Úloha č. 1

Ukrajina patří do

A
B
C
D

A: západní Evropy

B: jihovýchodní Evropy

C: Jižní Evropy

D: východní Evropy

Úloha č. 2

Do jižní Evropy nepatří

A
B
C
D

A: Itálie a Řecko

B: Španělsko a Portugalsko

C: Lotyšsko a Polsko

D:

Úloha č. 3

Do západní Evropy patří

A
B
C
D

A: Chorvatsko

B: Švédsko

C: Něnecko

D: Francie


Úloha č. 4

Ve východní Evropě se mluví

A
B
C
D

A:

B: románskými jazyky

C: slovanskými jazyky

D: germánskými jazyky

Úloha č. 5

Urči stát. Žijí zde i Skolové, Velšané a Irové.

A
B
C
D

A:

B: Německo

C: Francie

D: Velká Británie

Úloha č. 6

Který stát nazýváme zemí tisíců jezer?

A
B
C
D

A: Finsko

B: Norsko

C: Švédsko

D: Polsko


Úloha č. 7

Pro Španělsko je typické:

A
B
C
D

A: pralinky

B: větrné mlýny

C: býčí zápasy

D:

Úloha č. 8

Pizza je národní pokrm

A
B
C
D

A: Dánska

B: Běloruska

C:

D: Itálie

Úloha č. 9

Hlavní město Německa je

A
B
C
D

A: Vídeň

B: Berlín

C: Londýn

D: Stockholm


Úloha č. 10

Hlavní město Itálie je

A
B
C
D

A: Lisabon

B: Barcelona

C: Řím

D: Athény

Úloha č. 11

Pěstování pšenice, cukrovky a brambor je typické pro

A
B
C
D

A:

B: Řecko

C: Německo

D: Španělsko

Úloha č. 12

Je jednou z kolébek evropské civilizace. K jeho území náleží řada ostrovů v Egejském moři. Láká spoustu turistů.

A
B
C
D

A: Irsko

B: Moldavsko

C: Řecko

D: