Úloha č. 1

Jak člověk využívá tropické deštné lesy?

A
B
C
D

A: Sběr tropických plodin.

B:

C: Lov šelem.

D: Těžba dřeva a následně pěstování tropických plodin.

Úloha č. 2

Kde je v pouštích soustředěn život?

A
B
C
D

A: Ve městech

B: V oázách

C:

D: V podzemí

Úloha č. 3

Co je to step?

A
B
C
D

A: Travnaté porosty, množství srážek nestačí pro růst stromů.

B:

C: Tropická travnatá území, období sucha a období dešťů.

D: Rovníková oblast, pocit dusna, liány, orchideje.


Úloha č. 4

Kolem kterého moře je pás subtropického rostlinstva a co se tam pěstuje?

A
B
C
D

A: Středozemní, olivy, citrusy, víno, fíky.

B:

C: Rudé, banány, ananas, káva, palmy

D: Středozemní, ananas, palmy, banány, káva.

Úloha č. 5

Urči přírodní krajinu. Žijí tu sloni, zebry, hyeny, lvi. Období dešťů a období sucha. Převládá travnatá krajina.

A
B
C
D

A: Step

B:

C: Tundra

D: Savana

Úloha č. 6

Působením člověka se plocha tropických deštných lesů zvětšuje.

A
B
C
D

A: Ne

B:

C:

D: Ano


Úloha č. 7

Základní podmínka pro vznik pouští je

A
B
C
D

A:

B: velbloudi

C: písek

D: nedostatek srážek

Úloha č. 8

Druhy pouští jsou

A
B
C
D

A:

B: písečné, štěrkovité, kamenité

C: pevninské, středomořské, ostrovní

D: bahnité, mrazové, mořské

Úloha č. 9

V tropickém deštném lese známe tyto patra:

A
B
C
D

A:

B: korunní, podkorunní, přízemní

C: hmyzové, šelmové, ptačí

D: stromové, keřové, bylinné