Úloha č. 1

Kolik hvězd je na vlajce Evropské unie?

A
B
C
D

A: 16

B: 8

C: 50

D: 12

Úloha č. 2

Evropská hymna je závěrečná část symfonie

A
B
C
D

A:

B: Novosvětská Ludwiga van Beethovena

C: Óda na radost Amádea Mozarta

D: Óda na radost Ludwiga van Beethovena

Úloha č. 3

Den Evropy je

A
B
C
D

A: 8. května

B: 8. března

C: 9. května

D:


Úloha č. 4

Vrcholným orgánem EU je

A
B
C
D

A: Evropská centrální banka

B:

C: Evropská rada

D: Evropský parlament

Úloha č. 5

Evropský soudní dvůr sídlí v

A
B
C
D

A: Berlíně

B: Lucemburku

C:

D: Bruselu

Úloha č. 6

Evropský parlament je

A
B
C
D

A:

B: správce evropských financí

C: jediným orgánem voleným přímo občany.

D: shromáždění hlav států všech členských zemí


Úloha č. 7

Mezi základní cíle EU nepatří

A
B
C
D

A: podpora obchodu s Čínou

B: podpora zaostávajících oblastí

C: odstranění hranic

D: ochrana společného trhu

Úloha č. 8

Členy EU není

A
B
C
D

A: Plosko, Bulharsko, Chorvatsko

B: Moldavsko, Norsko, Velká Británie

C:

D: Německo, Francie, Itálie