Úloha č. 1

Žurnalistika je

A
B
C
D

A: sociální síť

B: posílání zpráv

C: novinářství

D: manipulace

Úloha č. 2

Mezi tištěná média nepatří

A
B
C
D

A: televize

B: kniha

C: noviny

D: časopis

Úloha č. 3

Příjemcem zprávy v masové komunikaci je

A
B
C
D

A: vybraná skupina lidí

B: anonimní masa lidí

C: konkrétní jedinec

D: konkrétní skupina lidí


Úloha č. 4

Masová komunikace je

A
B
C
D

A: mediální instituce

B: pro přítomnost masového publika

C: masný průmysl

D: novinářství

Úloha č. 5

sociální síť je

A
B
C
D

A: společenský prostor na internetu

B: možnost telefonování po síti

C: e-mailová komunikace

D: síťové zapojení počítačů

Úloha č. 6

soukromá média jsou financována z

A
B
C
D

A: z koncesionářských poplatků

B: ze státního rozpočtu

C: reklamy, prodeje a hospodářské činnosti

D: příspěvky dobrovolníků


Úloha č. 7

zpravodajství

A
B
C
D

A: informuje o aktuálních událostech

B: informuje o službách a produktech k prodeji

C: poskytuje zábavu příjemci

D: vyjadřuje názor autora