Úloha č. 1

Co je grafem následující funkce?

A
B
C
D

A: elipsa

B: parabola

C: hyperbola

D: přímka

Úloha č. 2

Jak se nazývá graf na obrázku?

A
B
C
D

A: elipsa

B: přímka

C: hyperbola

D: parabola

Úloha č. 3

Jak se nazývá graf na obrázku?

A
B
C
D

A: přímka

B: exponenciála

C: sinusoida

D: parabola


Úloha č. 4

Jak se nazývá graf na obrázku?

A
B
C
D

A: přímka

B: parabola

C: hyperbola

D: exponenciála

Úloha č. 5

Co je grafem následující funkce?

A
B
C
D

A: parabola

B: přímka

C: sinusoida

D: hyperbola