Úloha č. 1

Pohraničí Čech obsazené Němci se nazývalo

A
B
C
D

A: Dočasně obsazené německé území

B: Sudety

C: Odety

D: Sonety

Úloha č. 2

První světová válka trvala v letech

A
B
C
D

A: 1914 - 1928

B: 1910 - 1914

C: 1914 - 1919

D: 1914 - 1918

Úloha č. 3

V první světové válce bojovali po boku Rakouska - Uherska i vojáci

A
B
C
D

A: Francie

B: Německa

C: Ruska

D: Velké Británie


Úloha č. 4

V roce 1918 vstoupily do války USA na straně

A
B
C
D

A: Anglie a Německa

B: Rakouska - Uherska

C: Anglie a Francie

D: Francie a Španělska

Úloha č. 5

Samostatný československý stát vznikl

A
B
C
D

A: 28. září 1918

B: 28. října 1848

C: v listopadu 1918

D: 28. října 1918

Úloha č. 6

Československá republika se skládala ze

A
B
C
D

A: tří zemí

B: pěti zemí

C: dvou zemí

D: čtyř zemí


Úloha č. 7

Který spisovatel použil poprvé slovo ROBOT?

A
B
C
D

A: Josef Čapek

B: Karel Čapek

C: Petr Čapek

D: bratři Čapkové

Úloha č. 8

J. Werich, J. Voskovec a J. Ježek tvořili dohromady

A
B
C
D

A: Osvobozené divadlo

B: Vítězné divadlo

C: Osvoboditele

D: Vítěznou scénu

Úloha č. 9

Ve kterém městě se v září 1938 se uskutečnila schůzka Hitlera s představiteli Itálie, Francie a Anglie, na které se dohodli o připojení pohraniční části Čech k Německu?

A
B
C
D

A: Berlín

B: Mnichov

C: Praha

D: Londýn


Úloha č. 10

15. 3. 1939 byly celé Čechy a Morava připojeny k Německu. Hitler vyhlásil

A
B
C
D

A: Protektorát Čechy a Morava

B: Připojení Čech a Moravy

C: Protektorát Čechy a Slovensko

D: Protentokrát Čechy a Morava

Úloha č. 11

Nejvíc pronásledovanou skupinou obyvatelstva v 2. sv. válce byli Židé. byli odváženi do

A
B
C
D

A: letních táborů

B: koncentračních táborů

C: bojových táborů

D: konzervačních táborů

Úloha č. 12

Československo osvobodila Sovětská a americká armáda. Tyto zvítězily a Německo se vzdalo. Stalo se tak

A
B
C
D

A: 8. května 1939

B: 18. května 1945

C: 8. června 1945

D: 8. května 1945


Úloha č. 13

Po válce docházelo k znárodňování továren, polností, dolů...... Vládnoucí stranou se stala

A
B
C
D

A: Komunistická strana

B: Česká strana

C: Demokratická strana

D: Socialistická strana

Úloha č. 14

Co se stalo 21. srpna 1968?

A
B
C
D

A: Na naše území vtrhla vojska tří států v čele se Slovenskem

B: Na naše území vtrhla vojska dvou států v čele s Francouzi

C: Na naše území vtrhla vojska pěti států v čele s USA

D: Na naše území vtrhla vojska pěti států v čele se Sovětským s

Úloha č. 15

Jak označujeme 17. listopad 1989? Jako počátek

A
B
C
D

A: sametové revoluce

B: revoluce pana Havla

C: revoluce proti KSČ

D: smetanové revoluce


Úloha č. 16

Samostatná Česká republika vznikla odtržením Slovenska

A
B
C
D

A: 30. ledna 1993

B: 1. července 2000

C: 1. května 1990

D: 1. ledna 1993