Úloha č. 1

Co jsou to poledníky?

A
B
C
D

A: myšlené polokružnice, které spojují Severní a Jižní pól

B: myšlené úsečky, které spojují Severní a Jižní pól

C:

D: myšlené kružnice mající východo - západní směr

Úloha č. 2

Jak jinak nazýváme hlavní poledník?

A
B
C
D

A:

B: rovník, hlavní rovnoběžka

C: obratník Raka, Kozoroha

D: nultý, Greenwichský

Úloha č. 3

Co jsou rovnoběžky?

A
B
C
D

A: myšlené kružnice rovnoběžné s rovníkem

B: poledníky kolmé na rovník

C: myšlené úsečky rovnoběžné s rovníkem

D:


Úloha č. 4

K čemu slouží poledníky a rovnoběžky na mapách?

A
B
C
D

A: k určování zeměpisné polohy

B: k rozlišování hor a údolí

C: k znesnadňování orientace na mapě

D:

Úloha č. 5

Podle rovnoběžek určujeme

A
B
C
D

A: madmořskou výšku

B:

C: zeměpisnou délku

D: zeměpisnou šířku

Úloha č. 6

Jsou poledníky stejně dlouhé

A
B
C
D

A: ano, ale je ty co jsou označené lichými čísly

B: ne

C: ano

D:


Úloha č. 7

Rovník je

A
B
C
D

A: nejdelší poledník, 40 000 km

B: nejkratší rovnoběžka, 10 km

C:

D: hlavní a nejdelší rovnoběžka, 40 000km

Úloha č. 8

Rovník dělí Zemi na

A
B
C
D

A: severní a jižní polokouli

B: levou a pravou část

C:

D: východní a západní polokouli

Úloha č. 9

Jsou rovnoběžky stejně dlouhé

A
B
C
D

A: ne

B:

C: ano, ale jen na mapách malého měřítka

D: ano


Úloha č. 10

Co určujeme pomocí poledníků?

A
B
C
D

A: zeměpisnou délku

B: nadmořskou výšku

C:

D: zeměpisnou šířku