Úloha č. 1

Ukrajina patří do

A
B
C
D

A: jihovýchodní Evropy

B: Jižní Evropy

C: západní Evropy

D: východní Evropy

Úloha č. 2

Do jižní Evropy nepatří

A
B
C
D

A:

B: Itálie a Řecko

C: Španělsko a Portugalsko

D: Lotyšsko a Polsko

Úloha č. 3

Do západní Evropy patří

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Chorvatsko

C: Něnecko

D: Francie


Úloha č. 4

Ve východní Evropě se mluví

A
B
C
D

A: slovanskými jazyky

B: románskými jazyky

C: germánskými jazyky

D:

Úloha č. 5

Urči stát. Žijí zde i Skolové, Velšané a Irové.

A
B
C
D

A: Německo

B: Velká Británie

C: Francie

D:

Úloha č. 6

Který stát nazýváme zemí tisíců jezer?

A
B
C
D

A: Polsko

B: Švédsko

C: Finsko

D: Norsko


Úloha č. 7

Pro Španělsko je typické:

A
B
C
D

A:

B: býčí zápasy

C: pralinky

D: větrné mlýny

Úloha č. 8

Pizza je národní pokrm

A
B
C
D

A:

B: Dánska

C: Itálie

D: Běloruska

Úloha č. 9

Hlavní město Německa je

A
B
C
D

A: Vídeň

B: Londýn

C: Berlín

D: Stockholm


Úloha č. 10

Hlavní město Itálie je

A
B
C
D

A: Athény

B: Barcelona

C: Lisabon

D: Řím

Úloha č. 11

Pěstování pšenice, cukrovky a brambor je typické pro

A
B
C
D

A: Řecko

B: Německo

C:

D: Španělsko

Úloha č. 12

Je jednou z kolébek evropské civilizace. K jeho území náleží řada ostrovů v Egejském moři. Láká spoustu turistů.

A
B
C
D

A: Řecko

B: Moldavsko

C: Irsko

D: