Úloha č. 1

Jedná se o město, o vesnici či o více vesnic dohromady, ve kterých si lidé rozhodují o svých záležitostech.

A
B
C
D

A: Sídlo

B: Místo

C:

D: Obec

Úloha č. 2

Na planetě Zemi žije přes

A
B
C
D

A: 70 miliard lidí

B: 7 miliónů lidí

C:

D: 7 miliard lidí

Úloha č. 3

Počet obyvatel se rychle

A
B
C
D

A: zvyšuje

B: snižuje

C:

D:


Úloha č. 4

Nejlidnatějšími státy světa jsou:

A
B
C
D

A:

B:

C: ČÍNA A INDIE

D: KANADA A JAPONSKO

Úloha č. 5

Lidé se odlišují biologickými znaky. Podle těchto znaků rozlišujeme tři základní rasy.

A
B
C
D

A: žlutá, šedá, hnědá

B: rudá, bílá, hnědá

C: bílá, černá a žlutá

D:

Úloha č. 6

Lidé mluví různými jazyky. Které jsou na světě nejrozšířenější?

A
B
C
D

A:

B: angličtina, španělština, čínština

C: polština němčina, italština

D: američtina, němčina, slovanština


Úloha č. 7

V současné době žije ve městech asi ..................... světového obyvatelstva. Doplň

A
B
C
D

A: čtvrtina

B: polovina

C:

D: dvě třetiny

Úloha č. 8

Zvyšování počtu obyvatel žijících ve městech říkáme proces

A
B
C
D

A: transformace

B: megapolizace

C: urbanizace

D:

Úloha č. 9

Hustému a propojenému pásu sídel kolem měst říkáme

A
B
C
D

A: industrializace

B: slum

C: aglomerace

D:


Úloha č. 10

Převážná většina vody na Zemi je sladká?

A
B
C
D

A: ANO

B: NE

C:

D:

Úloha č. 11

Vyber správné pořadí činností, které vedou k vytvoření průmyslového výrobku.

A
B
C
D

A:

B: sestavení výrobku, těžba surovin, výroba součástek

C: výroba součástek, sestavení výrobku, těžba surovin

D: těžba surovin, výroba součástek, sestavení výrobku

Úloha č. 12

Do těžkého průmyslu nepatří.

A
B
C
D

A: zpracování ropy

B: průmysl stavebních hmot

C: textilní průmysl

D:


Úloha č. 13

Vytvoř správnou dvojici ve vztahu průmysl – výrobek - "cihla"

A
B
C
D

A: chemický průmysl

B: průmysl stavebních hmot

C: hutnický průmysl

D:

Úloha č. 14

Který druh dopravy přepravuje především osoby na velké vzdálenost?

A
B
C
D

A: potrubní

B: silniční

C:

D: letecká

Úloha č. 15

Ve vyspělých zemích zaujímají služby

A
B
C
D

A: nejvýznamnější část hospodářství

B: nevýznamnou část hospodářství

C:

D:


Úloha č. 16

Cenu všech výrobků a služeb můžeme vyjádřit v penězích. Počítáme ji za rok a za celý stát na jednoho člověka. tento ukazatel se nazývá

A
B
C
D

A: hrubý domácí rozpočet

B: hrubý domácí produkt

C: celkový státní produkt

D: