Úloha č. 1

Doplň veršovaný nápis, který známe z filmové pohádky Mrazík."Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses ....."

A
B
C
D

A: chudákem

B: mrazíkem

C: medvědem

D: prašivcem

Úloha č. 2

Jak se jmenoval hlavní hrdina z pohádky Tři vlasy děda Vševěda

A
B
C
D

A: Utíkáček

B: Sekáček

C: Vrtáček

D: Plaváček

Úloha č. 3

Ve filmové pohádce Princ a Večernice vystupuje záporná postava jménem

A
B
C
D

A: Vrakovor

B: Drakomor

C: Trakotor

D: Mrakomor


Úloha č. 4

Jak se jmenovala princezna se zlatou hvězdou na čele ?

A
B
C
D

A: Milena

B: Lada

C: Liběna

D: Milada

Úloha č. 5

Co bylo zakázáno v Půlnočním království v Pyšné princezně?

A
B
C
D

A: tancovat

B: zpívat

C: smát se

D: malovat

Úloha č. 6

Kdo měl být popraven v pohádce Z pekla štěstí?

A
B
C
D

A: Markétka

B: rádce Atakdále

C: princ Vilibald

D: Markýtka


Úloha č. 7

Ke které pohádce patří písnička Kujme pikle?

A
B
C
D

A: Šíleně smutná princezna

B: Za humny je drak

C: Princové jsou na draka

D: Zlatovláska

Úloha č. 8

Jak se jmenovali třídní zlobilové z Macha a Šebestové?

A
B
C
D

A: Horáček a Jonatán

B: Horáček a Pažout

C: Horáček a Drahoš

D: Horáček a Mrkáček

Úloha č. 9

Jaký kouzelný předmět používá Mrazík?

A
B
C
D

A: koště

B: bezedný měšec

C: berlu mrazilku

D: sedmimílové boty


Úloha č. 10

Z jaké pohádky je Leontýnka?

A
B
C
D

A: Princové jsou na draka

B: Ať žijí duchové!

C: Dalskabáty hříšná ves

D: Kouzelný měšec

Úloha č. 11

Větrník, Měsíčník a Slunečník patří do pohádky...

A
B
C
D

A: O statečném kováři

B: Princ a Večernice

C: Bajaja

D: Obušku z pytle ven

Úloha č. 12

Která pohádka byla předlohou k filmové pohádce Jak se budí princezny?

A
B
C
D

A: Šípková princezna

B: Sněhová královna

C: Červená Karkulka

D: Bajaja