Úloha č. 1

Počet obyvatel v Evropě je

A
B
C
D

A: 7 miliard

B: 700 mil

C:

D: 10 mil

Úloha č. 2

Nejlidnatějším státem Evropy je

A
B
C
D

A: Rusko

B: Německo

C: Velká Británie

D: Polsko

Úloha č. 3

Nejhustěji zalidněným státem Evropy je

A
B
C
D

A: Nizozemsko

B: Norsko

C: Island

D: Itálie


Úloha č. 4

Rozrůstání velikosti měst se nazývá

A
B
C
D

A:

B: Aglomerace

C: Urbanizace

D: Megapolizace

Úloha č. 5

Ve městech v Evropě žije

A
B
C
D

A: 30% obyvatel

B: 70% obyvatel

C: 90% obyvatel

D: 50% obyvatel

Úloha č. 6

Románskými jazyky se mluví ve státech

A
B
C
D

A: Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Rumunsko

B: Česko, Polsko, Rusko, Ukrajina

C:

D: Island, Švédsko, Norsko, Dánsko


Úloha č. 7

V Evropě obyvatel

A
B
C
D

A:

B: Mírně přibývá díky migraci

C: Prudce ubývá

D: Mírně ubývá

Úloha č. 8

Nejrozšířenějším náboženstvím v Evropě je

A
B
C
D

A:

B: Islám

C: Křesťanství

D: Buddhismus