Úloha č. 1

Severovýchodní pořeží Austrálie lemuje

A
B
C
D

A: Velké předělové pohoří

B: Velká skalnatá hráz

C: Velká útesová bariéra

D:

Úloha č. 2

Které přírodní krajiny se nachází na území Austrálie

A
B
C
D

A: tundra, tajga,

B: trvale zaledněné, lesy mírného pásu

C:

D: pouště, polopouště, savany

Úloha č. 3

Typickou australskou dřevinou je

A
B
C
D

A: blahovičník (eukalyptus)

B: kávovník

C: banánovník

D:


Úloha č. 4

Rostlinný nebo živočišný druh vyskytující se pouze na jednom místě se nazývá

A
B
C
D

A: jedinec

B: solitér

C: sólista

D: endemit

Úloha č. 5

Většina současných Australanů pochází z

A
B
C
D

A: Ameriky

B: Evropy

C: Afriky

D:

Úloha č. 6

Původní obyvatelé Austrálie se nazývají

A
B
C
D

A: Maoři

B: Tuarégové

C: Aztékové

D: Austrálci


Úloha č. 7

Hustota zalidnění Austrálie je

A
B
C
D

A: rovnoměrná

B: vysoká

C:

D: velmi malá

Úloha č. 8

Vnitrozemí Austrálie je

A
B
C
D

A:

B: tvořeno aglomeracemi

C: málo osídlené

D: hustě osídlené

Úloha č. 9

Životní úroveň Australanů je

A
B
C
D

A: nízká

B:

C: průměrná

D: vysoká


Úloha č. 10

Které město neleží v Austrálii

A
B
C
D

A: Sydney

B: Melbourne

C: Montreál

D: Brisbane

Úloha č. 11

Stát, který leží na australském kontinentu se nazývá

A
B
C
D

A:

B: Australský svaz

C: Australská federace

D: Spojené státy australské

Úloha č. 12

Hlavou státu je

A
B
C
D

A: americký prezident

B:

C: britský panovník

D: švédský panpvník


Úloha č. 13

panovníka v zemi zastupuje

A
B
C
D

A:

B: ministerský předseda

C: prezident

D: generální guvernér

Úloha č. 14

Austrálie drží primát ve výrobě jedné textilní suroviny

A
B
C
D

A: len

B:

C: vlna

D: bavlna