Úloha č. 1

Co je grafem následující funkce?

A
B
C
D

A: hyperbola

B: přímka

C: parabola

D: elipsa

Úloha č. 2

Jak se nazývá graf na obrázku?

A
B
C
D

A: parabola

B: elipsa

C: hyperbola

D: přímka

Úloha č. 3

Jak se nazývá graf na obrázku?

A
B
C
D

A: exponenciála

B: sinusoida

C: přímka

D: parabola


Úloha č. 4

Jak se nazývá graf na obrázku?

A
B
C
D

A: hyperbola

B: parabola

C: exponenciála

D: přímka

Úloha č. 5

Co je grafem následující funkce?

A
B
C
D

A: sinusoida

B: hyperbola

C: přímka

D: parabola