Úloha č. 1

Doplň veršovaný nápis, který známe z filmové pohádky Mrazík."Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses ....."

A
B
C
D

A: mrazíkem

B: chudákem

C: medvědem

D: prašivcem

Úloha č. 2

Jak se jmenoval hlavní hrdina z pohádky Tři vlasy děda Vševěda

A
B
C
D

A: Plaváček

B: Vrtáček

C: Utíkáček

D: Sekáček

Úloha č. 3

Ve filmové pohádce Princ a Večernice vystupuje záporná postava jménem

A
B
C
D

A: Mrakomor

B: Drakomor

C: Trakotor

D: Vrakovor


Úloha č. 4

Jak se jmenovala princezna se zlatou hvězdou na čele ?

A
B
C
D

A: Milena

B: Liběna

C: Milada

D: Lada

Úloha č. 5

Co bylo zakázáno v Půlnočním království v Pyšné princezně?

A
B
C
D

A: smát se

B: zpívat

C: malovat

D: tancovat

Úloha č. 6

Kdo měl být popraven v pohádce Z pekla štěstí?

A
B
C
D

A: Markétka

B: rádce Atakdále

C: Markýtka

D: princ Vilibald


Úloha č. 7

Ke které pohádce patří písnička Kujme pikle?

A
B
C
D

A: Za humny je drak

B: Princové jsou na draka

C: Šíleně smutná princezna

D: Zlatovláska

Úloha č. 8

Jak se jmenovali třídní zlobilové z Macha a Šebestové?

A
B
C
D

A: Horáček a Pažout

B: Horáček a Mrkáček

C: Horáček a Drahoš

D: Horáček a Jonatán

Úloha č. 9

Jaký kouzelný předmět používá Mrazík?

A
B
C
D

A: bezedný měšec

B: berlu mrazilku

C: koště

D: sedmimílové boty


Úloha č. 10

Z jaké pohádky je Leontýnka?

A
B
C
D

A: Ať žijí duchové!

B: Princové jsou na draka

C: Kouzelný měšec

D: Dalskabáty hříšná ves

Úloha č. 11

Větrník, Měsíčník a Slunečník patří do pohádky...

A
B
C
D

A: Bajaja

B: Obušku z pytle ven

C: Princ a Večernice

D: O statečném kováři

Úloha č. 12

Která pohádka byla předlohou k filmové pohádce Jak se budí princezny?

A
B
C
D

A: Červená Karkulka

B: Sněhová královna

C: Bajaja

D: Šípková princezna