Úloha č. 1

Jak se nejčastěji dokazuje iracionalita druhé odmocniny ze dvou?

A
B
C
D

A: Sporem.

B: Newtonovou metodou sečen.

C: Tvrzení se označí jako zřejmé.

D: Matematickou indukcí.

Úloha č. 2

Kdo to byl David Hilbert?

A
B
C
D

A: Botanik.

B: Kadeřník Einsteina.

C: Fyzik.

D: Matematik.

Úloha č. 3

Který obrázek rozhodně neodpovídá paraboloidu?

A
B
C
D

A: C

B: D

C: A

D: B


Úloha č. 4

Na kterém obrázku je tzv. Möbiova páska?

A
B
C
D

A: D

B: A

C: C

D: B

Úloha č. 5

Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?

A
B
C
D

A: Fyzika

B: Tělocvik

C: Matematika

D: Biologie