Úloha č. 1

Jak se nejčastěji dokazuje iracionalita druhé odmocniny ze dvou?

A
B
C
D

A: Matematickou indukcí.

B: Tvrzení se označí jako zřejmé.

C: Newtonovou metodou sečen.

D: Sporem.

Úloha č. 2

Kdo to byl David Hilbert?

A
B
C
D

A: Botanik.

B: Matematik.

C: Kadeřník Einsteina.

D: Fyzik.

Úloha č. 3

Který obrázek rozhodně neodpovídá paraboloidu?

A
B
C
D

A: B

B: C

C: A

D: D


Úloha č. 4

Na kterém obrázku je tzv. Möbiova páska?

A
B
C
D

A: A

B: B

C: C

D: D

Úloha č. 5

Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?

A
B
C
D

A: Fyzika

B: Tělocvik

C: Matematika

D: Biologie