Úloha č. 1

V Americe žije

A
B
C
D

A: 10 mil obyvatel

B: 2 miliardy obyvatel

C:

D: 858 mil obyvatel

Úloha č. 2

Původní obyvatelé Ameriky byli

A
B
C
D

A: Indové

B:

C: Afroameričané

D: Indiáni a eskymáci

Úloha č. 3

Severní Ameriku kolonizovali

A
B
C
D

A: Afričané

B: Španělé a portugalci

C:

D: Britové a Francouzi


Úloha č. 4

Jižní Ameriku kolonizovali

A
B
C
D

A:

B: Indiáni

C: Španělé a Portugalci

D: Britové a Francouzi

Úloha č. 5

Afričtí černoši se do Ameriky dostali

A
B
C
D

A:

B: jako otroci

C: přešli přes zamrzlou Beringovu úžinu

D: jako dobyvatelé

Úloha č. 6

Zambové jsou míšenci

A
B
C
D

A: indiána a bělocha

B: bělocha a černocha

C:

D: černocha a indiána


Úloha č. 7

V Americe převládá náboženství

A
B
C
D

A:

B: hinduismus

C: křesťanství

D: islám

Úloha č. 8

Vyber správné tvrzení

A
B
C
D

A: V severní Americe se mluví španělsky a portugalsky

B:

C: V Jižní Americe se mluví francousky a arabsky

D: V Severní Americe se mluví anglicky a francousky

Úloha č. 9

Pojem Latinská Amerika se používá pro

A
B
C
D

A: Střední a Severní Ameriku

B: Střední Ameriku

C:

D: Střední a Jižní Ameriku