Úloha č. 1

Severovýchodní pořeží Austrálie lemuje

A
B
C
D

A: Velká útesová bariéra

B:

C: Velké předělové pohoří

D: Velká skalnatá hráz

Úloha č. 2

Které přírodní krajiny se nachází na území Austrálie

A
B
C
D

A: tundra, tajga,

B: trvale zaledněné, lesy mírného pásu

C: pouště, polopouště, savany

D:

Úloha č. 3

Typickou australskou dřevinou je

A
B
C
D

A:

B: banánovník

C: blahovičník (eukalyptus)

D: kávovník


Úloha č. 4

Rostlinný nebo živočišný druh vyskytující se pouze na jednom místě se nazývá

A
B
C
D

A: jedinec

B: sólista

C: endemit

D: solitér

Úloha č. 5

Většina současných Australanů pochází z

A
B
C
D

A: Afriky

B: Evropy

C: Ameriky

D:

Úloha č. 6

Původní obyvatelé Austrálie se nazývají

A
B
C
D

A: Maoři

B: Tuarégové

C: Aztékové

D: Austrálci


Úloha č. 7

Hustota zalidnění Austrálie je

A
B
C
D

A: velmi malá

B: vysoká

C: rovnoměrná

D:

Úloha č. 8

Vnitrozemí Austrálie je

A
B
C
D

A: málo osídlené

B: tvořeno aglomeracemi

C: hustě osídlené

D:

Úloha č. 9

Životní úroveň Australanů je

A
B
C
D

A:

B: vysoká

C: nízká

D: průměrná


Úloha č. 10

Které město neleží v Austrálii

A
B
C
D

A: Sydney

B: Melbourne

C: Brisbane

D: Montreál

Úloha č. 11

Stát, který leží na australském kontinentu se nazývá

A
B
C
D

A: Australský svaz

B:

C: Spojené státy australské

D: Australská federace

Úloha č. 12

Hlavou státu je

A
B
C
D

A: americký prezident

B: švédský panpvník

C:

D: britský panovník


Úloha č. 13

panovníka v zemi zastupuje

A
B
C
D

A: prezident

B: ministerský předseda

C:

D: generální guvernér

Úloha č. 14

Austrálie drží primát ve výrobě jedné textilní suroviny

A
B
C
D

A: bavlna

B: len

C: vlna

D: