Úloha č. 1

V Americe žije

A
B
C
D

A: 10 mil obyvatel

B: 2 miliardy obyvatel

C:

D: 858 mil obyvatel

Úloha č. 2

Původní obyvatelé Ameriky byli

A
B
C
D

A:

B: Indiáni a eskymáci

C: Indové

D: Afroameričané

Úloha č. 3

Severní Ameriku kolonizovali

A
B
C
D

A: Britové a Francouzi

B:

C: Afričané

D: Španělé a portugalci


Úloha č. 4

Jižní Ameriku kolonizovali

A
B
C
D

A:

B: Britové a Francouzi

C: Indiáni

D: Španělé a Portugalci

Úloha č. 5

Afričtí černoši se do Ameriky dostali

A
B
C
D

A: jako otroci

B:

C: přešli přes zamrzlou Beringovu úžinu

D: jako dobyvatelé

Úloha č. 6

Zambové jsou míšenci

A
B
C
D

A:

B: bělocha a černocha

C: indiána a bělocha

D: černocha a indiána


Úloha č. 7

V Americe převládá náboženství

A
B
C
D

A: křesťanství

B: hinduismus

C: islám

D:

Úloha č. 8

Vyber správné tvrzení

A
B
C
D

A: V severní Americe se mluví španělsky a portugalsky

B:

C: V Severní Americe se mluví anglicky a francousky

D: V Jižní Americe se mluví francousky a arabsky

Úloha č. 9

Pojem Latinská Amerika se používá pro

A
B
C
D

A: Střední Ameriku

B:

C: Střední a Severní Ameriku

D: Střední a Jižní Ameriku