Úloha č. 1

Dopň větu: Spike and Kat _______ brother and sister.

A
B
C
D

A: not are

B: is not

C: isn´t

D: aren´t

Úloha č. 2

Odpověz správně: Where are you from?

A
B
C
D

A: You are from London.

B: We are children.

C: We´re from Prag.

D: I´m eleven.

Úloha č. 3

Vyber zkrácený záporný tvar věty: I am Sam.

A
B
C
D

A: He isn´t Sam.

B: I am n´t Sam.

C: I´m not Sam.

D: You aren´t Sam.


Úloha č. 4

Dokonči větu: Sarah´s .....

A
B
C
D

A: Sarah´s a man.

B: Sarah are a girl.

C: Sarah isn´t a girl.

D: Sarah´s a girl.

Úloha č. 5

Vyber správně doplněnou větu. They ...... in the classroom.

A
B
C
D

A: They isn´t in the classroom.

B: I´m in the classroom.

C: They is in the classroom.

D: They´re in the classroom.