Úloha č. 1

Antarktida se nachází

A
B
C
D

A: V okolí severního pólu

B: Za severním polárním kruhem

C: za jižním polárním kruhem

D:

Úloha č. 2

Průměrné teploty dosahují ve stupních celsia na Antarktidě

A
B
C
D

A: - 70

B:

C: -25

D: + 3

Úloha č. 3

V pevninském ledovci na Antarktidě je obsaženo

A
B
C
D

A:

B: 20% veškeré sladké vody na Antarktidě

C: 70% veškeré vody na Zemi

D: 80% veškeré sladké vody na Zemi


Úloha č. 4

Nadmořská výška nejvyšších vrcholů Antarktidy dosahuje téměř

A
B
C
D

A: 1 800 m

B:

C: 3 000 m

D: 5 000 m

Úloha č. 5

Silné tabule ledu pokrývající pobřežní části moří se nazývá

A
B
C
D

A: šelfový ledovec

B: antarktický ledovec

C: arktický ledovec

D:

Úloha č. 6

Telení znamená

A
B
C
D

A: odlamování ledovcových ker

B:

C: porod telete

D: rozmnožování tučňáků


Úloha č. 7

Rostlinstvo Antarktidy tvoří především

A
B
C
D

A: traviny a zakrslé keře

B: mechy a lišejníky

C:

D: nerostou zde žádné rostliny

Úloha č. 8

Typickým zvířetem Antarktidy je

A
B
C
D

A: delfín

B: lední medvěd

C: tučňák

D: