Úloha č. 1

Vesmír je tvořen

A
B
C
D

A:

B: galaxiemi

C: čenou dírou

D: mlhovinou

Úloha č. 2

Planeta Země se nachází v naší

A
B
C
D

A: Galaxii

B: Mléčné dráze

C: družici

D:

Úloha č. 3

Slunce, planety, družice planet, komety, plnetky a další tělesa tvoří

A
B
C
D

A: Sluneční soustavu

B: galaxii

C:

D: vesmír


Úloha č. 4

Viditelná část naší Gakaxie v podobě stříbřitého pásu se nazývá

A
B
C
D

A: Komety

B: Mléčná dráha

C: pásmo planetek

D: družice planet

Úloha č. 5

Pevná tělesa obíhající kolem planet

A
B
C
D

A: planetky

B: komety

C: družice planet

D: Mléčná dráha

Úloha č. 6

Menší pevná tělesa vyskytující se mezi Marsem a Jupiterem jsou

A
B
C
D

A: družice

B: komety

C: Mléčná dráha

D: planetky


Úloha č. 7

Tělesa obíhající kolem hvězdy po velmi protáhlých drahách jsou

A
B
C
D

A: družice

B: planetky

C: Mléčná dráha

D: komety

Úloha č. 8

Mezi planety Sluneční soustavy nepatří

A
B
C
D

A: Uran

B: Jupiter

C: Krypton

D: Merkur

Úloha č. 9

Mezi vnitřní (pevné) planety Sluneční soustavy patří

A
B
C
D

A: Země, Mars, Jupiter, Saturn

B: Merkur, Pluto, Neptun, Jupiter

C: Jupiter, Venuše, Země, Mars

D: Mars, Země, Venuše, Merkur


Úloha č. 10

Mezi vnější (plynné) planety Sluneční soustavy patří

A
B
C
D

A: Jupiter, saturn, Uran, Merkur

B: Uran, Saturn, Neptun, Jupiter

C: Venuše, Mars, Uran, Neptun

D: Saturn, Uran, Mars, Jupiter

Úloha č. 11

Stáří Země je přibližně

A
B
C
D

A:

B:

C: 18,55 miliard roků

D: 4,55 miliard roků