Úloha č. 1

Ukrajina patří do

A
B
C
D

A: západní Evropy

B: východní Evropy

C: jihovýchodní Evropy

D: Jižní Evropy

Úloha č. 2

Do jižní Evropy nepatří

A
B
C
D

A: Itálie a Řecko

B: Španělsko a Portugalsko

C: Lotyšsko a Polsko

D:

Úloha č. 3

Do západní Evropy patří

A
B
C
D

A: Chorvatsko

B: Francie

C: Švédsko

D: Něnecko


Úloha č. 4

Ve východní Evropě se mluví

A
B
C
D

A: slovanskými jazyky

B:

C: germánskými jazyky

D: románskými jazyky

Úloha č. 5

Urči stát. Žijí zde i Skolové, Velšané a Irové.

A
B
C
D

A: Německo

B: Francie

C: Velká Británie

D:

Úloha č. 6

Který stát nazýváme zemí tisíců jezer?

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Finsko

C: Polsko

D: Norsko


Úloha č. 7

Pro Španělsko je typické:

A
B
C
D

A: větrné mlýny

B:

C: pralinky

D: býčí zápasy

Úloha č. 8

Pizza je národní pokrm

A
B
C
D

A:

B: Dánska

C: Běloruska

D: Itálie

Úloha č. 9

Hlavní město Německa je

A
B
C
D

A: Londýn

B: Berlín

C: Stockholm

D: Vídeň


Úloha č. 10

Hlavní město Itálie je

A
B
C
D

A: Řím

B: Barcelona

C: Athény

D: Lisabon

Úloha č. 11

Pěstování pšenice, cukrovky a brambor je typické pro

A
B
C
D

A: Německo

B: Španělsko

C: Řecko

D:

Úloha č. 12

Je jednou z kolébek evropské civilizace. K jeho území náleží řada ostrovů v Egejském moři. Láká spoustu turistů.

A
B
C
D

A: Řecko

B: Irsko

C: Moldavsko

D: