Úloha č. 1

Ukrajina patří do

A
B
C
D

A: jihovýchodní Evropy

B: západní Evropy

C: východní Evropy

D: Jižní Evropy

Úloha č. 2

Do jižní Evropy nepatří

A
B
C
D

A: Itálie a Řecko

B: Lotyšsko a Polsko

C: Španělsko a Portugalsko

D:

Úloha č. 3

Do západní Evropy patří

A
B
C
D

A: Něnecko

B: Francie

C: Švédsko

D: Chorvatsko


Úloha č. 4

Ve východní Evropě se mluví

A
B
C
D

A: slovanskými jazyky

B:

C: románskými jazyky

D: germánskými jazyky

Úloha č. 5

Urči stát. Žijí zde i Skolové, Velšané a Irové.

A
B
C
D

A: Německo

B: Francie

C: Velká Británie

D:

Úloha č. 6

Který stát nazýváme zemí tisíců jezer?

A
B
C
D

A: Norsko

B: Švédsko

C: Finsko

D: Polsko


Úloha č. 7

Pro Španělsko je typické:

A
B
C
D

A: větrné mlýny

B:

C: pralinky

D: býčí zápasy

Úloha č. 8

Pizza je národní pokrm

A
B
C
D

A: Itálie

B:

C: Dánska

D: Běloruska

Úloha č. 9

Hlavní město Německa je

A
B
C
D

A: Vídeň

B: Berlín

C: Londýn

D: Stockholm


Úloha č. 10

Hlavní město Itálie je

A
B
C
D

A: Lisabon

B: Athény

C: Řím

D: Barcelona

Úloha č. 11

Pěstování pšenice, cukrovky a brambor je typické pro

A
B
C
D

A: Německo

B:

C: Španělsko

D: Řecko

Úloha č. 12

Je jednou z kolébek evropské civilizace. K jeho území náleží řada ostrovů v Egejském moři. Láká spoustu turistů.

A
B
C
D

A:

B: Irsko

C: Moldavsko

D: Řecko