Úloha č. 1

Doplň veršovaný nápis, který známe z filmové pohádky Mrazík."Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses ....."

A
B
C
D

A: mrazíkem

B: prašivcem

C: medvědem

D: chudákem

Úloha č. 2

Jak se jmenoval hlavní hrdina z pohádky Tři vlasy děda Vševěda

A
B
C
D

A: Vrtáček

B: Plaváček

C: Utíkáček

D: Sekáček

Úloha č. 3

Ve filmové pohádce Princ a Večernice vystupuje záporná postava jménem

A
B
C
D

A: Mrakomor

B: Drakomor

C: Vrakovor

D: Trakotor


Úloha č. 4

Jak se jmenovala princezna se zlatou hvězdou na čele ?

A
B
C
D

A: Liběna

B: Lada

C: Milada

D: Milena

Úloha č. 5

Co bylo zakázáno v Půlnočním království v Pyšné princezně?

A
B
C
D

A: tancovat

B: zpívat

C: malovat

D: smát se

Úloha č. 6

Kdo měl být popraven v pohádce Z pekla štěstí?

A
B
C
D

A: Markýtka

B: princ Vilibald

C: rádce Atakdále

D: Markétka


Úloha č. 7

Ke které pohádce patří písnička Kujme pikle?

A
B
C
D

A: Za humny je drak

B: Šíleně smutná princezna

C: Princové jsou na draka

D: Zlatovláska

Úloha č. 8

Jak se jmenovali třídní zlobilové z Macha a Šebestové?

A
B
C
D

A: Horáček a Drahoš

B: Horáček a Mrkáček

C: Horáček a Jonatán

D: Horáček a Pažout

Úloha č. 9

Jaký kouzelný předmět používá Mrazík?

A
B
C
D

A: berlu mrazilku

B: sedmimílové boty

C: bezedný měšec

D: koště


Úloha č. 10

Z jaké pohádky je Leontýnka?

A
B
C
D

A: Kouzelný měšec

B: Princové jsou na draka

C: Dalskabáty hříšná ves

D: Ať žijí duchové!

Úloha č. 11

Větrník, Měsíčník a Slunečník patří do pohádky...

A
B
C
D

A: Bajaja

B: Obušku z pytle ven

C: Princ a Večernice

D: O statečném kováři

Úloha č. 12

Která pohádka byla předlohou k filmové pohádce Jak se budí princezny?

A
B
C
D

A: Sněhová královna

B: Šípková princezna

C: Bajaja

D: Červená Karkulka