Úloha č. 1

Doplň veršovaný nápis, který známe z filmové pohádky Mrazík."Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses ....."

A
B
C
D

A: prašivcem

B: chudákem

C: medvědem

D: mrazíkem

Úloha č. 2

Jak se jmenoval hlavní hrdina z pohádky Tři vlasy děda Vševěda

A
B
C
D

A: Sekáček

B: Plaváček

C: Utíkáček

D: Vrtáček

Úloha č. 3

Ve filmové pohádce Princ a Večernice vystupuje záporná postava jménem

A
B
C
D

A: Trakotor

B: Drakomor

C: Mrakomor

D: Vrakovor


Úloha č. 4

Jak se jmenovala princezna se zlatou hvězdou na čele ?

A
B
C
D

A: Milada

B: Milena

C: Lada

D: Liběna

Úloha č. 5

Co bylo zakázáno v Půlnočním království v Pyšné princezně?

A
B
C
D

A: zpívat

B: tancovat

C: malovat

D: smát se

Úloha č. 6

Kdo měl být popraven v pohádce Z pekla štěstí?

A
B
C
D

A: Markétka

B: Markýtka

C: princ Vilibald

D: rádce Atakdále


Úloha č. 7

Ke které pohádce patří písnička Kujme pikle?

A
B
C
D

A: Princové jsou na draka

B: Šíleně smutná princezna

C: Za humny je drak

D: Zlatovláska

Úloha č. 8

Jak se jmenovali třídní zlobilové z Macha a Šebestové?

A
B
C
D

A: Horáček a Jonatán

B: Horáček a Drahoš

C: Horáček a Mrkáček

D: Horáček a Pažout

Úloha č. 9

Jaký kouzelný předmět používá Mrazík?

A
B
C
D

A: sedmimílové boty

B: berlu mrazilku

C: koště

D: bezedný měšec


Úloha č. 10

Z jaké pohádky je Leontýnka?

A
B
C
D

A: Ať žijí duchové!

B: Kouzelný měšec

C: Princové jsou na draka

D: Dalskabáty hříšná ves

Úloha č. 11

Větrník, Měsíčník a Slunečník patří do pohádky...

A
B
C
D

A: Bajaja

B: O statečném kováři

C: Obušku z pytle ven

D: Princ a Večernice

Úloha č. 12

Která pohádka byla předlohou k filmové pohádce Jak se budí princezny?

A
B
C
D

A: Sněhová královna

B: Bajaja

C: Červená Karkulka

D: Šípková princezna