Úloha č. 1

Jak se nejčastěji dokazuje iracionalita druhé odmocniny ze dvou?

A
B
C
D

A: Newtonovou metodou sečen.

B: Sporem.

C: Matematickou indukcí.

D: Tvrzení se označí jako zřejmé.

Úloha č. 2

Kdo to byl David Hilbert?

A
B
C
D

A: Matematik.

B: Botanik.

C: Kadeřník Einsteina.

D: Fyzik.

Úloha č. 3

Který obrázek rozhodně neodpovídá paraboloidu?

A
B
C
D

A: A

B: D

C: C

D: B


Úloha č. 4

Na kterém obrázku je tzv. Möbiova páska?

A
B
C
D

A: C

B: B

C: D

D: A

Úloha č. 5

Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?

A
B
C
D

A: Fyzika

B: Matematika

C: Tělocvik

D: Biologie