Úloha č. 1

Do přírodních oblastí Evropy nepatří

A
B
C
D

A: Atlantská Francie

B: Skandinávie

C: Střední Čechy

D: Středomoří

Úloha č. 2

Fjordy se nacházejí především

A
B
C
D

A: na Britských ostrovech

B: na Urale

C: ve Skandinávii

D: v Atlantské Francii

Úloha č. 3

Atlantská Francie je typická

A
B
C
D

A: mlhami

B: nalezišti vzácných minerálů

C: pěstováním vína

D: drsnými zimami


Úloha č. 4

Česká republika patří do oblasti

A
B
C
D

A: Hercynské střední Evropy

B: Středomoří

C: Alpsko - karpatské

D: Výchdoevropské roviny

Úloha č. 5

S rostoucí nadmořskou výškou

A
B
C
D

A: klesá teplota a zvyšuje se množství srážek

B: klesá teplota i množství srážek

C: zvyšuje se teplota a klesá množství srážek

D: zvyšuje se teplota i množství srážek

Úloha č. 6

Kromě Islandu se v Evropě vyskytují sopky v oblasti

A
B
C
D

A: Uralu

B: Britských ostrovů

C: Středomoří

D: Skandinávie


Úloha č. 7

Vysoký výskyt minerálů je typický pro

A
B
C
D

A: Ural

B: Východoevropskou rovinu

C: Britské ostrovy

D: Středomoří