Úloha č. 1

V jádru atomu se nacházejí:

A
B
C
D

A: protony

B: ionty

C: elektrony

D: molekuly

Úloha č. 2

Kolik atomů obsahuje molekula vody?

A
B
C
D

A: 1

B: 3

C: 2

D: 4

Úloha č. 3

Atom kterého chemického prvku obsahuje pouze jeden proton?

A
B
C
D

A: helia

B: vodíku

C: kyslíku

D: uhlíku


Úloha č. 4

Dva izotopy téhož chemického prvku se liší počtem:

A
B
C
D

A: iontů

B: neutronů

C: molekul

D: protonů