Úloha č. 1

Co jsou to poledníky?

A
B
C
D

A: myšlené polokružnice, které spojují Severní a Jižní pól

B: myšlené kružnice mající východo - západní směr

C:

D: myšlené úsečky, které spojují Severní a Jižní pól

Úloha č. 2

Jak jinak nazýváme hlavní poledník?

A
B
C
D

A: rovník, hlavní rovnoběžka

B:

C: obratník Raka, Kozoroha

D: nultý, Greenwichský

Úloha č. 3

Co jsou rovnoběžky?

A
B
C
D

A: myšlené úsečky rovnoběžné s rovníkem

B: myšlené kružnice rovnoběžné s rovníkem

C: poledníky kolmé na rovník

D:


Úloha č. 4

K čemu slouží poledníky a rovnoběžky na mapách?

A
B
C
D

A: k určování zeměpisné polohy

B:

C: k znesnadňování orientace na mapě

D: k rozlišování hor a údolí

Úloha č. 5

Podle rovnoběžek určujeme

A
B
C
D

A:

B: madmořskou výšku

C: zeměpisnou šířku

D: zeměpisnou délku

Úloha č. 6

Jsou poledníky stejně dlouhé

A
B
C
D

A: ano, ale je ty co jsou označené lichými čísly

B: ano

C:

D: ne


Úloha č. 7

Rovník je

A
B
C
D

A:

B: hlavní a nejdelší rovnoběžka, 40 000km

C: nejdelší poledník, 40 000 km

D: nejkratší rovnoběžka, 10 km

Úloha č. 8

Rovník dělí Zemi na

A
B
C
D

A:

B: východní a západní polokouli

C: severní a jižní polokouli

D: levou a pravou část

Úloha č. 9

Jsou rovnoběžky stejně dlouhé

A
B
C
D

A: ano, ale jen na mapách malého měřítka

B: ano

C: ne

D:


Úloha č. 10

Co určujeme pomocí poledníků?

A
B
C
D

A: zeměpisnou šířku

B: zeměpisnou délku

C:

D: nadmořskou výšku