Úloha č. 1

Vesmír je tvořen

A
B
C
D

A: čenou dírou

B:

C: galaxiemi

D: mlhovinou

Úloha č. 2

Planeta Země se nachází v naší

A
B
C
D

A: Mléčné dráze

B: družici

C: Galaxii

D:

Úloha č. 3

Slunce, planety, družice planet, komety, plnetky a další tělesa tvoří

A
B
C
D

A: Sluneční soustavu

B: vesmír

C:

D: galaxii


Úloha č. 4

Viditelná část naší Gakaxie v podobě stříbřitého pásu se nazývá

A
B
C
D

A: Komety

B: družice planet

C: Mléčná dráha

D: pásmo planetek

Úloha č. 5

Pevná tělesa obíhající kolem planet

A
B
C
D

A: planetky

B: družice planet

C: komety

D: Mléčná dráha

Úloha č. 6

Menší pevná tělesa vyskytující se mezi Marsem a Jupiterem jsou

A
B
C
D

A: planetky

B: družice

C: Mléčná dráha

D: komety


Úloha č. 7

Tělesa obíhající kolem hvězdy po velmi protáhlých drahách jsou

A
B
C
D

A: planetky

B: družice

C: Mléčná dráha

D: komety

Úloha č. 8

Mezi planety Sluneční soustavy nepatří

A
B
C
D

A: Uran

B: Krypton

C: Merkur

D: Jupiter

Úloha č. 9

Mezi vnitřní (pevné) planety Sluneční soustavy patří

A
B
C
D

A: Jupiter, Venuše, Země, Mars

B: Merkur, Pluto, Neptun, Jupiter

C: Mars, Země, Venuše, Merkur

D: Země, Mars, Jupiter, Saturn


Úloha č. 10

Mezi vnější (plynné) planety Sluneční soustavy patří

A
B
C
D

A: Uran, Saturn, Neptun, Jupiter

B: Jupiter, saturn, Uran, Merkur

C: Saturn, Uran, Mars, Jupiter

D: Venuše, Mars, Uran, Neptun

Úloha č. 11

Stáří Země je přibližně

A
B
C
D

A: 4,55 miliard roků

B:

C: 18,55 miliard roků

D: