Úloha č. 1

Hranici mezi Evropou a Asií tvoří:

A
B
C
D

A: řeka Emba, Azovské moře, úžina Bospor

B: řeka Volha, Suezský průplav, Perský záliv

C:

D: řeka Don, pohoří Himaláj, Kaspická nížina

Úloha č. 2

Asie je

A
B
C
D

A: největší světadíl

B: druhý největší světadíl

C: třetí největší světadíl

D: nejmenší světadíl

Úloha č. 3

Břehy Asie omývají vody

A
B
C
D

A: tří oceánů

B: jednoho oceánu

C: čtyř oceánů

D: dvou oceánů


Úloha č. 4

Na území Asie se nachází nejvyšší místo světa a zároveň i nejníže položené místo světa. Zvol jejich názvy a nadmořskou výšku (v metrech).

A
B
C
D

A: Mt. Blanc (8 849 m), Kaspické moře (-430 m)

B: Mt. Everest (8 849 m), Mrtvé moře (-430 m)

C: Mt. Everest (6 897 m), jezero Bajkal (-630 m)

D:

Úloha č. 5

Podnebí v Asii ovlivňují především tyto činitelé – vyber správnou variantu.

A
B
C
D

A:

B: Vzdálenost od oceánu a zeměpisná šířka

C: Vzdálenost od hlavního poledníku

D: Množství vodnatých řek

Úloha č. 6

Jezero Bajkal je

A
B
C
D

A: jezero s největší plochou.

B: jezero s nejvyšší nadmořskou výškou.

C: nejhlubší jezero světa.

D: jezero s nevětším objemem vody.


Úloha č. 7

Řeky, které pramení pod himalájskými hřebeny, jsou bohaté na vodu a vytvářejí výrazná údolí. Které to jsou?

A
B
C
D

A:

B: Eufrat, Tigris

C: Indus, Ganga, Brahmaputra

D: Ob, Irtyš, Jenisej

Úloha č. 8

Z Asie pochází mnoho kulturních rostlin. Vyber ty správné.

A
B
C
D

A: rýže, švestka, cibule

B: ananas, káva, kakao

C:

D: rajče, brambory, banán