Úloha č. 1

V Americe žije

A
B
C
D

A: 2 miliardy obyvatel

B: 10 mil obyvatel

C:

D: 858 mil obyvatel

Úloha č. 2

Původní obyvatelé Ameriky byli

A
B
C
D

A:

B: Indové

C: Afroameričané

D: Indiáni a eskymáci

Úloha č. 3

Severní Ameriku kolonizovali

A
B
C
D

A: Španělé a portugalci

B:

C: Afričané

D: Britové a Francouzi


Úloha č. 4

Jižní Ameriku kolonizovali

A
B
C
D

A:

B: Španělé a Portugalci

C: Britové a Francouzi

D: Indiáni

Úloha č. 5

Afričtí černoši se do Ameriky dostali

A
B
C
D

A: jako otroci

B: přešli přes zamrzlou Beringovu úžinu

C: jako dobyvatelé

D:

Úloha č. 6

Zambové jsou míšenci

A
B
C
D

A: indiána a bělocha

B: bělocha a černocha

C: černocha a indiána

D:


Úloha č. 7

V Americe převládá náboženství

A
B
C
D

A:

B: křesťanství

C: islám

D: hinduismus

Úloha č. 8

Vyber správné tvrzení

A
B
C
D

A: V Severní Americe se mluví anglicky a francousky

B:

C: V severní Americe se mluví španělsky a portugalsky

D: V Jižní Americe se mluví francousky a arabsky

Úloha č. 9

Pojem Latinská Amerika se používá pro

A
B
C
D

A: Střední a Jižní Ameriku

B: Střední Ameriku

C: Střední a Severní Ameriku

D: