Úloha č. 1

Ukrajina patří do

A
B
C
D

A: západní Evropy

B: východní Evropy

C: Jižní Evropy

D: jihovýchodní Evropy

Úloha č. 2

Do jižní Evropy nepatří

A
B
C
D

A: Itálie a Řecko

B:

C: Španělsko a Portugalsko

D: Lotyšsko a Polsko

Úloha č. 3

Do západní Evropy patří

A
B
C
D

A: Švédsko

B: Něnecko

C: Chorvatsko

D: Francie


Úloha č. 4

Ve východní Evropě se mluví

A
B
C
D

A: germánskými jazyky

B: románskými jazyky

C:

D: slovanskými jazyky

Úloha č. 5

Urči stát. Žijí zde i Skolové, Velšané a Irové.

A
B
C
D

A: Velká Británie

B: Francie

C:

D: Německo

Úloha č. 6

Který stát nazýváme zemí tisíců jezer?

A
B
C
D

A: Polsko

B: Švédsko

C: Finsko

D: Norsko


Úloha č. 7

Pro Španělsko je typické:

A
B
C
D

A: býčí zápasy

B:

C: větrné mlýny

D: pralinky

Úloha č. 8

Pizza je národní pokrm

A
B
C
D

A: Dánska

B:

C: Běloruska

D: Itálie

Úloha č. 9

Hlavní město Německa je

A
B
C
D

A: Londýn

B: Stockholm

C: Berlín

D: Vídeň


Úloha č. 10

Hlavní město Itálie je

A
B
C
D

A: Barcelona

B: Athény

C: Lisabon

D: Řím

Úloha č. 11

Pěstování pšenice, cukrovky a brambor je typické pro

A
B
C
D

A: Španělsko

B: Řecko

C:

D: Německo

Úloha č. 12

Je jednou z kolébek evropské civilizace. K jeho území náleží řada ostrovů v Egejském moři. Láká spoustu turistů.

A
B
C
D

A: Moldavsko

B: Irsko

C:

D: Řecko