Úloha č. 1

Jak se nejčastěji dokazuje iracionalita druhé odmocniny ze dvou?

A
B
C
D

A: Sporem.

B: Matematickou indukcí.

C: Tvrzení se označí jako zřejmé.

D: Newtonovou metodou sečen.

Úloha č. 2

Kdo to byl David Hilbert?

A
B
C
D

A: Botanik.

B: Kadeřník Einsteina.

C: Matematik.

D: Fyzik.

Úloha č. 3

Který obrázek rozhodně neodpovídá paraboloidu?

A
B
C
D

A: C

B: A

C: B

D: D


Úloha č. 4

Na kterém obrázku je tzv. Möbiova páska?

A
B
C
D

A: A

B: C

C: B

D: D

Úloha č. 5

Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?

A
B
C
D

A: Matematika

B: Tělocvik

C: Biologie

D: Fyzika