Úloha č. 1

Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu?

A
B
C
D

A: Na jaře můžete zaslechnout skřivaní hlásek.

B: Po Vánocích slevnily většinu výrobků.

C: Spravedlivý soudce musí být nestranný.

D: Pečivo z celozrnné mouky je zdravé.

Úloha č. 2

Ve které větě je slovo zdraví podstatné jméno?

A
B
C
D

A: Zdraví jedinci pravidelně cvičí.

B: Děti mě pokaždé zdraví.

C: Zdraví je důležité pro každého.

D: Proč ho zdraví?

Úloha č. 3

Ve které větě je kolem podstatné jméno?

A
B
C
D

A: Kolem mě proběhla myš.

B: Najel kolem na obrubník a spadl.

C: Kolem rybníka vede úzká cesta.

D: Stál uprostřed bažiny a bahno všude kolem.


Úloha č. 4

Jaký je kořen slova lékárna?

A
B
C
D

A: kárna

B: lék

C: kár

D: lékár

Úloha č. 5

Co vyjadřují přídavná jména?

A
B
C
D

A: názvy osob, zvířat a věcí

B: zastupují osoby , zvířata a věci

C: ukazují na podstatná jména

D: vlastnosti osob, zvířat a věcí

Úloha č. 6

Které gramatické kategorie patří ke slovnímu spojení " v zimě"?

A
B
C
D

A: pád 6, číslo jednotné,rod ženský ,vzor žena

B: pád .6., číslo množné, rod ženský , vzor žena

C: pád 6 , číslo jednotné ,rod ženský , vzor město

D: pád 6 ,číslo množné,rod střední , vzor město


Úloha č. 7

Na kterém řádku jsou jen podstatná jména pomnožná?

A
B
C
D

A: Vánoce,dříví,kalhoty

B: mouka, krev, voda

C: šaty, Velikonoce,záda

D: kamení,stromoví,žactvo

Úloha č. 8

Která z možností neobsahuje pravopisnou chybu?

A
B
C
D

A: pomněnka, větev,objev, pěna

B: zapoměli,květina,oběd, květina

C: pětka,Mělník,tamějsí,samozřejmně

D: shnít ,ztrouchnivět ,vzpomněl,schromáždění

Úloha č. 9

Které tvrzení je nesprávné?

A
B
C
D

A: slovo sbíhat vyjadřuje směr dohromady

B: slovo zčervenat vyjadřuje změnu stavu

C: slovo vzlétnout znamená význam shora dolů

D: shrabat vyjadřuje směr dohromady


Úloha č. 10

Která věta je napsaná bezchybně?

A
B
C
D

A: Sněhuláci rostály.

B: Sněhuláci roztály.

C: Sněhuláci rostáli.

D: Sněhuláci roztáli.