Úloha č. 1

Do přírodních oblastí Evropy nepatří

A
B
C
D

A: Atlantská Francie

B: Střední Čechy

C: Skandinávie

D: Středomoří

Úloha č. 2

Fjordy se nacházejí především

A
B
C
D

A: v Atlantské Francii

B: na Urale

C: na Britských ostrovech

D: ve Skandinávii

Úloha č. 3

Atlantská Francie je typická

A
B
C
D

A: mlhami

B: pěstováním vína

C: drsnými zimami

D: nalezišti vzácných minerálů


Úloha č. 4

Česká republika patří do oblasti

A
B
C
D

A: Alpsko - karpatské

B: Středomoří

C: Hercynské střední Evropy

D: Výchdoevropské roviny

Úloha č. 5

S rostoucí nadmořskou výškou

A
B
C
D

A: klesá teplota a zvyšuje se množství srážek

B: zvyšuje se teplota i množství srážek

C: zvyšuje se teplota a klesá množství srážek

D: klesá teplota i množství srážek

Úloha č. 6

Kromě Islandu se v Evropě vyskytují sopky v oblasti

A
B
C
D

A: Skandinávie

B: Britských ostrovů

C: Uralu

D: Středomoří


Úloha č. 7

Vysoký výskyt minerálů je typický pro

A
B
C
D

A: Ural

B: Východoevropskou rovinu

C: Britské ostrovy

D: Středomoří