Úloha č. 1

Pohraničí Čech obsazené Němci se nazývalo

A
B
C
D

A: Dočasně obsazené německé území

B: Sonety

C: Sudety

D: Odety

Úloha č. 2

První světová válka trvala v letech

A
B
C
D

A: 1914 - 1918

B: 1910 - 1914

C: 1914 - 1919

D: 1914 - 1928

Úloha č. 3

V první světové válce bojovali po boku Rakouska - Uherska i vojáci

A
B
C
D

A: Francie

B: Ruska

C: Německa

D: Velké Británie


Úloha č. 4

V roce 1918 vstoupily do války USA na straně

A
B
C
D

A: Anglie a Německa

B: Anglie a Francie

C: Rakouska - Uherska

D: Francie a Španělska

Úloha č. 5

Samostatný československý stát vznikl

A
B
C
D

A: 28. října 1848

B: v listopadu 1918

C: 28. října 1918

D: 28. září 1918

Úloha č. 6

Československá republika se skládala ze

A
B
C
D

A: pěti zemí

B: čtyř zemí

C: tří zemí

D: dvou zemí


Úloha č. 7

Který spisovatel použil poprvé slovo ROBOT?

A
B
C
D

A: bratři Čapkové

B: Petr Čapek

C: Josef Čapek

D: Karel Čapek

Úloha č. 8

J. Werich, J. Voskovec a J. Ježek tvořili dohromady

A
B
C
D

A: Vítězné divadlo

B: Vítěznou scénu

C: Osvoboditele

D: Osvobozené divadlo

Úloha č. 9

Ve kterém městě se v září 1938 se uskutečnila schůzka Hitlera s představiteli Itálie, Francie a Anglie, na které se dohodli o připojení pohraniční části Čech k Německu?

A
B
C
D

A: Mnichov

B: Praha

C: Berlín

D: Londýn


Úloha č. 10

15. 3. 1939 byly celé Čechy a Morava připojeny k Německu. Hitler vyhlásil

A
B
C
D

A: Protentokrát Čechy a Morava

B: Připojení Čech a Moravy

C: Protektorát Čechy a Morava

D: Protektorát Čechy a Slovensko

Úloha č. 11

Nejvíc pronásledovanou skupinou obyvatelstva v 2. sv. válce byli Židé. byli odváženi do

A
B
C
D

A: bojových táborů

B: konzervačních táborů

C: koncentračních táborů

D: letních táborů

Úloha č. 12

Československo osvobodila Sovětská a americká armáda. Tyto zvítězily a Německo se vzdalo. Stalo se tak

A
B
C
D

A: 8. června 1945

B: 8. května 1939

C: 18. května 1945

D: 8. května 1945


Úloha č. 13

Po válce docházelo k znárodňování továren, polností, dolů...... Vládnoucí stranou se stala

A
B
C
D

A: Komunistická strana

B: Socialistická strana

C: Demokratická strana

D: Česká strana

Úloha č. 14

Co se stalo 21. srpna 1968?

A
B
C
D

A: Na naše území vtrhla vojska pěti států v čele se Sovětským s

B: Na naše území vtrhla vojska tří států v čele se Slovenskem

C: Na naše území vtrhla vojska pěti států v čele s USA

D: Na naše území vtrhla vojska dvou států v čele s Francouzi

Úloha č. 15

Jak označujeme 17. listopad 1989? Jako počátek

A
B
C
D

A: revoluce pana Havla

B: smetanové revoluce

C: sametové revoluce

D: revoluce proti KSČ


Úloha č. 16

Samostatná Česká republika vznikla odtržením Slovenska

A
B
C
D

A: 30. ledna 1993

B: 1. května 1990

C: 1. července 2000

D: 1. ledna 1993