Úloha č. 1

Co je to step?

A
B
C
D

A: Travnaté porosty, množství srážek nestačí pro růst rostlin.

B:

C: Rovníková oblast, pocit dusna, vlhko, lijány.

D: Tropická travnatá území, období sucha a dešťů.

Úloha č. 2

V lesní krajině mírného pásu můžeme rozlišit od severu k jihu pásy lesů. Které to jsou?

A
B
C
D

A: deštné, jehličnaté, mrazové

B: jehličnaté, smíšené, listnaté

C:

D: listnaté, tropické, tvrdolisté

Úloha č. 3

Urči přírodní krajinu: Krajina je bezlesá. Vyskytuje se zde dlouhodobě zmrzlá půda. Typickým zvířetem jsou sobi.

A
B
C
D

A: Tajga

B: Tundra

C:

D: Step


Úloha č. 4

Kolem kterého moře je pás subtropického rostlinstva? Co se zde pěstuje?

A
B
C
D

A: Rudé, palmy, ananas, banány, káva

B: Středozemní, olivy, víno,citrusy, fíky

C: Středozemní, palmy, ananas, banány, káva

D:

Úloha č. 5

Jak se dnes využívají stepi?

A
B
C
D

A: Pastevectví, pěwstování obilovin

B: Pěstování tropického ovoce

C: Těžba dřeva

D:

Úloha č. 6

Co je to tajga a jak se využívá?

A
B
C
D

A:

B: Listnatý les, těžba dřeva

C: Jehličnatý les, těžba dřeva

D: Mechy, lišejníky, zakrslé stromy, chov sobů


Úloha č. 7

Typické zvíře jižních polárních krajů je

A
B
C
D

A:

B: tučňák

C: polární liška

D: lední medvěd

Úloha č. 8

V tundře žijí tuleni a mroži.

A
B
C
D

A:

B:

C: NE

D: ANO

Úloha č. 9

Na území tajgy se nachází obilnice světa

A
B
C
D

A: NE

B:

C: ANO

D:


Úloha č. 10

Lesy smíšené a listnaté najdeme v mírném podnebném pásu.

A
B
C
D

A:

B: ANO

C: NE

D:

Úloha č. 11

Stepi v Jižní Americe se nazývají

A
B
C
D

A:

B: Prérie

C: Pusty

D: Pampy

Úloha č. 12

Které zvíře žije tak, kde se vyskytují smrky?

A
B
C
D

A: sob

B: lev

C: opice

D: medvěd hnědý