Úloha č. 1

Ukrajina patří do

A
B
C
D

A: jihovýchodní Evropy

B: východní Evropy

C: Jižní Evropy

D: západní Evropy

Úloha č. 2

Do jižní Evropy nepatří

A
B
C
D

A:

B: Lotyšsko a Polsko

C: Španělsko a Portugalsko

D: Itálie a Řecko

Úloha č. 3

Do západní Evropy patří

A
B
C
D

A: Francie

B: Něnecko

C: Chorvatsko

D: Švédsko


Úloha č. 4

Ve východní Evropě se mluví

A
B
C
D

A: románskými jazyky

B: germánskými jazyky

C: slovanskými jazyky

D:

Úloha č. 5

Urči stát. Žijí zde i Skolové, Velšané a Irové.

A
B
C
D

A: Francie

B:

C: Německo

D: Velká Británie

Úloha č. 6

Který stát nazýváme zemí tisíců jezer?

A
B
C
D

A: Finsko

B: Švédsko

C: Norsko

D: Polsko


Úloha č. 7

Pro Španělsko je typické:

A
B
C
D

A:

B: pralinky

C: býčí zápasy

D: větrné mlýny

Úloha č. 8

Pizza je národní pokrm

A
B
C
D

A: Dánska

B: Běloruska

C: Itálie

D:

Úloha č. 9

Hlavní město Německa je

A
B
C
D

A: Berlín

B: Londýn

C: Vídeň

D: Stockholm


Úloha č. 10

Hlavní město Itálie je

A
B
C
D

A: Lisabon

B: Athény

C: Barcelona

D: Řím

Úloha č. 11

Pěstování pšenice, cukrovky a brambor je typické pro

A
B
C
D

A:

B: Řecko

C: Španělsko

D: Německo

Úloha č. 12

Je jednou z kolébek evropské civilizace. K jeho území náleží řada ostrovů v Egejském moři. Láká spoustu turistů.

A
B
C
D

A: Irsko

B: Moldavsko

C: Řecko

D: