Úloha č. 1

Doplň veršovaný nápis, který známe z filmové pohádky Mrazík."Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses ....."

A
B
C
D

A: medvědem

B: prašivcem

C: chudákem

D: mrazíkem

Úloha č. 2

Jak se jmenoval hlavní hrdina z pohádky Tři vlasy děda Vševěda

A
B
C
D

A: Vrtáček

B: Plaváček

C: Utíkáček

D: Sekáček

Úloha č. 3

Ve filmové pohádce Princ a Večernice vystupuje záporná postava jménem

A
B
C
D

A: Vrakovor

B: Mrakomor

C: Trakotor

D: Drakomor


Úloha č. 4

Jak se jmenovala princezna se zlatou hvězdou na čele ?

A
B
C
D

A: Milena

B: Liběna

C: Milada

D: Lada

Úloha č. 5

Co bylo zakázáno v Půlnočním království v Pyšné princezně?

A
B
C
D

A: tancovat

B: malovat

C: zpívat

D: smát se

Úloha č. 6

Kdo měl být popraven v pohádce Z pekla štěstí?

A
B
C
D

A: rádce Atakdále

B: Markétka

C: princ Vilibald

D: Markýtka


Úloha č. 7

Ke které pohádce patří písnička Kujme pikle?

A
B
C
D

A: Šíleně smutná princezna

B: Za humny je drak

C: Zlatovláska

D: Princové jsou na draka

Úloha č. 8

Jak se jmenovali třídní zlobilové z Macha a Šebestové?

A
B
C
D

A: Horáček a Mrkáček

B: Horáček a Drahoš

C: Horáček a Pažout

D: Horáček a Jonatán

Úloha č. 9

Jaký kouzelný předmět používá Mrazík?

A
B
C
D

A: bezedný měšec

B: berlu mrazilku

C: sedmimílové boty

D: koště


Úloha č. 10

Z jaké pohádky je Leontýnka?

A
B
C
D

A: Princové jsou na draka

B: Dalskabáty hříšná ves

C: Kouzelný měšec

D: Ať žijí duchové!

Úloha č. 11

Větrník, Měsíčník a Slunečník patří do pohádky...

A
B
C
D

A: Princ a Večernice

B: O statečném kováři

C: Bajaja

D: Obušku z pytle ven

Úloha č. 12

Která pohádka byla předlohou k filmové pohádce Jak se budí princezny?

A
B
C
D

A: Sněhová královna

B: Červená Karkulka

C: Šípková princezna

D: Bajaja