Úloha č. 1

Severovýchodní pořeží Austrálie lemuje

A
B
C
D

A:

B: Velké předělové pohoří

C: Velká skalnatá hráz

D: Velká útesová bariéra

Úloha č. 2

Které přírodní krajiny se nachází na území Austrálie

A
B
C
D

A: pouště, polopouště, savany

B: trvale zaledněné, lesy mírného pásu

C:

D: tundra, tajga,

Úloha č. 3

Typickou australskou dřevinou je

A
B
C
D

A: banánovník

B: kávovník

C: blahovičník (eukalyptus)

D:


Úloha č. 4

Rostlinný nebo živočišný druh vyskytující se pouze na jednom místě se nazývá

A
B
C
D

A: endemit

B: sólista

C: solitér

D: jedinec

Úloha č. 5

Většina současných Australanů pochází z

A
B
C
D

A: Evropy

B:

C: Afriky

D: Ameriky

Úloha č. 6

Původní obyvatelé Austrálie se nazývají

A
B
C
D

A: Tuarégové

B: Aztékové

C: Austrálci

D: Maoři


Úloha č. 7

Hustota zalidnění Austrálie je

A
B
C
D

A: velmi malá

B: vysoká

C: rovnoměrná

D:

Úloha č. 8

Vnitrozemí Austrálie je

A
B
C
D

A: málo osídlené

B: hustě osídlené

C: tvořeno aglomeracemi

D:

Úloha č. 9

Životní úroveň Australanů je

A
B
C
D

A: vysoká

B:

C: průměrná

D: nízká


Úloha č. 10

Které město neleží v Austrálii

A
B
C
D

A: Montreál

B: Sydney

C: Brisbane

D: Melbourne

Úloha č. 11

Stát, který leží na australském kontinentu se nazývá

A
B
C
D

A: Australská federace

B:

C: Spojené státy australské

D: Australský svaz

Úloha č. 12

Hlavou státu je

A
B
C
D

A: britský panovník

B:

C: švédský panpvník

D: americký prezident


Úloha č. 13

panovníka v zemi zastupuje

A
B
C
D

A: generální guvernér

B: prezident

C:

D: ministerský předseda

Úloha č. 14

Austrálie drží primát ve výrobě jedné textilní suroviny

A
B
C
D

A: bavlna

B: vlna

C:

D: len