Úloha č. 1

Severovýchodní pořeží Austrálie lemuje

A
B
C
D

A:

B: Velká útesová bariéra

C: Velká skalnatá hráz

D: Velké předělové pohoří

Úloha č. 2

Které přírodní krajiny se nachází na území Austrálie

A
B
C
D

A: pouště, polopouště, savany

B:

C: tundra, tajga,

D: trvale zaledněné, lesy mírného pásu

Úloha č. 3

Typickou australskou dřevinou je

A
B
C
D

A: kávovník

B: blahovičník (eukalyptus)

C: banánovník

D:


Úloha č. 4

Rostlinný nebo živočišný druh vyskytující se pouze na jednom místě se nazývá

A
B
C
D

A: solitér

B: jedinec

C: endemit

D: sólista

Úloha č. 5

Většina současných Australanů pochází z

A
B
C
D

A: Ameriky

B:

C: Afriky

D: Evropy

Úloha č. 6

Původní obyvatelé Austrálie se nazývají

A
B
C
D

A: Tuarégové

B: Austrálci

C: Aztékové

D: Maoři


Úloha č. 7

Hustota zalidnění Austrálie je

A
B
C
D

A: rovnoměrná

B: velmi malá

C:

D: vysoká

Úloha č. 8

Vnitrozemí Austrálie je

A
B
C
D

A: tvořeno aglomeracemi

B: málo osídlené

C: hustě osídlené

D:

Úloha č. 9

Životní úroveň Australanů je

A
B
C
D

A: vysoká

B:

C: průměrná

D: nízká


Úloha č. 10

Které město neleží v Austrálii

A
B
C
D

A: Sydney

B: Melbourne

C: Brisbane

D: Montreál

Úloha č. 11

Stát, který leží na australském kontinentu se nazývá

A
B
C
D

A: Spojené státy australské

B:

C: Australská federace

D: Australský svaz

Úloha č. 12

Hlavou státu je

A
B
C
D

A: švédský panpvník

B:

C: americký prezident

D: britský panovník


Úloha č. 13

panovníka v zemi zastupuje

A
B
C
D

A:

B: prezident

C: ministerský předseda

D: generální guvernér

Úloha č. 14

Austrálie drží primát ve výrobě jedné textilní suroviny

A
B
C
D

A: vlna

B: bavlna

C:

D: len