Úloha č. 1

Zemské těleso je tvořeno

A
B
C
D

A: Kůrou, jádrem, zrnem

B:

C: Slupkou, pláštěm, kůrou

D: Jádrem, pláštěm, kůrou

Úloha č. 2

Zemský plášť má hloubku v km

A
B
C
D

A:

B: 2 900 – 6 378

C: 100 – 2 900

D: 0 – 100

Úloha č. 3

Zemská kůra je

A
B
C
D

A: Pod pevninou i oceánem stejně široká

B: Pod oceány je užší než pod pevninou

C:

D: Pod pevninou je užšínež pod oceány


Úloha č. 4

Zemské jádro je

A
B
C
D

A:

B: Tvořeno štěrkopískem

C: Složeno ze 3 vrstev

D: Velice těžké a složené převážně z kovů

Úloha č. 5

Který název mezi litosférické desky nepatří

A
B
C
D

A: Severoafrická

B:

C: Indoaustralská

D: Severoamerická

Úloha č. 6

Původ mohutných pohoří spočívá

A
B
C
D

A: V pohybu mořské vody

B:

C: Ve zvětrávání hornin

D: V pohybu litosférických desek


Úloha č. 7

Nasunutím zemských desek na sebe vznikají

A
B
C
D

A: Vrásy

B:

C: Zlomy

D: Příkrovy

Úloha č. 8

Mezi vnější geologické síly patří

A
B
C
D

A:

B: Mráz, vítr, voda

C: Zemětřesení, vrásnění

D: Zlomy, příkrovy