Úloha č. 1

Antarktida se nachází

A
B
C
D

A: za jižním polárním kruhem

B: Za severním polárním kruhem

C:

D: V okolí severního pólu

Úloha č. 2

Průměrné teploty dosahují ve stupních celsia na Antarktidě

A
B
C
D

A: -25

B: - 70

C:

D: + 3

Úloha č. 3

V pevninském ledovci na Antarktidě je obsaženo

A
B
C
D

A:

B: 80% veškeré sladké vody na Zemi

C: 20% veškeré sladké vody na Antarktidě

D: 70% veškeré vody na Zemi


Úloha č. 4

Nadmořská výška nejvyšších vrcholů Antarktidy dosahuje téměř

A
B
C
D

A: 1 800 m

B:

C: 5 000 m

D: 3 000 m

Úloha č. 5

Silné tabule ledu pokrývající pobřežní části moří se nazývá

A
B
C
D

A:

B: šelfový ledovec

C: antarktický ledovec

D: arktický ledovec

Úloha č. 6

Telení znamená

A
B
C
D

A: porod telete

B:

C: odlamování ledovcových ker

D: rozmnožování tučňáků


Úloha č. 7

Rostlinstvo Antarktidy tvoří především

A
B
C
D

A: nerostou zde žádné rostliny

B:

C: traviny a zakrslé keře

D: mechy a lišejníky

Úloha č. 8

Typickým zvířetem Antarktidy je

A
B
C
D

A:

B: delfín

C: lední medvěd

D: tučňák