Úloha č. 1

Počet obyvatel v Evropě je

A
B
C
D

A: 10 mil

B:

C: 700 mil

D: 7 miliard

Úloha č. 2

Nejlidnatějším státem Evropy je

A
B
C
D

A: Německo

B: Polsko

C: Rusko

D: Velká Británie

Úloha č. 3

Nejhustěji zalidněným státem Evropy je

A
B
C
D

A: Nizozemsko

B: Island

C: Itálie

D: Norsko


Úloha č. 4

Rozrůstání velikosti měst se nazývá

A
B
C
D

A: Megapolizace

B:

C: Urbanizace

D: Aglomerace

Úloha č. 5

Ve městech v Evropě žije

A
B
C
D

A: 90% obyvatel

B: 30% obyvatel

C: 70% obyvatel

D: 50% obyvatel

Úloha č. 6

Románskými jazyky se mluví ve státech

A
B
C
D

A: Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Rumunsko

B: Česko, Polsko, Rusko, Ukrajina

C: Island, Švédsko, Norsko, Dánsko

D:


Úloha č. 7

V Evropě obyvatel

A
B
C
D

A: Prudce ubývá

B: Neustále přibývá

C: Mírně ubývá

D:

Úloha č. 8

Nejrozšířenějším náboženstvím v Evropě je

A
B
C
D

A: Křesťanství

B: Buddhismus

C: Islám

D:

Úloha č. 9

Střední délka života v Evropě je

A
B
C
D

A:

B: nejkratší

C: třetí nejdelší po Americe a Asii

D: nejdelší