Úloha č. 1

Severovýchodní pořeží Austrálie lemuje

A
B
C
D

A: Velká útesová bariéra

B: Velká skalnatá hráz

C:

D: Velké předělové pohoří

Úloha č. 2

Které přírodní krajiny se nachází na území Austrálie

A
B
C
D

A: trvale zaledněné, lesy mírného pásu

B: tundra, tajga,

C:

D: pouště, polopouště, savany

Úloha č. 3

Typickou australskou dřevinou je

A
B
C
D

A: blahovičník (eukalyptus)

B: kávovník

C:

D: banánovník


Úloha č. 4

Rostlinný nebo živočišný druh vyskytující se pouze na jednom místě se nazývá

A
B
C
D

A: solitér

B: jedinec

C: endemit

D: sólista

Úloha č. 5

Většina současných Australanů pochází z

A
B
C
D

A:

B: Evropy

C: Ameriky

D: Afriky

Úloha č. 6

Původní obyvatelé Austrálie se nazývají

A
B
C
D

A: Austrálci

B: Maoři

C: Aztékové

D: Tuarégové


Úloha č. 7

Hustota zalidnění Austrálie je

A
B
C
D

A: rovnoměrná

B: vysoká

C: velmi malá

D:

Úloha č. 8

Vnitrozemí Austrálie je

A
B
C
D

A: málo osídlené

B: hustě osídlené

C:

D: tvořeno aglomeracemi

Úloha č. 9

Životní úroveň Australanů je

A
B
C
D

A: nízká

B:

C: průměrná

D: vysoká


Úloha č. 10

Které město neleží v Austrálii

A
B
C
D

A: Melbourne

B: Sydney

C: Brisbane

D: Montreál

Úloha č. 11

Stát, který leží na australském kontinentu se nazývá

A
B
C
D

A: Australská federace

B: Spojené státy australské

C:

D: Australský svaz

Úloha č. 12

Hlavou státu je

A
B
C
D

A:

B: britský panovník

C: americký prezident

D: švédský panpvník


Úloha č. 13

panovníka v zemi zastupuje

A
B
C
D

A:

B: generální guvernér

C: prezident

D: ministerský předseda

Úloha č. 14

Austrálie drží primát ve výrobě jedné textilní suroviny

A
B
C
D

A: len

B:

C: bavlna

D: vlna