Úloha č. 1

Počet obyvatel v Evropě je

A
B
C
D

A:

B: 7 miliard

C: 700 mil

D: 10 mil

Úloha č. 2

Nejlidnatějším státem Evropy je

A
B
C
D

A: Rusko

B: Polsko

C: Německo

D: Velká Británie

Úloha č. 3

Nejhustěji zalidněným státem Evropy je

A
B
C
D

A: Nizozemsko

B: Norsko

C: Itálie

D: Island


Úloha č. 4

Rozrůstání velikosti měst se nazývá

A
B
C
D

A:

B: Megapolizace

C: Aglomerace

D: Urbanizace

Úloha č. 5

Ve městech v Evropě žije

A
B
C
D

A: 30% obyvatel

B: 70% obyvatel

C: 90% obyvatel

D: 50% obyvatel

Úloha č. 6

Románskými jazyky se mluví ve státech

A
B
C
D

A: Island, Švédsko, Norsko, Dánsko

B: Česko, Polsko, Rusko, Ukrajina

C:

D: Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Rumunsko


Úloha č. 7

V Evropě obyvatel

A
B
C
D

A: Prudce ubývá

B: Mírně přibývá díky migraci

C: Mírně ubývá

D:

Úloha č. 8

Nejrozšířenějším náboženstvím v Evropě je

A
B
C
D

A: Buddhismus

B: Křesťanství

C: Islám

D: