Úloha č. 1

V Americe žije

A
B
C
D

A: 2 miliardy obyvatel

B:

C: 858 mil obyvatel

D: 10 mil obyvatel

Úloha č. 2

Původní obyvatelé Ameriky byli

A
B
C
D

A: Indové

B: Afroameričané

C: Indiáni a eskymáci

D:

Úloha č. 3

Severní Ameriku kolonizovali

A
B
C
D

A: Britové a Francouzi

B: Afričané

C:

D: Španělé a portugalci


Úloha č. 4

Jižní Ameriku kolonizovali

A
B
C
D

A: Britové a Francouzi

B: Indiáni

C:

D: Španělé a Portugalci

Úloha č. 5

Afričtí černoši se do Ameriky dostali

A
B
C
D

A: jako otroci

B: jako dobyvatelé

C: přešli přes zamrzlou Beringovu úžinu

D:

Úloha č. 6

Zambové jsou míšenci

A
B
C
D

A: indiána a bělocha

B: bělocha a černocha

C:

D: černocha a indiána


Úloha č. 7

V Americe převládá náboženství

A
B
C
D

A:

B: islám

C: hinduismus

D: křesťanství

Úloha č. 8

Vyber správné tvrzení

A
B
C
D

A: V severní Americe se mluví španělsky a portugalsky

B: V Jižní Americe se mluví francousky a arabsky

C:

D: V Severní Americe se mluví anglicky a francousky

Úloha č. 9

Pojem Latinská Amerika se používá pro

A
B
C
D

A: Střední Ameriku

B: Střední a Severní Ameriku

C:

D: Střední a Jižní Ameriku