Úloha č. 1

Co jsou to poledníky?

A
B
C
D

A: myšlené polokružnice, které spojují Severní a Jižní pól

B:

C: myšlené kružnice mající východo - západní směr

D: myšlené úsečky, které spojují Severní a Jižní pól

Úloha č. 2

Jak jinak nazýváme hlavní poledník?

A
B
C
D

A: nultý, Greenwichský

B:

C: rovník, hlavní rovnoběžka

D: obratník Raka, Kozoroha

Úloha č. 3

Co jsou rovnoběžky?

A
B
C
D

A: myšlené úsečky rovnoběžné s rovníkem

B: poledníky kolmé na rovník

C:

D: myšlené kružnice rovnoběžné s rovníkem


Úloha č. 4

K čemu slouží poledníky a rovnoběžky na mapách?

A
B
C
D

A: k znesnadňování orientace na mapě

B: k určování zeměpisné polohy

C: k rozlišování hor a údolí

D:

Úloha č. 5

Podle rovnoběžek určujeme

A
B
C
D

A: zeměpisnou délku

B: zeměpisnou šířku

C: madmořskou výšku

D:

Úloha č. 6

Jsou poledníky stejně dlouhé

A
B
C
D

A: ne

B:

C: ano, ale je ty co jsou označené lichými čísly

D: ano


Úloha č. 7

Rovník je

A
B
C
D

A: nejkratší rovnoběžka, 10 km

B: nejdelší poledník, 40 000 km

C: hlavní a nejdelší rovnoběžka, 40 000km

D:

Úloha č. 8

Rovník dělí Zemi na

A
B
C
D

A:

B: levou a pravou část

C: východní a západní polokouli

D: severní a jižní polokouli

Úloha č. 9

Jsou rovnoběžky stejně dlouhé

A
B
C
D

A: ano, ale jen na mapách malého měřítka

B:

C: ano

D: ne


Úloha č. 10

Co určujeme pomocí poledníků?

A
B
C
D

A: zeměpisnou šířku

B: zeměpisnou délku

C: nadmořskou výšku

D: