Úloha č. 1

Území ČR patří do těchto vyšších geomorfologických celků:

A
B
C
D

A: Česká kotlina, Středoevropské Karpaty, Evropská nížina

B: Česká vysočina, Západní Karpaty, Západopanonská pánev

C:

D: Česká vrchovina, Východní Karpaty, Jihopanonská nížina

Úloha č. 2

O jaký výškový stupeň se jedná: do 300m n. m., teplé suché podnebí, průměrná teplota 8 - 10 stupňů C, úrodné půdy

A
B
C
D

A: Pahorkatiny

B:

C: Roviny

D: Vrchoviny

Úloha č. 3

Které řeky a úmoří patří k sobě

A
B
C
D

A: Labe - Baltské moře

B: Odra - Severní moře

C: Morava - Baltské moře

D: Labe - Severní moře


Úloha č. 4

Nejvyšší stupeň ochrany přírody mají

A
B
C
D

A: Národní parky

B: Přírodní rezervace

C: Přírodní památky

D: Chráněné krajinné oblasti

Úloha č. 5

Na území ČR se těží ropa

A
B
C
D

A:

B: Ano

C: Ne

D:

Úloha č. 6

Ledovec na našem území zanechal

A
B
C
D

A: ledovcová pohoří

B: podzemní vody

C: jezera

D:


Úloha č. 7

Mezi naše objemem největší přehradní nádrže patří

A
B
C
D

A: Nové mlýny, Brno, Šance

B: Vranov, Dalešice, Jevišovice

C:

D: Lipno, Slezská Harta, Nechranice