Úloha č. 1

V jádru atomu se nacházejí:

A
B
C
D

A: elektrony

B: protony

C: ionty

D: molekuly

Úloha č. 2

Kolik atomů obsahuje molekula vody?

A
B
C
D

A: 4

B: 3

C: 1

D: 2

Úloha č. 3

Atom kterého chemického prvku obsahuje pouze jeden proton?

A
B
C
D

A: kyslíku

B: vodíku

C: uhlíku

D: helia


Úloha č. 4

Dva izotopy téhož chemického prvku se liší počtem:

A
B
C
D

A: iontů

B: molekul

C: neutronů

D: protonů