Úloha č. 1

Vyber správnou odpověď. Která čísla v číselné řadě chybí? 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20

A
B
C
D

A: 0, 1, 2, 7, 20

B: 3, 9, 12, 18, 19

C: 3, 8, 11, 15, 19

D: 2, 3, 10, 13, 17

Úloha č. 2

Alešovi je 5 let. Jeho sestra Hanička je o 4 roky starší. Kolik je Haničce let?

A
B
C
D

A: 5

B: 9

C: 1

D: 4

Úloha č. 3

Novákovi bydlí v sedmém patře. Sedláčkovi bydlí o 5 pater níže. Ve kterém patře bydlí Sedláčkovi?

A
B
C
D

A: 2

B: 12

C: 5

D: 7


Úloha č. 4

Vypočítej součet tří čísel: 5+ 8 + 2 =

A
B
C
D

A: 16

B: 13

C: 11

D: 15

Úloha č. 5

Vypočítej řetězec: 19 - 7 - 1 =

A
B
C
D

A: 13

B: 11

C: 10

D: 18

Úloha č. 6

Kolik je na obrázku kruhů?

A
B
C
D

A: 3

B: 5

C: 6

D: 4


Úloha č. 7

Kruhů je na obrázku o ____ více/ méně než obdélníků.

A
B
C
D

A: 2 více

B: 2 méně

C: 3 více

D: 3 méně

Úloha č. 8

Kolik je hodin?

A
B
C
D

A: 12 hodin

B: 8 hodin

C: 10 hodin

D: 9 hodin

Úloha č. 9

Představ si hodiny. Velká ručička ukazuje na 12, malá na číslici 4. Kolik hodin hodiny ukazují?

A
B
C
D

A: 12 hodin

B: 4 hodiny

C: 3 hodiny

D: 11 hodin


Úloha č. 10

Kolik korun zaplatil Pepa za zmrzlinu, když dal paní prodavačce jednu desetikorunu, jednu pětikorunu a dvě koruny?

A
B
C
D

A: 13 Kč

B: 15 Kč

C: 17 Kč

D: 10 Kč