Úloha č. 1

Množinu A ∪ (B ∩ C) můžeme také zapsat jako:

A
B
C
D

A: (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)

B: (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)

C: (A ∪ B) ∩ (C)

D: (A ∩ B) ∩ (A ∩ C)

Úloha č. 2

Množinu (A ∩ B)' můžeme také zapsat jako:

A
B
C
D

A: A' ∪ B'

B: A ∩ B

C: A ∪ B

D: A' ∩ B'

Úloha č. 3

Urči rozdíl množin A - B, když A = {1,3,5,7,9}, B = {2,3,4,5,6,7,8}

A
B
C
D

A: {1,2,3,4,5,6,7,8,9}

B: {3,5,7}

C: {1,9}

D: {2,4,6,8}


Úloha č. 4

Uvažujme množiny A = {1,2,3} a B = {1,2,3,4,5}. Určete tvrzení, které je pravdivé:

A
B
C
D

A: A - B = B

B: A ∪ B = A

C: A ⊆ B

D: A ∩ B = B

Úloha č. 5

Máme dané množiny A = {1,4,6,7,10,14}, B = {3,5,6,7,9}, C = {0,2,4,6,8}. Urči množinu C - (B ∩ A)

A
B
C
D

A: {0,2,4,6,8}

B: {1,3,4,5,6,7,9,10,14}

C: {6,7}

D: {0,2,4,8}