Úloha č. 1

V jádru atomu se nacházejí:

A
B
C
D

A: protony

B: ionty

C: molekuly

D: elektrony

Úloha č. 2

Kolik atomů obsahuje molekula vody?

A
B
C
D

A: 3

B: 2

C: 1

D: 4

Úloha č. 3

Atom kterého chemického prvku obsahuje pouze jeden proton?

A
B
C
D

A: helia

B: kyslíku

C: vodíku

D: uhlíku


Úloha č. 4

Dva izotopy téhož chemického prvku se liší počtem:

A
B
C
D

A: protonů

B: neutronů

C: iontů

D: molekul