Úloha č. 1

Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu?

A
B
C
D

A: Spravedlivý soudce musí být nestranný.

B: Pečivo z celozrnné mouky je zdravé.

C: Na jaře můžete zaslechnout skřivaní hlásek.

D: Po Vánocích slevnily většinu výrobků.

Úloha č. 2

Ve které větě je slovo zdraví podstatné jméno?

A
B
C
D

A: Proč ho zdraví?

B: Zdraví jedinci pravidelně cvičí.

C: Zdraví je důležité pro každého.

D: Děti mě pokaždé zdraví.

Úloha č. 3

Ve které větě je kolem podstatné jméno?

A
B
C
D

A: Najel kolem na obrubník a spadl.

B: Kolem mě proběhla myš.

C: Stál uprostřed bažiny a bahno všude kolem.

D: Kolem rybníka vede úzká cesta.


Úloha č. 4

Jaký je kořen slova lékárna?

A
B
C
D

A: lékár

B: lék

C: kár

D: kárna

Úloha č. 5

Co vyjadřují přídavná jména?

A
B
C
D

A: zastupují osoby , zvířata a věci

B: ukazují na podstatná jména

C: vlastnosti osob, zvířat a věcí

D: názvy osob, zvířat a věcí

Úloha č. 6

Které gramatické kategorie patří ke slovnímu spojení " v zimě"?

A
B
C
D

A: pád .6., číslo množné, rod ženský , vzor žena

B: pád 6 , číslo jednotné ,rod ženský , vzor město

C: pád 6 ,číslo množné,rod střední , vzor město

D: pád 6, číslo jednotné,rod ženský ,vzor žena


Úloha č. 7

Na kterém řádku jsou jen podstatná jména pomnožná?

A
B
C
D

A: kamení,stromoví,žactvo

B: šaty, Velikonoce,záda

C: mouka, krev, voda

D: Vánoce,dříví,kalhoty

Úloha č. 8

Která z možností neobsahuje pravopisnou chybu?

A
B
C
D

A: pomněnka, větev,objev, pěna

B: shnít ,ztrouchnivět ,vzpomněl,schromáždění

C: pětka,Mělník,tamějsí,samozřejmně

D: zapoměli,květina,oběd, květina

Úloha č. 9

Které tvrzení je nesprávné?

A
B
C
D

A: slovo sbíhat vyjadřuje směr dohromady

B: shrabat vyjadřuje směr dohromady

C: slovo vzlétnout znamená význam shora dolů

D: slovo zčervenat vyjadřuje změnu stavu


Úloha č. 10

Která věta je napsaná bezchybně?

A
B
C
D

A: Sněhuláci rostáli.

B: Sněhuláci roztáli.

C: Sněhuláci roztály.

D: Sněhuláci rostály.