Úloha č. 1

Doplň veršovaný nápis, který známe z filmové pohádky Mrazík."Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses ....."

A
B
C
D

A: mrazíkem

B: medvědem

C: chudákem

D: prašivcem

Úloha č. 2

Jak se jmenoval hlavní hrdina z pohádky Tři vlasy děda Vševěda

A
B
C
D

A: Plaváček

B: Utíkáček

C: Vrtáček

D: Sekáček

Úloha č. 3

Ve filmové pohádce Princ a Večernice vystupuje záporná postava jménem

A
B
C
D

A: Vrakovor

B: Drakomor

C: Mrakomor

D: Trakotor


Úloha č. 4

Jak se jmenovala princezna se zlatou hvězdou na čele ?

A
B
C
D

A: Milena

B: Lada

C: Liběna

D: Milada

Úloha č. 5

Co bylo zakázáno v Půlnočním království v Pyšné princezně?

A
B
C
D

A: tancovat

B: smát se

C: zpívat

D: malovat

Úloha č. 6

Kdo měl být popraven v pohádce Z pekla štěstí?

A
B
C
D

A: rádce Atakdále

B: Markýtka

C: princ Vilibald

D: Markétka


Úloha č. 7

Ke které pohádce patří písnička Kujme pikle?

A
B
C
D

A: Šíleně smutná princezna

B: Princové jsou na draka

C: Za humny je drak

D: Zlatovláska

Úloha č. 8

Jak se jmenovali třídní zlobilové z Macha a Šebestové?

A
B
C
D

A: Horáček a Jonatán

B: Horáček a Pažout

C: Horáček a Drahoš

D: Horáček a Mrkáček

Úloha č. 9

Jaký kouzelný předmět používá Mrazík?

A
B
C
D

A: berlu mrazilku

B: bezedný měšec

C: sedmimílové boty

D: koště


Úloha č. 10

Z jaké pohádky je Leontýnka?

A
B
C
D

A: Princové jsou na draka

B: Ať žijí duchové!

C: Dalskabáty hříšná ves

D: Kouzelný měšec

Úloha č. 11

Větrník, Měsíčník a Slunečník patří do pohádky...

A
B
C
D

A: O statečném kováři

B: Bajaja

C: Princ a Večernice

D: Obušku z pytle ven

Úloha č. 12

Která pohádka byla předlohou k filmové pohádce Jak se budí princezny?

A
B
C
D

A: Šípková princezna

B: Červená Karkulka

C: Bajaja

D: Sněhová královna