Úloha č. 1

Ukrajina patří do

A
B
C
D

A: Jižní Evropy

B: jihovýchodní Evropy

C: východní Evropy

D: západní Evropy

Úloha č. 2

Do jižní Evropy nepatří

A
B
C
D

A:

B: Itálie a Řecko

C: Španělsko a Portugalsko

D: Lotyšsko a Polsko

Úloha č. 3

Do západní Evropy patří

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Francie

C: Něnecko

D: Chorvatsko


Úloha č. 4

Ve východní Evropě se mluví

A
B
C
D

A:

B: románskými jazyky

C: germánskými jazyky

D: slovanskými jazyky

Úloha č. 5

Urči stát. Žijí zde i Skolové, Velšané a Irové.

A
B
C
D

A: Velká Británie

B: Německo

C: Francie

D:

Úloha č. 6

Který stát nazýváme zemí tisíců jezer?

A
B
C
D

A: Finsko

B: Norsko

C: Švédsko

D: Polsko


Úloha č. 7

Pro Španělsko je typické:

A
B
C
D

A: pralinky

B: větrné mlýny

C: býčí zápasy

D:

Úloha č. 8

Pizza je národní pokrm

A
B
C
D

A: Itálie

B:

C: Běloruska

D: Dánska

Úloha č. 9

Hlavní město Německa je

A
B
C
D

A: Stockholm

B: Londýn

C: Vídeň

D: Berlín


Úloha č. 10

Hlavní město Itálie je

A
B
C
D

A: Barcelona

B: Lisabon

C: Řím

D: Athény

Úloha č. 11

Pěstování pšenice, cukrovky a brambor je typické pro

A
B
C
D

A: Německo

B: Řecko

C:

D: Španělsko

Úloha č. 12

Je jednou z kolébek evropské civilizace. K jeho území náleží řada ostrovů v Egejském moři. Láká spoustu turistů.

A
B
C
D

A: Moldavsko

B:

C: Řecko

D: Irsko