Úloha č. 1

Hydrostatický tlak je dán vztahem

A
B
C
D

A: hg/ϱ

B: hϱg^2

C: hϱg

D: hϱ/g

Úloha č. 2

Práce $W$ vykonaná působením tlaku $p=40 kPa$ kapaliny na píst o ploše $2000 cm^2$, který se posunul o $50 cm$, je

A
B
C
D

A: W=400J

B: W=800J

C: W=4kJ

D: W=40kJ

Úloha č. 3

Velikost tlaku v kapalině u dna nádoby nezávisí na

A
B
C
D

A: výšce hladiny

B: hustotě kapaliny

C: tíhovém zrychlení

D: plošném obsahu dna


Úloha č. 4

Hustota rtuti je zhruba $13500 kg.m^{-3}$. Tuto hodnotu můžeme převést na

A
B
C
D

A: 135 g.cm^{-3}

B: 13.5 g.cm^{-3}

C: 1.35 g.cm^{-3}

D: 0.135 g.cm^{-3}

Úloha č. 5

Kolmou talkovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

A
B
C
D

A: F=p/S

B: F=S/p

C: F=pS

D: F=pS^2