Úloha č. 1

V Americe žije

A
B
C
D

A: 10 mil obyvatel

B: 2 miliardy obyvatel

C: 858 mil obyvatel

D:

Úloha č. 2

Původní obyvatelé Ameriky byli

A
B
C
D

A: Afroameričané

B: Indové

C:

D: Indiáni a eskymáci

Úloha č. 3

Severní Ameriku kolonizovali

A
B
C
D

A: Španělé a portugalci

B:

C: Britové a Francouzi

D: Afričané


Úloha č. 4

Jižní Ameriku kolonizovali

A
B
C
D

A: Indiáni

B: Britové a Francouzi

C: Španělé a Portugalci

D:

Úloha č. 5

Afričtí černoši se do Ameriky dostali

A
B
C
D

A:

B: přešli přes zamrzlou Beringovu úžinu

C: jako otroci

D: jako dobyvatelé

Úloha č. 6

Zambové jsou míšenci

A
B
C
D

A: černocha a indiána

B:

C: indiána a bělocha

D: bělocha a černocha


Úloha č. 7

V Americe převládá náboženství

A
B
C
D

A:

B: islám

C: hinduismus

D: křesťanství

Úloha č. 8

Vyber správné tvrzení

A
B
C
D

A: V severní Americe se mluví španělsky a portugalsky

B:

C: V Severní Americe se mluví anglicky a francousky

D: V Jižní Americe se mluví francousky a arabsky

Úloha č. 9

Pojem Latinská Amerika se používá pro

A
B
C
D

A: Střední Ameriku

B: Střední a Jižní Ameriku

C: Střední a Severní Ameriku

D: