Úloha č. 1

Vylití vody z koryta vodního toku se nazývá

A
B
C
D

A: povodí

B: povodeň

C: rozvodí

D: záplava

Úloha č. 2

Povodně přicházejí

A
B
C
D

A:

B: nepravidelně

C: pravidelně

D: v desetiletých cyklech

Úloha č. 3

Příčinou povodní jsou

A
B
C
D

A: blesky a silný vítr

B:

C: vydatné srážky

D: krupobití


Úloha č. 4

Při vzniku povodně se řídíme

A
B
C
D

A:

B: pokyny rodičů

C: pokyny protipovodňové záchranné služby

D: vlastním úsudkem

Úloha č. 5

Před povodněmi se chráníme

A
B
C
D

A:

B: stavbou mostů

C: přehradami a povodňovými hrázemi

D: účinnou předpovědí počasí

Úloha č. 6

Podsouvání litosférických desek jedna pod druhou způsobuje

A
B
C
D

A: tropické cyklony

B: bouře a blesky

C:

D: zemětřesení a sopečnou činnost


Úloha č. 7

Součásti přírody, které lidé využívají s e nazývají

A
B
C
D

A: přírodní zdroje

B:

C: obnovitelné zdroje

D: zemské zdroje

Úloha č. 8

mezi energetické suroviny nepatří

A
B
C
D

A: uhlí

B: zemní plyn

C: ropa

D: půda

Úloha č. 9

Mezi obnovitelné zdroje patří

A
B
C
D

A: zemní plyn

B: ropa

C:

D: voda


Úloha č. 10

Mezi neobnovitelné zdroje patří

A
B
C
D

A: slunce

B: zemní plyn

C: vítr

D:

Úloha č. 11

Sopečná energie se dá využít

A
B
C
D

A: k potlačení zemětřesení

B: k těžbě ropy

C:

D: na výrobu elektřiny a vytápění