Úloha č. 1

Hydrostatický tlak je dán vztahem

A
B
C
D

A: hϱg

B: hϱ/g

C: hg/ϱ

D: hϱg^2

Úloha č. 2

Práce $W$ vykonaná působením tlaku $p=40 kPa$ kapaliny na píst o ploše $2000 cm^2$, který se posunul o $50 cm$, je

A
B
C
D

A: W=40kJ

B: W=4kJ

C: W=800J

D: W=400J

Úloha č. 3

Velikost tlaku v kapalině u dna nádoby nezávisí na

A
B
C
D

A: tíhovém zrychlení

B: výšce hladiny

C: hustotě kapaliny

D: plošném obsahu dna


Úloha č. 4

Hustota rtuti je zhruba $13500 kg.m^{-3}$. Tuto hodnotu můžeme převést na

A
B
C
D

A: 135 g.cm^{-3}

B: 0.135 g.cm^{-3}

C: 1.35 g.cm^{-3}

D: 13.5 g.cm^{-3}

Úloha č. 5

Kolmou talkovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

A
B
C
D

A: F=S/p

B: F=pS^2

C: F=p/S

D: F=pS