Úloha č. 1

Kolik hvězd je na vlajce Evropské unie?

A
B
C
D

A: 8

B: 50

C: 12

D: 16

Úloha č. 2

Evropská hymna je závěrečná část symfonie

A
B
C
D

A:

B: Óda na radost Ludwiga van Beethovena

C: Óda na radost Amádea Mozarta

D: Novosvětská Ludwiga van Beethovena

Úloha č. 3

Den Evropy je

A
B
C
D

A: 8. března

B: 9. května

C: 8. května

D:


Úloha č. 4

Vrcholným orgánem EU je

A
B
C
D

A:

B: Evropská rada

C: Evropský parlament

D: Evropská centrální banka

Úloha č. 5

Evropský soudní dvůr sídlí v

A
B
C
D

A:

B: Lucemburku

C: Bruselu

D: Berlíně

Úloha č. 6

Evropský parlament je

A
B
C
D

A: jediným orgánem voleným přímo občany.

B:

C: shromáždění hlav států všech členských zemí

D: správce evropských financí


Úloha č. 7

Mezi základní cíle EU nepatří

A
B
C
D

A: podpora obchodu s Čínou

B: ochrana společného trhu

C: odstranění hranic

D: podpora zaostávajících oblastí

Úloha č. 8

Členy EU není

A
B
C
D

A: Plosko, Bulharsko, Chorvatsko

B: Německo, Francie, Itálie

C:

D: Moldavsko, Norsko, Velká Británie