Úloha č. 1

Vesmír je tvořen

A
B
C
D

A:

B: čenou dírou

C: galaxiemi

D: mlhovinou

Úloha č. 2

Planeta Země se nachází v naší

A
B
C
D

A:

B: Mléčné dráze

C: Galaxii

D: družici

Úloha č. 3

Slunce, planety, družice planet, komety, plnetky a další tělesa tvoří

A
B
C
D

A: vesmír

B: galaxii

C:

D: Sluneční soustavu


Úloha č. 4

Viditelná část naší Gakaxie v podobě stříbřitého pásu se nazývá

A
B
C
D

A: družice planet

B: pásmo planetek

C: Mléčná dráha

D: Komety

Úloha č. 5

Pevná tělesa obíhající kolem planet

A
B
C
D

A: družice planet

B: Mléčná dráha

C: planetky

D: komety

Úloha č. 6

Menší pevná tělesa vyskytující se mezi Marsem a Jupiterem jsou

A
B
C
D

A: komety

B: planetky

C: družice

D: Mléčná dráha


Úloha č. 7

Tělesa obíhající kolem hvězdy po velmi protáhlých drahách jsou

A
B
C
D

A: komety

B: planetky

C: Mléčná dráha

D: družice

Úloha č. 8

Mezi planety Sluneční soustavy nepatří

A
B
C
D

A: Merkur

B: Krypton

C: Uran

D: Jupiter

Úloha č. 9

Mezi vnitřní (pevné) planety Sluneční soustavy patří

A
B
C
D

A: Merkur, Pluto, Neptun, Jupiter

B: Země, Mars, Jupiter, Saturn

C: Mars, Země, Venuše, Merkur

D: Jupiter, Venuše, Země, Mars


Úloha č. 10

Mezi vnější (plynné) planety Sluneční soustavy patří

A
B
C
D

A: Venuše, Mars, Uran, Neptun

B: Saturn, Uran, Mars, Jupiter

C: Jupiter, saturn, Uran, Merkur

D: Uran, Saturn, Neptun, Jupiter

Úloha č. 11

Stáří Země je přibližně

A
B
C
D

A: 18,55 miliard roků

B: 4,55 miliard roků

C:

D: