Úloha č. 1

Máš tři hrušky. Kamarád řekne, že jich má přesně jedenkrát tolik, co ty. Kolik jich má?

A
B
C
D

A: 1

B: 6

C: 3

D: 5

Úloha č. 2

Uvažujme číselnou řadu $3, 5, 8, 13, 21, \dots$ Jaké číslo následuje?

A
B
C
D

A: 33

B: 38

C: 35

D: 34

Úloha č. 3

Uvažujme řadu písmen: J, D, T, Č, P, Š, $ \dots$ Jaké číslo následuje?

A
B
C
D

A: M

B: J

C: O

D: S


Úloha č. 4

Dosaď za otazníky \[1\] \[ 1\; 1 \] \[ 2 \; 1 \] \[ 1\; 2 \; 1 \; 1\] \[ 1\; 1\; 1\; 2 \; 2 \; 1\] \[ 3 \; 1\; 2\; 2 \; 1 \; 1\] \[ ? \; ?\; ?\; ? \; ? \; ? \; ? \; ?\]

A
B
C
D

A: 1 3 1 1 2 2 2 1

B: 1 1 2 1 1 3 1 2

C: 1 2 3 1 2 3 1 2

D: 1 1 3 1 1 2 1 1