Úloha č. 1

Jak se nejčastěji dokazuje iracionalita druhé odmocniny ze dvou?

A
B
C
D

A: Matematickou indukcí.

B: Sporem.

C: Tvrzení se označí jako zřejmé.

D: Newtonovou metodou sečen.

Úloha č. 2

Kdo to byl David Hilbert?

A
B
C
D

A: Botanik.

B: Matematik.

C: Fyzik.

D: Kadeřník Einsteina.

Úloha č. 3

Který obrázek rozhodně neodpovídá paraboloidu?

A
B
C
D

A: C

B: D

C: A

D: B


Úloha č. 4

Na kterém obrázku je tzv. Möbiova páska?

A
B
C
D

A: D

B: C

C: A

D: B

Úloha č. 5

Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?

A
B
C
D

A: Biologie

B: Matematika

C: Tělocvik

D: Fyzika