Úloha č. 1

Jak člověk využívá tropické deštné lesy?

A
B
C
D

A: Lov šelem.

B: Těžba dřeva a následně pěstování tropických plodin.

C:

D: Sběr tropických plodin.

Úloha č. 2

Kde je v pouštích soustředěn život?

A
B
C
D

A:

B: V podzemí

C: Ve městech

D: V oázách

Úloha č. 3

Co je to step?

A
B
C
D

A: Rovníková oblast, pocit dusna, liány, orchideje.

B: Tropická travnatá území, období sucha a období dešťů.

C:

D: Travnaté porosty, množství srážek nestačí pro růst stromů.


Úloha č. 4

Kolem kterého moře je pás subtropického rostlinstva a co se tam pěstuje?

A
B
C
D

A: Rudé, banány, ananas, káva, palmy

B: Středozemní, ananas, palmy, banány, káva.

C:

D: Středozemní, olivy, citrusy, víno, fíky.

Úloha č. 5

Urči přírodní krajinu. Žijí tu sloni, zebry, hyeny, lvi. Období dešťů a období sucha. Převládá travnatá krajina.

A
B
C
D

A: Step

B: Tundra

C: Savana

D:

Úloha č. 6

Působením člověka se plocha tropických deštných lesů zvětšuje.

A
B
C
D

A: Ne

B:

C: Ano

D:


Úloha č. 7

Základní podmínka pro vznik pouští je

A
B
C
D

A: velbloudi

B:

C: písek

D: nedostatek srážek

Úloha č. 8

Druhy pouští jsou

A
B
C
D

A: bahnité, mrazové, mořské

B: pevninské, středomořské, ostrovní

C: písečné, štěrkovité, kamenité

D:

Úloha č. 9

V tropickém deštném lese známe tyto patra:

A
B
C
D

A: korunní, podkorunní, přízemní

B:

C: hmyzové, šelmové, ptačí

D: stromové, keřové, bylinné