Úloha č. 1

Co jsou to poledníky?

A
B
C
D

A:

B: myšlené úsečky, které spojují Severní a Jižní pól

C: myšlené kružnice mající východo - západní směr

D: myšlené polokružnice, které spojují Severní a Jižní pól

Úloha č. 2

Jak jinak nazýváme hlavní poledník?

A
B
C
D

A:

B: nultý, Greenwichský

C: obratník Raka, Kozoroha

D: rovník, hlavní rovnoběžka

Úloha č. 3

Co jsou rovnoběžky?

A
B
C
D

A: myšlené úsečky rovnoběžné s rovníkem

B: myšlené kružnice rovnoběžné s rovníkem

C:

D: poledníky kolmé na rovník


Úloha č. 4

K čemu slouží poledníky a rovnoběžky na mapách?

A
B
C
D

A: k určování zeměpisné polohy

B:

C: k rozlišování hor a údolí

D: k znesnadňování orientace na mapě

Úloha č. 5

Podle rovnoběžek určujeme

A
B
C
D

A: zeměpisnou délku

B:

C: zeměpisnou šířku

D: madmořskou výšku

Úloha č. 6

Jsou poledníky stejně dlouhé

A
B
C
D

A: ano

B: ne

C:

D: ano, ale je ty co jsou označené lichými čísly


Úloha č. 7

Rovník je

A
B
C
D

A:

B: hlavní a nejdelší rovnoběžka, 40 000km

C: nejdelší poledník, 40 000 km

D: nejkratší rovnoběžka, 10 km

Úloha č. 8

Rovník dělí Zemi na

A
B
C
D

A: severní a jižní polokouli

B: východní a západní polokouli

C: levou a pravou část

D:

Úloha č. 9

Jsou rovnoběžky stejně dlouhé

A
B
C
D

A: ano

B:

C: ne

D: ano, ale jen na mapách malého měřítka


Úloha č. 10

Co určujeme pomocí poledníků?

A
B
C
D

A:

B: zeměpisnou šířku

C: zeměpisnou délku

D: nadmořskou výšku