Úloha č. 1

V Americe žije

A
B
C
D

A: 858 mil obyvatel

B: 2 miliardy obyvatel

C: 10 mil obyvatel

D:

Úloha č. 2

Původní obyvatelé Ameriky byli

A
B
C
D

A: Indové

B:

C: Afroameričané

D: Indiáni a eskymáci

Úloha č. 3

Severní Ameriku kolonizovali

A
B
C
D

A: Afričané

B:

C: Španělé a portugalci

D: Britové a Francouzi


Úloha č. 4

Jižní Ameriku kolonizovali

A
B
C
D

A:

B: Britové a Francouzi

C: Indiáni

D: Španělé a Portugalci

Úloha č. 5

Afričtí černoši se do Ameriky dostali

A
B
C
D

A: jako otroci

B: jako dobyvatelé

C:

D: přešli přes zamrzlou Beringovu úžinu

Úloha č. 6

Zambové jsou míšenci

A
B
C
D

A: indiána a bělocha

B: černocha a indiána

C: bělocha a černocha

D:


Úloha č. 7

V Americe převládá náboženství

A
B
C
D

A: islám

B: hinduismus

C:

D: křesťanství

Úloha č. 8

Vyber správné tvrzení

A
B
C
D

A: V Jižní Americe se mluví francousky a arabsky

B: V Severní Americe se mluví anglicky a francousky

C:

D: V severní Americe se mluví španělsky a portugalsky

Úloha č. 9

Pojem Latinská Amerika se používá pro

A
B
C
D

A:

B: Střední a Severní Ameriku

C: Střední a Jižní Ameriku

D: Střední Ameriku