Úloha č. 1

Do přírodních oblastí Evropy nepatří

A
B
C
D

A: Atlantská Francie

B: Středomoří

C: Skandinávie

D: Střední Čechy

Úloha č. 2

Fjordy se nacházejí především

A
B
C
D

A: ve Skandinávii

B: na Britských ostrovech

C: na Urale

D: v Atlantské Francii

Úloha č. 3

Atlantská Francie je typická

A
B
C
D

A: drsnými zimami

B: nalezišti vzácných minerálů

C: pěstováním vína

D: mlhami


Úloha č. 4

Česká republika patří do oblasti

A
B
C
D

A: Středomoří

B: Alpsko - karpatské

C: Hercynské střední Evropy

D: Výchdoevropské roviny

Úloha č. 5

S rostoucí nadmořskou výškou

A
B
C
D

A: zvyšuje se teplota i množství srážek

B: klesá teplota i množství srážek

C: zvyšuje se teplota a klesá množství srážek

D: klesá teplota a zvyšuje se množství srážek

Úloha č. 6

Kromě Islandu se v Evropě vyskytují sopky v oblasti

A
B
C
D

A: Skandinávie

B: Středomoří

C: Uralu

D: Britských ostrovů


Úloha č. 7

Vysoký výskyt minerálů je typický pro

A
B
C
D

A: Středomoří

B: Ural

C: Východoevropskou rovinu

D: Britské ostrovy