Úloha č. 1

Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu?

A
B
C
D

A: Pečivo z celozrnné mouky je zdravé.

B: Po Vánocích slevnily většinu výrobků.

C: Spravedlivý soudce musí být nestranný.

D: Na jaře můžete zaslechnout skřivaní hlásek.

Úloha č. 2

Ve které větě je slovo zdraví podstatné jméno?

A
B
C
D

A: Zdraví je důležité pro každého.

B: Děti mě pokaždé zdraví.

C: Zdraví jedinci pravidelně cvičí.

D: Proč ho zdraví?

Úloha č. 3

Ve které větě je kolem podstatné jméno?

A
B
C
D

A: Stál uprostřed bažiny a bahno všude kolem.

B: Kolem mě proběhla myš.

C: Kolem rybníka vede úzká cesta.

D: Najel kolem na obrubník a spadl.


Úloha č. 4

Jaký je kořen slova lékárna?

A
B
C
D

A: kár

B: lék

C: kárna

D: lékár

Úloha č. 5

Co vyjadřují přídavná jména?

A
B
C
D

A: zastupují osoby , zvířata a věci

B: ukazují na podstatná jména

C: vlastnosti osob, zvířat a věcí

D: názvy osob, zvířat a věcí

Úloha č. 6

Které gramatické kategorie patří ke slovnímu spojení " v zimě"?

A
B
C
D

A: pád 6 ,číslo množné,rod střední , vzor město

B: pád 6, číslo jednotné,rod ženský ,vzor žena

C: pád .6., číslo množné, rod ženský , vzor žena

D: pád 6 , číslo jednotné ,rod ženský , vzor město


Úloha č. 7

Na kterém řádku jsou jen podstatná jména pomnožná?

A
B
C
D

A: Vánoce,dříví,kalhoty

B: kamení,stromoví,žactvo

C: šaty, Velikonoce,záda

D: mouka, krev, voda

Úloha č. 8

Která z možností neobsahuje pravopisnou chybu?

A
B
C
D

A: pomněnka, větev,objev, pěna

B: pětka,Mělník,tamějsí,samozřejmně

C: zapoměli,květina,oběd, květina

D: shnít ,ztrouchnivět ,vzpomněl,schromáždění

Úloha č. 9

Které tvrzení je nesprávné?

A
B
C
D

A: slovo vzlétnout znamená význam shora dolů

B: shrabat vyjadřuje směr dohromady

C: slovo sbíhat vyjadřuje směr dohromady

D: slovo zčervenat vyjadřuje změnu stavu


Úloha č. 10

Která věta je napsaná bezchybně?

A
B
C
D

A: Sněhuláci roztály.

B: Sněhuláci rostály.

C: Sněhuláci rostáli.

D: Sněhuláci roztáli.