Úloha č. 1

Do přírodních oblastí Evropy nepatří

A
B
C
D

A: Atlantská Francie

B: Skandinávie

C: Středomoří

D: Střední Čechy

Úloha č. 2

Fjordy se nacházejí především

A
B
C
D

A: ve Skandinávii

B: v Atlantské Francii

C: na Urale

D: na Britských ostrovech

Úloha č. 3

Atlantská Francie je typická

A
B
C
D

A: pěstováním vína

B: drsnými zimami

C: nalezišti vzácných minerálů

D: mlhami


Úloha č. 4

Česká republika patří do oblasti

A
B
C
D

A: Hercynské střední Evropy

B: Středomoří

C: Výchdoevropské roviny

D: Alpsko - karpatské

Úloha č. 5

S rostoucí nadmořskou výškou

A
B
C
D

A: klesá teplota a zvyšuje se množství srážek

B: zvyšuje se teplota i množství srážek

C: zvyšuje se teplota a klesá množství srážek

D: klesá teplota i množství srážek

Úloha č. 6

Kromě Islandu se v Evropě vyskytují sopky v oblasti

A
B
C
D

A: Britských ostrovů

B: Středomoří

C: Skandinávie

D: Uralu


Úloha č. 7

Vysoký výskyt minerálů je typický pro

A
B
C
D

A: Britské ostrovy

B: Ural

C: Středomoří

D: Východoevropskou rovinu