Úloha č. 1

Vylití vody z koryta vodního toku se nazývá

A
B
C
D

A: povodeň

B: povodí

C: záplava

D: rozvodí

Úloha č. 2

Povodně přicházejí

A
B
C
D

A: pravidelně

B: nepravidelně

C:

D: v desetiletých cyklech

Úloha č. 3

Příčinou povodní jsou

A
B
C
D

A: vydatné srážky

B: krupobití

C: blesky a silný vítr

D:


Úloha č. 4

Při vzniku povodně se řídíme

A
B
C
D

A: pokyny protipovodňové záchranné služby

B:

C: vlastním úsudkem

D: pokyny rodičů

Úloha č. 5

Před povodněmi se chráníme

A
B
C
D

A: stavbou mostů

B: přehradami a povodňovými hrázemi

C: účinnou předpovědí počasí

D:

Úloha č. 6

Podsouvání litosférických desek jedna pod druhou způsobuje

A
B
C
D

A: bouře a blesky

B: zemětřesení a sopečnou činnost

C: tropické cyklony

D:


Úloha č. 7

Součásti přírody, které lidé využívají s e nazývají

A
B
C
D

A:

B: obnovitelné zdroje

C: zemské zdroje

D: přírodní zdroje

Úloha č. 8

mezi energetické suroviny nepatří

A
B
C
D

A: zemní plyn

B: uhlí

C: půda

D: ropa

Úloha č. 9

Mezi obnovitelné zdroje patří

A
B
C
D

A: zemní plyn

B: ropa

C:

D: voda


Úloha č. 10

Mezi neobnovitelné zdroje patří

A
B
C
D

A: slunce

B: vítr

C: zemní plyn

D:

Úloha č. 11

Sopečná energie se dá využít

A
B
C
D

A: k potlačení zemětřesení

B: na výrobu elektřiny a vytápění

C:

D: k těžbě ropy