Úloha č. 1

Do přírodních oblastí Evropy nepatří

A
B
C
D

A: Skandinávie

B: Atlantská Francie

C: Střední Čechy

D: Středomoří

Úloha č. 2

Fjordy se nacházejí především

A
B
C
D

A: v Atlantské Francii

B: na Urale

C: na Britských ostrovech

D: ve Skandinávii

Úloha č. 3

Atlantská Francie je typická

A
B
C
D

A: pěstováním vína

B: drsnými zimami

C: nalezišti vzácných minerálů

D: mlhami


Úloha č. 4

Česká republika patří do oblasti

A
B
C
D

A: Výchdoevropské roviny

B: Hercynské střední Evropy

C: Středomoří

D: Alpsko - karpatské

Úloha č. 5

S rostoucí nadmořskou výškou

A
B
C
D

A: klesá teplota i množství srážek

B: klesá teplota a zvyšuje se množství srážek

C: zvyšuje se teplota a klesá množství srážek

D: zvyšuje se teplota i množství srážek

Úloha č. 6

Kromě Islandu se v Evropě vyskytují sopky v oblasti

A
B
C
D

A: Uralu

B: Skandinávie

C: Britských ostrovů

D: Středomoří


Úloha č. 7

Vysoký výskyt minerálů je typický pro

A
B
C
D

A: Ural

B: Středomoří

C: Britské ostrovy

D: Východoevropskou rovinu