Úloha č. 1

V jádru atomu se nacházejí:

A
B
C
D

A: ionty

B: elektrony

C: protony

D: molekuly

Úloha č. 2

Kolik atomů obsahuje molekula vody?

A
B
C
D

A: 1

B: 2

C: 4

D: 3

Úloha č. 3

Atom kterého chemického prvku obsahuje pouze jeden proton?

A
B
C
D

A: vodíku

B: kyslíku

C: uhlíku

D: helia


Úloha č. 4

Dva izotopy téhož chemického prvku se liší počtem:

A
B
C
D

A: molekul

B: protonů

C: iontů

D: neutronů