Úloha č. 1

Doplň veršovaný nápis, který známe z filmové pohádky Mrazík."Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses ....."

A
B
C
D

A: chudákem

B: medvědem

C: prašivcem

D: mrazíkem

Úloha č. 2

Jak se jmenoval hlavní hrdina z pohádky Tři vlasy děda Vševěda

A
B
C
D

A: Utíkáček

B: Vrtáček

C: Plaváček

D: Sekáček

Úloha č. 3

Ve filmové pohádce Princ a Večernice vystupuje záporná postava jménem

A
B
C
D

A: Vrakovor

B: Mrakomor

C: Drakomor

D: Trakotor


Úloha č. 4

Jak se jmenovala princezna se zlatou hvězdou na čele ?

A
B
C
D

A: Milada

B: Liběna

C: Milena

D: Lada

Úloha č. 5

Co bylo zakázáno v Půlnočním království v Pyšné princezně?

A
B
C
D

A: zpívat

B: malovat

C: tancovat

D: smát se

Úloha č. 6

Kdo měl být popraven v pohádce Z pekla štěstí?

A
B
C
D

A: Markétka

B: Markýtka

C: princ Vilibald

D: rádce Atakdále


Úloha č. 7

Ke které pohádce patří písnička Kujme pikle?

A
B
C
D

A: Zlatovláska

B: Za humny je drak

C: Princové jsou na draka

D: Šíleně smutná princezna

Úloha č. 8

Jak se jmenovali třídní zlobilové z Macha a Šebestové?

A
B
C
D

A: Horáček a Mrkáček

B: Horáček a Pažout

C: Horáček a Jonatán

D: Horáček a Drahoš

Úloha č. 9

Jaký kouzelný předmět používá Mrazík?

A
B
C
D

A: berlu mrazilku

B: sedmimílové boty

C: koště

D: bezedný měšec


Úloha č. 10

Z jaké pohádky je Leontýnka?

A
B
C
D

A: Ať žijí duchové!

B: Princové jsou na draka

C: Kouzelný měšec

D: Dalskabáty hříšná ves

Úloha č. 11

Větrník, Měsíčník a Slunečník patří do pohádky...

A
B
C
D

A: Princ a Večernice

B: O statečném kováři

C: Bajaja

D: Obušku z pytle ven

Úloha č. 12

Která pohádka byla předlohou k filmové pohádce Jak se budí princezny?

A
B
C
D

A: Bajaja

B: Sněhová královna

C: Šípková princezna

D: Červená Karkulka