Úloha č. 1

V Americe žije

A
B
C
D

A:

B: 858 mil obyvatel

C: 2 miliardy obyvatel

D: 10 mil obyvatel

Úloha č. 2

Původní obyvatelé Ameriky byli

A
B
C
D

A: Afroameričané

B:

C: Indiáni a eskymáci

D: Indové

Úloha č. 3

Severní Ameriku kolonizovali

A
B
C
D

A: Britové a Francouzi

B: Španělé a portugalci

C:

D: Afričané


Úloha č. 4

Jižní Ameriku kolonizovali

A
B
C
D

A: Britové a Francouzi

B:

C: Indiáni

D: Španělé a Portugalci

Úloha č. 5

Afričtí černoši se do Ameriky dostali

A
B
C
D

A:

B: jako otroci

C: přešli přes zamrzlou Beringovu úžinu

D: jako dobyvatelé

Úloha č. 6

Zambové jsou míšenci

A
B
C
D

A:

B: bělocha a černocha

C: černocha a indiána

D: indiána a bělocha


Úloha č. 7

V Americe převládá náboženství

A
B
C
D

A: islám

B: křesťanství

C:

D: hinduismus

Úloha č. 8

Vyber správné tvrzení

A
B
C
D

A: V Jižní Americe se mluví francousky a arabsky

B:

C: V severní Americe se mluví španělsky a portugalsky

D: V Severní Americe se mluví anglicky a francousky

Úloha č. 9

Pojem Latinská Amerika se používá pro

A
B
C
D

A: Střední Ameriku

B: Střední a Severní Ameriku

C: Střední a Jižní Ameriku

D: