Úloha č. 1

V jádru atomu se nacházejí:

A
B
C
D

A: elektrony

B: protony

C: molekuly

D: ionty

Úloha č. 2

Kolik atomů obsahuje molekula vody?

A
B
C
D

A: 2

B: 3

C: 4

D: 1

Úloha č. 3

Atom kterého chemického prvku obsahuje pouze jeden proton?

A
B
C
D

A: helia

B: vodíku

C: uhlíku

D: kyslíku


Úloha č. 4

Dva izotopy téhož chemického prvku se liší počtem:

A
B
C
D

A: neutronů

B: molekul

C: iontů

D: protonů