Úloha č. 1

Doplň veršovaný nápis, který známe z filmové pohádky Mrazík."Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses ....."

A
B
C
D

A: mrazíkem

B: chudákem

C: medvědem

D: prašivcem

Úloha č. 2

Jak se jmenoval hlavní hrdina z pohádky Tři vlasy děda Vševěda

A
B
C
D

A: Utíkáček

B: Plaváček

C: Vrtáček

D: Sekáček

Úloha č. 3

Ve filmové pohádce Princ a Večernice vystupuje záporná postava jménem

A
B
C
D

A: Vrakovor

B: Mrakomor

C: Trakotor

D: Drakomor


Úloha č. 4

Jak se jmenovala princezna se zlatou hvězdou na čele ?

A
B
C
D

A: Lada

B: Milada

C: Milena

D: Liběna

Úloha č. 5

Co bylo zakázáno v Půlnočním království v Pyšné princezně?

A
B
C
D

A: smát se

B: malovat

C: tancovat

D: zpívat

Úloha č. 6

Kdo měl být popraven v pohádce Z pekla štěstí?

A
B
C
D

A: Markýtka

B: princ Vilibald

C: Markétka

D: rádce Atakdále


Úloha č. 7

Ke které pohádce patří písnička Kujme pikle?

A
B
C
D

A: Šíleně smutná princezna

B: Princové jsou na draka

C: Zlatovláska

D: Za humny je drak

Úloha č. 8

Jak se jmenovali třídní zlobilové z Macha a Šebestové?

A
B
C
D

A: Horáček a Jonatán

B: Horáček a Pažout

C: Horáček a Drahoš

D: Horáček a Mrkáček

Úloha č. 9

Jaký kouzelný předmět používá Mrazík?

A
B
C
D

A: sedmimílové boty

B: bezedný měšec

C: koště

D: berlu mrazilku


Úloha č. 10

Z jaké pohádky je Leontýnka?

A
B
C
D

A: Kouzelný měšec

B: Princové jsou na draka

C: Ať žijí duchové!

D: Dalskabáty hříšná ves

Úloha č. 11

Větrník, Měsíčník a Slunečník patří do pohádky...

A
B
C
D

A: Obušku z pytle ven

B: Princ a Večernice

C: Bajaja

D: O statečném kováři

Úloha č. 12

Která pohádka byla předlohou k filmové pohádce Jak se budí princezny?

A
B
C
D

A: Červená Karkulka

B: Šípková princezna

C: Sněhová královna

D: Bajaja