Úloha č. 1

Ukrajina patří do

A
B
C
D

A: východní Evropy

B: západní Evropy

C: Jižní Evropy

D: jihovýchodní Evropy

Úloha č. 2

Do jižní Evropy nepatří

A
B
C
D

A: Lotyšsko a Polsko

B: Itálie a Řecko

C:

D: Španělsko a Portugalsko

Úloha č. 3

Do západní Evropy patří

A
B
C
D

A: Něnecko

B: Švédsko

C: Chorvatsko

D: Francie


Úloha č. 4

Ve východní Evropě se mluví

A
B
C
D

A: slovanskými jazyky

B: románskými jazyky

C:

D: germánskými jazyky

Úloha č. 5

Urči stát. Žijí zde i Skolové, Velšané a Irové.

A
B
C
D

A: Německo

B: Velká Británie

C:

D: Francie

Úloha č. 6

Který stát nazýváme zemí tisíců jezer?

A
B
C
D

A: Polsko

B: Norsko

C: Švédsko

D: Finsko


Úloha č. 7

Pro Španělsko je typické:

A
B
C
D

A:

B: pralinky

C: větrné mlýny

D: býčí zápasy

Úloha č. 8

Pizza je národní pokrm

A
B
C
D

A: Dánska

B:

C: Běloruska

D: Itálie

Úloha č. 9

Hlavní město Německa je

A
B
C
D

A: Londýn

B: Stockholm

C: Vídeň

D: Berlín


Úloha č. 10

Hlavní město Itálie je

A
B
C
D

A: Lisabon

B: Barcelona

C: Řím

D: Athény

Úloha č. 11

Pěstování pšenice, cukrovky a brambor je typické pro

A
B
C
D

A: Řecko

B: Španělsko

C: Německo

D:

Úloha č. 12

Je jednou z kolébek evropské civilizace. K jeho území náleží řada ostrovů v Egejském moři. Láká spoustu turistů.

A
B
C
D

A: Irsko

B: Řecko

C: Moldavsko

D: