Úloha č. 1

V jádru atomu se nacházejí:

A
B
C
D

A: molekuly

B: elektrony

C: ionty

D: protony

Úloha č. 2

Kolik atomů obsahuje molekula vody?

A
B
C
D

A: 4

B: 1

C: 2

D: 3

Úloha č. 3

Atom kterého chemického prvku obsahuje pouze jeden proton?

A
B
C
D

A: uhlíku

B: helia

C: kyslíku

D: vodíku


Úloha č. 4

Dva izotopy téhož chemického prvku se liší počtem:

A
B
C
D

A: iontů

B: protonů

C: molekul

D: neutronů