Úloha č. 1

Co je to step?

A
B
C
D

A:

B: Tropická travnatá území, období sucha a dešťů.

C: Travnaté porosty, množství srážek nestačí pro růst rostlin.

D: Rovníková oblast, pocit dusna, vlhko, lijány.

Úloha č. 2

V lesní krajině mírného pásu můžeme rozlišit od severu k jihu pásy lesů. Které to jsou?

A
B
C
D

A: listnaté, tropické, tvrdolisté

B: jehličnaté, smíšené, listnaté

C:

D: deštné, jehličnaté, mrazové

Úloha č. 3

Urči přírodní krajinu: Krajina je bezlesá. Vyskytuje se zde dlouhodobě zmrzlá půda. Typickým zvířetem jsou sobi.

A
B
C
D

A: Step

B: Tundra

C: Tajga

D:


Úloha č. 4

Kolem kterého moře je pás subtropického rostlinstva? Co se zde pěstuje?

A
B
C
D

A: Rudé, palmy, ananas, banány, káva

B:

C: Středozemní, palmy, ananas, banány, káva

D: Středozemní, olivy, víno,citrusy, fíky

Úloha č. 5

Jak se dnes využívají stepi?

A
B
C
D

A: Těžba dřeva

B: Pastevectví, pěwstování obilovin

C:

D: Pěstování tropického ovoce

Úloha č. 6

Co je to tajga a jak se využívá?

A
B
C
D

A: Jehličnatý les, těžba dřeva

B:

C: Listnatý les, těžba dřeva

D: Mechy, lišejníky, zakrslé stromy, chov sobů


Úloha č. 7

Typické zvíře jižních polárních krajů je

A
B
C
D

A: polární liška

B: lední medvěd

C:

D: tučňák

Úloha č. 8

V tundře žijí tuleni a mroži.

A
B
C
D

A: NE

B:

C: ANO

D:

Úloha č. 9

Na území tajgy se nachází obilnice světa

A
B
C
D

A:

B: NE

C:

D: ANO


Úloha č. 10

Lesy smíšené a listnaté najdeme v mírném podnebném pásu.

A
B
C
D

A:

B: ANO

C:

D: NE

Úloha č. 11

Stepi v Jižní Americe se nazývají

A
B
C
D

A: Pusty

B: Prérie

C: Pampy

D:

Úloha č. 12

Které zvíře žije tak, kde se vyskytují smrky?

A
B
C
D

A: opice

B: sob

C: medvěd hnědý

D: lev