Úloha č. 1

Kolik hvězd je na vlajce Evropské unie?

A
B
C
D

A: 16

B: 50

C: 12

D: 8

Úloha č. 2

Evropská hymna je závěrečná část symfonie

A
B
C
D

A:

B: Novosvětská Ludwiga van Beethovena

C: Óda na radost Amádea Mozarta

D: Óda na radost Ludwiga van Beethovena

Úloha č. 3

Den Evropy je

A
B
C
D

A: 8. května

B:

C: 8. března

D: 9. května


Úloha č. 4

Vrcholným orgánem EU je

A
B
C
D

A: Evropská rada

B:

C: Evropský parlament

D: Evropská centrální banka

Úloha č. 5

Evropský soudní dvůr sídlí v

A
B
C
D

A: Bruselu

B: Berlíně

C: Lucemburku

D:

Úloha č. 6

Evropský parlament je

A
B
C
D

A:

B: shromáždění hlav států všech členských zemí

C: jediným orgánem voleným přímo občany.

D: správce evropských financí


Úloha č. 7

Mezi základní cíle EU nepatří

A
B
C
D

A: odstranění hranic

B: ochrana společného trhu

C: podpora zaostávajících oblastí

D: podpora obchodu s Čínou

Úloha č. 8

Členy EU není

A
B
C
D

A: Plosko, Bulharsko, Chorvatsko

B: Moldavsko, Norsko, Velká Británie

C:

D: Německo, Francie, Itálie