Úloha č. 1

Kolik hvězd je na vlajce Evropské unie?

A
B
C
D

A: 16

B: 12

C: 8

D: 50

Úloha č. 2

Evropská hymna je závěrečná část symfonie

A
B
C
D

A: Óda na radost Amádea Mozarta

B: Novosvětská Ludwiga van Beethovena

C:

D: Óda na radost Ludwiga van Beethovena

Úloha č. 3

Den Evropy je

A
B
C
D

A: 9. května

B: 8. května

C: 8. března

D:


Úloha č. 4

Vrcholným orgánem EU je

A
B
C
D

A:

B: Evropský parlament

C: Evropská rada

D: Evropská centrální banka

Úloha č. 5

Evropský soudní dvůr sídlí v

A
B
C
D

A: Lucemburku

B:

C: Berlíně

D: Bruselu

Úloha č. 6

Evropský parlament je

A
B
C
D

A: jediným orgánem voleným přímo občany.

B: shromáždění hlav států všech členských zemí

C: správce evropských financí

D:


Úloha č. 7

Mezi základní cíle EU nepatří

A
B
C
D

A: odstranění hranic

B: podpora obchodu s Čínou

C: podpora zaostávajících oblastí

D: ochrana společného trhu

Úloha č. 8

Členy EU není

A
B
C
D

A:

B: Německo, Francie, Itálie

C: Plosko, Bulharsko, Chorvatsko

D: Moldavsko, Norsko, Velká Británie