Úloha č. 1

Jak člověk využívá tropické deštné lesy?

A
B
C
D

A: Těžba dřeva a následně pěstování tropických plodin.

B:

C: Sběr tropických plodin.

D: Lov šelem.

Úloha č. 2

Kde je v pouštích soustředěn život?

A
B
C
D

A: V podzemí

B: V oázách

C: Ve městech

D:

Úloha č. 3

Co je to step?

A
B
C
D

A: Travnaté porosty, množství srážek nestačí pro růst stromů.

B:

C: Rovníková oblast, pocit dusna, liány, orchideje.

D: Tropická travnatá území, období sucha a období dešťů.


Úloha č. 4

Kolem kterého moře je pás subtropického rostlinstva a co se tam pěstuje?

A
B
C
D

A: Středozemní, olivy, citrusy, víno, fíky.

B: Středozemní, ananas, palmy, banány, káva.

C: Rudé, banány, ananas, káva, palmy

D:

Úloha č. 5

Urči přírodní krajinu. Žijí tu sloni, zebry, hyeny, lvi. Období dešťů a období sucha. Převládá travnatá krajina.

A
B
C
D

A: Step

B:

C: Savana

D: Tundra

Úloha č. 6

Působením člověka se plocha tropických deštných lesů zvětšuje.

A
B
C
D

A:

B:

C: Ano

D: Ne


Úloha č. 7

Základní podmínka pro vznik pouští je

A
B
C
D

A: písek

B:

C: velbloudi

D: nedostatek srážek

Úloha č. 8

Druhy pouští jsou

A
B
C
D

A: písečné, štěrkovité, kamenité

B: bahnité, mrazové, mořské

C: pevninské, středomořské, ostrovní

D:

Úloha č. 9

V tropickém deštném lese známe tyto patra:

A
B
C
D

A: korunní, podkorunní, přízemní

B:

C: stromové, keřové, bylinné

D: hmyzové, šelmové, ptačí