Úloha č. 1

V jádru atomu se nacházejí:

A
B
C
D

A: protony

B: ionty

C: molekuly

D: elektrony

Úloha č. 2

Kolik atomů obsahuje molekula vody?

A
B
C
D

A: 1

B: 3

C: 4

D: 2

Úloha č. 3

Atom kterého chemického prvku obsahuje pouze jeden proton?

A
B
C
D

A: uhlíku

B: vodíku

C: helia

D: kyslíku


Úloha č. 4

Dva izotopy téhož chemického prvku se liší počtem:

A
B
C
D

A: molekul

B: neutronů

C: iontů

D: protonů