Úloha č. 1

Doplň veršovaný nápis, který známe z filmové pohádky Mrazík."Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses ....."

A
B
C
D

A: medvědem

B: prašivcem

C: mrazíkem

D: chudákem

Úloha č. 2

Jak se jmenoval hlavní hrdina z pohádky Tři vlasy děda Vševěda

A
B
C
D

A: Vrtáček

B: Plaváček

C: Sekáček

D: Utíkáček

Úloha č. 3

Ve filmové pohádce Princ a Večernice vystupuje záporná postava jménem

A
B
C
D

A: Trakotor

B: Drakomor

C: Mrakomor

D: Vrakovor


Úloha č. 4

Jak se jmenovala princezna se zlatou hvězdou na čele ?

A
B
C
D

A: Milada

B: Lada

C: Milena

D: Liběna

Úloha č. 5

Co bylo zakázáno v Půlnočním království v Pyšné princezně?

A
B
C
D

A: malovat

B: zpívat

C: smát se

D: tancovat

Úloha č. 6

Kdo měl být popraven v pohádce Z pekla štěstí?

A
B
C
D

A: princ Vilibald

B: Markýtka

C: rádce Atakdále

D: Markétka


Úloha č. 7

Ke které pohádce patří písnička Kujme pikle?

A
B
C
D

A: Zlatovláska

B: Princové jsou na draka

C: Šíleně smutná princezna

D: Za humny je drak

Úloha č. 8

Jak se jmenovali třídní zlobilové z Macha a Šebestové?

A
B
C
D

A: Horáček a Pažout

B: Horáček a Drahoš

C: Horáček a Jonatán

D: Horáček a Mrkáček

Úloha č. 9

Jaký kouzelný předmět používá Mrazík?

A
B
C
D

A: berlu mrazilku

B: koště

C: bezedný měšec

D: sedmimílové boty


Úloha č. 10

Z jaké pohádky je Leontýnka?

A
B
C
D

A: Ať žijí duchové!

B: Kouzelný měšec

C: Princové jsou na draka

D: Dalskabáty hříšná ves

Úloha č. 11

Větrník, Měsíčník a Slunečník patří do pohádky...

A
B
C
D

A: O statečném kováři

B: Obušku z pytle ven

C: Princ a Večernice

D: Bajaja

Úloha č. 12

Která pohádka byla předlohou k filmové pohádce Jak se budí princezny?

A
B
C
D

A: Bajaja

B: Šípková princezna

C: Sněhová královna

D: Červená Karkulka