Úloha č. 1

Do přírodních oblastí Evropy nepatří

A
B
C
D

A: Středomoří

B: Střední Čechy

C: Atlantská Francie

D: Skandinávie

Úloha č. 2

Fjordy se nacházejí především

A
B
C
D

A: na Urale

B: na Britských ostrovech

C: ve Skandinávii

D: v Atlantské Francii

Úloha č. 3

Atlantská Francie je typická

A
B
C
D

A: drsnými zimami

B: pěstováním vína

C: mlhami

D: nalezišti vzácných minerálů


Úloha č. 4

Česká republika patří do oblasti

A
B
C
D

A: Výchdoevropské roviny

B: Středomoří

C: Hercynské střední Evropy

D: Alpsko - karpatské

Úloha č. 5

S rostoucí nadmořskou výškou

A
B
C
D

A: zvyšuje se teplota a klesá množství srážek

B: zvyšuje se teplota i množství srážek

C: klesá teplota a zvyšuje se množství srážek

D: klesá teplota i množství srážek

Úloha č. 6

Kromě Islandu se v Evropě vyskytují sopky v oblasti

A
B
C
D

A: Uralu

B: Skandinávie

C: Britských ostrovů

D: Středomoří


Úloha č. 7

Vysoký výskyt minerálů je typický pro

A
B
C
D

A: Středomoří

B: Ural

C: Britské ostrovy

D: Východoevropskou rovinu