Úloha č. 1

Vesmír je tvořen

A
B
C
D

A: galaxiemi

B: čenou dírou

C:

D: mlhovinou

Úloha č. 2

Planeta Země se nachází v naší

A
B
C
D

A: Galaxii

B: Mléčné dráze

C:

D: družici

Úloha č. 3

Slunce, planety, družice planet, komety, plnetky a další tělesa tvoří

A
B
C
D

A: galaxii

B:

C: vesmír

D: Sluneční soustavu


Úloha č. 4

Viditelná část naší Gakaxie v podobě stříbřitého pásu se nazývá

A
B
C
D

A: Komety

B: družice planet

C: pásmo planetek

D: Mléčná dráha

Úloha č. 5

Pevná tělesa obíhající kolem planet

A
B
C
D

A: družice planet

B: komety

C: planetky

D: Mléčná dráha

Úloha č. 6

Menší pevná tělesa vyskytující se mezi Marsem a Jupiterem jsou

A
B
C
D

A: planetky

B: Mléčná dráha

C: družice

D: komety


Úloha č. 7

Tělesa obíhající kolem hvězdy po velmi protáhlých drahách jsou

A
B
C
D

A: planetky

B: družice

C: Mléčná dráha

D: komety

Úloha č. 8

Mezi planety Sluneční soustavy nepatří

A
B
C
D

A: Krypton

B: Jupiter

C: Uran

D: Merkur

Úloha č. 9

Mezi vnitřní (pevné) planety Sluneční soustavy patří

A
B
C
D

A: Mars, Země, Venuše, Merkur

B: Merkur, Pluto, Neptun, Jupiter

C: Země, Mars, Jupiter, Saturn

D: Jupiter, Venuše, Země, Mars


Úloha č. 10

Mezi vnější (plynné) planety Sluneční soustavy patří

A
B
C
D

A: Venuše, Mars, Uran, Neptun

B: Uran, Saturn, Neptun, Jupiter

C: Saturn, Uran, Mars, Jupiter

D: Jupiter, saturn, Uran, Merkur

Úloha č. 11

Stáří Země je přibližně

A
B
C
D

A: 18,55 miliard roků

B:

C: 4,55 miliard roků

D: