Úloha č. 1

V jádru atomu se nacházejí:

A
B
C
D

A: elektrony

B: molekuly

C: ionty

D: protony

Úloha č. 2

Kolik atomů obsahuje molekula vody?

A
B
C
D

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

Úloha č. 3

Atom kterého chemického prvku obsahuje pouze jeden proton?

A
B
C
D

A: helia

B: kyslíku

C: vodíku

D: uhlíku


Úloha č. 4

Dva izotopy téhož chemického prvku se liší počtem:

A
B
C
D

A: protonů

B: iontů

C: molekul

D: neutronů