Úloha č. 1

Zemské těleso je tvořeno

A
B
C
D

A: slupkou, pláštěm a kůrou

B:

C: kůrou, jádrem a zrnem

D: jádrem, pláštěm a kůrou

Úloha č. 2

Zemský plášť je hluboký

A
B
C
D

A: 100 - 2900 km

B:

C: 40 - 80 km

D: 2 900 - 6 378 km

Úloha č. 3

Zemská kůra je

A
B
C
D

A: pod oceány užší než pod pevninou

B:

C: pod oceány i pevninou stejně široká

D: pod pevninou je užší než pod oceány


Úloha č. 4

Zemské jádro je

A
B
C
D

A: duté

B: tvořeno ze štěrkopísku

C:

D: velice těžké

Úloha č. 5

Který název mezi litosférické desky nepatří?

A
B
C
D

A:

B: Severoasijská

C: Africká

D: Jihoamerická

Úloha č. 6

Původ všech mohutných pohoří spočívá

A
B
C
D

A: ve zvětrávání hornin

B: v pohybu litosférických desek

C: v pohybu mořské vody

D:


Úloha č. 7

Mezi vnější geologické síly patří

A
B
C
D

A: vrásnění a příkrovy

B: mráz, voda, vítr

C: zemětřesení a sopečná činnost

D:

Úloha č. 8

Zvětrávání je

A
B
C
D

A: působení vnitřních a vnějších geologických sil

B: působení vnitřních geologických sil na skálu či kameny

C: působení vnějších geologických sil na skálu či kameny

D:

Úloha č. 9

Povodí je

A
B
C
D

A: ústí a pramen řeky.

B: území, ze kterého je voda odváděna do určité řeky.

C: když se voda vyleje z koryta řeky.

D:


Úloha č. 10

Počasí je

A
B
C
D

A: okamžitý stav atmosféry

B: tlaková výše nebo tlaková níže

C: složení vzduchu v danou hodinu

D:

Úloha č. 11

Dlouhodobé charakteristické znaky počasí nazýváme

A
B
C
D

A: počasí

B: podnebný pás

C:

D: podnebí

Úloha č. 12

Od severu k jihu jdou podnebné pásy v pořadí

A
B
C
D

A:

B: rovníkový, tropický, mírný, arktický

C: arktický, tropický, rovníkový, mírný

D: arkticky, mírny , tropický, rovníkový


Úloha č. 13

Nejúrodnější půdy jsou

A
B
C
D

A: černozemě

B:

C: podzoly

D: hnědozemě

Úloha č. 14

Jílovité půdy mají

A
B
C
D

A: největší částice

B:

C: nejmenší částice

D: střední částice