Úloha č. 1

Počet obyvatel v Evropě je

A
B
C
D

A:

B: 700 mil

C: 10 mil

D: 7 miliard

Úloha č. 2

Nejlidnatějším státem Evropy je

A
B
C
D

A: Velká Británie

B: Německo

C: Polsko

D: Rusko

Úloha č. 3

Nejhustěji zalidněným státem Evropy je

A
B
C
D

A: Nizozemsko

B: Norsko

C: Island

D: Itálie


Úloha č. 4

Rozrůstání velikosti měst se nazývá

A
B
C
D

A:

B: Urbanizace

C: Megapolizace

D: Aglomerace

Úloha č. 5

Ve městech v Evropě žije

A
B
C
D

A: 50% obyvatel

B: 90% obyvatel

C: 30% obyvatel

D: 70% obyvatel

Úloha č. 6

Románskými jazyky se mluví ve státech

A
B
C
D

A: Česko, Polsko, Rusko, Ukrajina

B:

C: Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Rumunsko

D: Island, Švédsko, Norsko, Dánsko


Úloha č. 7

V Evropě obyvatel

A
B
C
D

A: Mírně ubývá

B:

C: Prudce ubývá

D: Neustále přibývá

Úloha č. 8

Nejrozšířenějším náboženstvím v Evropě je

A
B
C
D

A: Islám

B: Křesťanství

C:

D: Buddhismus

Úloha č. 9

Střední délka života v Evropě je

A
B
C
D

A: nejdelší

B:

C: nejkratší

D: třetí nejdelší po Americe a Asii