Úloha č. 1

Do přírodních oblastí Evropy nepatří

A
B
C
D

A: Atlantská Francie

B: Střední Čechy

C: Skandinávie

D: Středomoří

Úloha č. 2

Fjordy se nacházejí především

A
B
C
D

A: ve Skandinávii

B: v Atlantské Francii

C: na Britských ostrovech

D: na Urale

Úloha č. 3

Atlantská Francie je typická

A
B
C
D

A: drsnými zimami

B: pěstováním vína

C: nalezišti vzácných minerálů

D: mlhami


Úloha č. 4

Česká republika patří do oblasti

A
B
C
D

A: Alpsko - karpatské

B: Středomoří

C: Hercynské střední Evropy

D: Výchdoevropské roviny

Úloha č. 5

S rostoucí nadmořskou výškou

A
B
C
D

A: zvyšuje se teplota a klesá množství srážek

B: zvyšuje se teplota i množství srážek

C: klesá teplota i množství srážek

D: klesá teplota a zvyšuje se množství srážek

Úloha č. 6

Kromě Islandu se v Evropě vyskytují sopky v oblasti

A
B
C
D

A: Britských ostrovů

B: Skandinávie

C: Uralu

D: Středomoří


Úloha č. 7

Vysoký výskyt minerálů je typický pro

A
B
C
D

A: Britské ostrovy

B: Východoevropskou rovinu

C: Středomoří

D: Ural