Úloha č. 1

Zemské těleso je tvořeno

A
B
C
D

A: Slupkou, pláštěm, kůrou

B: Jádrem, pláštěm, kůrou

C:

D: Kůrou, jádrem, zrnem

Úloha č. 2

Zemský plášť má hloubku v km

A
B
C
D

A: 100 – 2 900

B: 0 – 100

C: 2 900 – 6 378

D:

Úloha č. 3

Zemská kůra je

A
B
C
D

A: Pod pevninou i oceánem stejně široká

B: Pod pevninou je užšínež pod oceány

C:

D: Pod oceány je užší než pod pevninou


Úloha č. 4

Zemské jádro je

A
B
C
D

A: Tvořeno štěrkopískem

B:

C: Velice těžké a složené převážně z kovů

D: Složeno ze 3 vrstev

Úloha č. 5

Který název mezi litosférické desky nepatří

A
B
C
D

A: Severoamerická

B: Severoafrická

C:

D: Indoaustralská

Úloha č. 6

Původ mohutných pohoří spočívá

A
B
C
D

A: V pohybu litosférických desek

B:

C: Ve zvětrávání hornin

D: V pohybu mořské vody


Úloha č. 7

Nasunutím zemských desek na sebe vznikají

A
B
C
D

A:

B: Zlomy

C: Vrásy

D: Příkrovy

Úloha č. 8

Mezi vnější geologické síly patří

A
B
C
D

A:

B: Zlomy, příkrovy

C: Mráz, vítr, voda

D: Zemětřesení, vrásnění