Úloha č. 1

Ukrajina patří do

A
B
C
D

A: východní Evropy

B: Jižní Evropy

C: jihovýchodní Evropy

D: západní Evropy

Úloha č. 2

Do jižní Evropy nepatří

A
B
C
D

A:

B: Lotyšsko a Polsko

C: Itálie a Řecko

D: Španělsko a Portugalsko

Úloha č. 3

Do západní Evropy patří

A
B
C
D

A: Něnecko

B: Chorvatsko

C: Švédsko

D: Francie


Úloha č. 4

Ve východní Evropě se mluví

A
B
C
D

A: germánskými jazyky

B: románskými jazyky

C:

D: slovanskými jazyky

Úloha č. 5

Urči stát. Žijí zde i Skolové, Velšané a Irové.

A
B
C
D

A: Velká Británie

B:

C: Francie

D: Německo

Úloha č. 6

Který stát nazýváme zemí tisíců jezer?

A
B
C
D

A: Finsko

B: Norsko

C: Polsko

D: Švédsko


Úloha č. 7

Pro Španělsko je typické:

A
B
C
D

A: býčí zápasy

B: pralinky

C:

D: větrné mlýny

Úloha č. 8

Pizza je národní pokrm

A
B
C
D

A:

B: Dánska

C: Běloruska

D: Itálie

Úloha č. 9

Hlavní město Německa je

A
B
C
D

A: Berlín

B: Stockholm

C: Vídeň

D: Londýn


Úloha č. 10

Hlavní město Itálie je

A
B
C
D

A: Lisabon

B: Barcelona

C: Athény

D: Řím

Úloha č. 11

Pěstování pšenice, cukrovky a brambor je typické pro

A
B
C
D

A: Řecko

B: Německo

C:

D: Španělsko

Úloha č. 12

Je jednou z kolébek evropské civilizace. K jeho území náleží řada ostrovů v Egejském moři. Láká spoustu turistů.

A
B
C
D

A: Irsko

B: Řecko

C: Moldavsko

D: