Úloha č. 1

Označte pravdivé tvrzení pro funkci y=ax+b, a≠0, a ∈ R, b ∈ R

A
B
C
D

A: Funkce je pro a>0 klesající v R.

B: Funkce je pro a>0 rostoucí v R.

C: Funkce není pro a≠0 rostoucí ani klesající v R.

D: Funkce je pro a<0 rostoucí v R.

Úloha č. 2

Označte pravdivé tvrzení pro funkci y=1-x³.

A
B
C
D

A: Funkce je rostoucí v R.

B: Funkce má lokální maximum v bodě 0.

C: Funkce má lokální minimum v bodě 0.

D: Funkce je klesající v R.

Úloha č. 3

Označte pravdivé tvrzení pro funkci y=cos x.

A
B
C
D

A: Funkce nemá na intervalu (0,2π) žádný inflexní bod.

B: Funkce má na intervalu (0,2π) jeden inflexní bod.

C: Funkce má na intervalu (0,2π) dva inflexní body.

D: Funkce má na intervalu (0,2π) tři inflexní body.


Úloha č. 4

Označte pravdivé tvrzení pro funkci y=sin x.

A
B
C
D

A: Funkce je na intervalu (0,π) konkávní.

B: Funkce má na intervalu (0,π) jeden inflexní bod.

C: Funkce je na intervalu (0,π) konvexní.

D: Funkce má na intervalu (0,π) dva inflexní body.

Úloha č. 5

Označte pravdivé tvrzení pro funkci y=1/x.

A
B
C
D

A: Funkce má inflexi v bodě 0.

B: Funkce je rostoucí na intervalu (0,+∞).

C: Funkce je klesající na intervalu (0,+∞).

D: Funkce má lokální extrém v bodě 0.

Úloha č. 6

Označte pravdivé tvrzení pro funkci y=x³+4x.

A
B
C
D

A: Funkce je v R klesající.

B: Funkce má lokální minimum v bodě 0.

C: Funkce nemá v R lokální extrémy.

D: Funkce má lokální minimum v bodě 4.


Úloha č. 7

Označte pravdivé tvrzení pro funkci y=1-|x|.

A
B
C
D

A: Funkce není v bodě 0 definována.

B: Funkce má v bodě 0 lokální maximum.

C: Funkce má v bodě 0 inflexi.

D: Funkce má v bodě 0 lokální minimum.