Úloha č. 1

Co jsou to poledníky?

A
B
C
D

A: myšlené kružnice mající východo - západní směr

B: myšlené polokružnice, které spojují Severní a Jižní pól

C: myšlené úsečky, které spojují Severní a Jižní pól

D:

Úloha č. 2

Jak jinak nazýváme hlavní poledník?

A
B
C
D

A: nultý, Greenwichský

B: rovník, hlavní rovnoběžka

C:

D: obratník Raka, Kozoroha

Úloha č. 3

Co jsou rovnoběžky?

A
B
C
D

A: poledníky kolmé na rovník

B: myšlené úsečky rovnoběžné s rovníkem

C:

D: myšlené kružnice rovnoběžné s rovníkem


Úloha č. 4

K čemu slouží poledníky a rovnoběžky na mapách?

A
B
C
D

A: k určování zeměpisné polohy

B: k rozlišování hor a údolí

C:

D: k znesnadňování orientace na mapě

Úloha č. 5

Podle rovnoběžek určujeme

A
B
C
D

A: zeměpisnou délku

B: madmořskou výšku

C:

D: zeměpisnou šířku

Úloha č. 6

Jsou poledníky stejně dlouhé

A
B
C
D

A: ano

B: ano, ale je ty co jsou označené lichými čísly

C: ne

D:


Úloha č. 7

Rovník je

A
B
C
D

A: nejkratší rovnoběžka, 10 km

B: hlavní a nejdelší rovnoběžka, 40 000km

C: nejdelší poledník, 40 000 km

D:

Úloha č. 8

Rovník dělí Zemi na

A
B
C
D

A: východní a západní polokouli

B:

C: levou a pravou část

D: severní a jižní polokouli

Úloha č. 9

Jsou rovnoběžky stejně dlouhé

A
B
C
D

A: ne

B:

C: ano

D: ano, ale jen na mapách malého měřítka


Úloha č. 10

Co určujeme pomocí poledníků?

A
B
C
D

A:

B: nadmořskou výšku

C: zeměpisnou délku

D: zeměpisnou šířku