Úloha č. 1

Počet obyvatel v Evropě je

A
B
C
D

A:

B: 700 mil

C: 10 mil

D: 7 miliard

Úloha č. 2

Nejlidnatějším státem Evropy je

A
B
C
D

A: Polsko

B: Velká Británie

C: Rusko

D: Německo

Úloha č. 3

Nejhustěji zalidněným státem Evropy je

A
B
C
D

A: Norsko

B: Itálie

C: Nizozemsko

D: Island


Úloha č. 4

Rozrůstání velikosti měst se nazývá

A
B
C
D

A: Megapolizace

B:

C: Aglomerace

D: Urbanizace

Úloha č. 5

Ve městech v Evropě žije

A
B
C
D

A: 50% obyvatel

B: 90% obyvatel

C: 70% obyvatel

D: 30% obyvatel

Úloha č. 6

Románskými jazyky se mluví ve státech

A
B
C
D

A: Česko, Polsko, Rusko, Ukrajina

B: Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Rumunsko

C: Island, Švédsko, Norsko, Dánsko

D:


Úloha č. 7

V Evropě obyvatel

A
B
C
D

A: Mírně přibývá díky migraci

B:

C: Mírně ubývá

D: Prudce ubývá

Úloha č. 8

Nejrozšířenějším náboženstvím v Evropě je

A
B
C
D

A:

B: Islám

C: Křesťanství

D: Buddhismus