Úloha č. 1

Hranici mezi Evropou a Asií tvoří:

A
B
C
D

A: řeka Volha, Suezský průplav, Perský záliv

B: řeka Emba, Azovské moře, úžina Bospor

C: řeka Don, pohoří Himaláj, Kaspická nížina

D:

Úloha č. 2

Asie je

A
B
C
D

A: třetí největší světadíl

B: druhý největší světadíl

C: největší světadíl

D: nejmenší světadíl

Úloha č. 3

Břehy Asie omývají vody

A
B
C
D

A: jednoho oceánu

B: tří oceánů

C: čtyř oceánů

D: dvou oceánů


Úloha č. 4

Na území Asie se nachází nejvyšší místo světa a zároveň i nejníže položené místo světa. Zvol jejich názvy a nadmořskou výšku (v metrech).

A
B
C
D

A: Mt. Everest (8 849 m), Mrtvé moře (-430 m)

B:

C: Mt. Blanc (8 849 m), Kaspické moře (-430 m)

D: Mt. Everest (6 897 m), jezero Bajkal (-630 m)

Úloha č. 5

Podnebí v Asii ovlivňují především tyto činitelé – vyber správnou variantu.

A
B
C
D

A: Vzdálenost od oceánu a zeměpisná šířka

B:

C: Množství vodnatých řek

D: Vzdálenost od hlavního poledníku

Úloha č. 6

Jezero Bajkal je

A
B
C
D

A: jezero s největší plochou.

B: jezero s nevětším objemem vody.

C: nejhlubší jezero světa.

D: jezero s nejvyšší nadmořskou výškou.


Úloha č. 7

Řeky, které pramení pod himalájskými hřebeny, jsou bohaté na vodu a vytvářejí výrazná údolí. Které to jsou?

A
B
C
D

A: Eufrat, Tigris

B: Indus, Ganga, Brahmaputra

C:

D: Ob, Irtyš, Jenisej

Úloha č. 8

Z Asie pochází mnoho kulturních rostlin. Vyber ty správné.

A
B
C
D

A:

B: rýže, švestka, cibule

C: rajče, brambory, banán

D: ananas, káva, kakao