Úloha č. 1

Zemské těleso je tvořeno

A
B
C
D

A: jádrem, pláštěm a kůrou

B: kůrou, jádrem a zrnem

C: slupkou, pláštěm a kůrou

D:

Úloha č. 2

Zemský plášť je hluboký

A
B
C
D

A: 40 - 80 km

B: 100 - 2900 km

C:

D: 2 900 - 6 378 km

Úloha č. 3

Zemská kůra je

A
B
C
D

A: pod oceány užší než pod pevninou

B: pod oceány i pevninou stejně široká

C: pod pevninou je užší než pod oceány

D:


Úloha č. 4

Zemské jádro je

A
B
C
D

A: tvořeno ze štěrkopísku

B: duté

C: velice těžké

D:

Úloha č. 5

Který název mezi litosférické desky nepatří?

A
B
C
D

A: Severoasijská

B: Africká

C:

D: Jihoamerická

Úloha č. 6

Původ všech mohutných pohoří spočívá

A
B
C
D

A: v pohybu litosférických desek

B:

C: ve zvětrávání hornin

D: v pohybu mořské vody


Úloha č. 7

Mezi vnější geologické síly patří

A
B
C
D

A: vrásnění a příkrovy

B: mráz, voda, vítr

C:

D: zemětřesení a sopečná činnost

Úloha č. 8

Zvětrávání je

A
B
C
D

A: působení vnějších geologických sil na skálu či kameny

B:

C: působení vnitřních a vnějších geologických sil

D: působení vnitřních geologických sil na skálu či kameny

Úloha č. 9

Povodí je

A
B
C
D

A: ústí a pramen řeky.

B:

C: když se voda vyleje z koryta řeky.

D: území, ze kterého je voda odváděna do určité řeky.


Úloha č. 10

Počasí je

A
B
C
D

A: složení vzduchu v danou hodinu

B:

C: okamžitý stav atmosféry

D: tlaková výše nebo tlaková níže

Úloha č. 11

Dlouhodobé charakteristické znaky počasí nazýváme

A
B
C
D

A: podnebný pás

B:

C: podnebí

D: počasí

Úloha č. 12

Od severu k jihu jdou podnebné pásy v pořadí

A
B
C
D

A:

B: arkticky, mírny , tropický, rovníkový

C: rovníkový, tropický, mírný, arktický

D: arktický, tropický, rovníkový, mírný


Úloha č. 13

Nejúrodnější půdy jsou

A
B
C
D

A:

B: podzoly

C: černozemě

D: hnědozemě

Úloha č. 14

Jílovité půdy mají

A
B
C
D

A: nejmenší částice

B: střední částice

C:

D: největší částice