Úloha č. 1

Co je grafem následující funkce?

A
B
C
D

A: hyperbola

B: elipsa

C: přímka

D: parabola

Úloha č. 2

Jak se nazývá graf na obrázku?

A
B
C
D

A: hyperbola

B: přímka

C: elipsa

D: parabola

Úloha č. 3

Jak se nazývá graf na obrázku?

A
B
C
D

A: exponenciála

B: přímka

C: parabola

D: sinusoida


Úloha č. 4

Jak se nazývá graf na obrázku?

A
B
C
D

A: parabola

B: hyperbola

C: exponenciála

D: přímka

Úloha č. 5

Co je grafem následující funkce?

A
B
C
D

A: přímka

B: sinusoida

C: parabola

D: hyperbola