Úloha č. 1

Zemské těleso je tvořeno

A
B
C
D

A: Slupkou, pláštěm, kůrou

B: Jádrem, pláštěm, kůrou

C: Kůrou, jádrem, zrnem

D:

Úloha č. 2

Zemský plášť má hloubku v km

A
B
C
D

A:

B: 0 – 100

C: 2 900 – 6 378

D: 100 – 2 900

Úloha č. 3

Zemská kůra je

A
B
C
D

A: Pod pevninou je užšínež pod oceány

B: Pod pevninou i oceánem stejně široká

C: Pod oceány je užší než pod pevninou

D:


Úloha č. 4

Zemské jádro je

A
B
C
D

A: Složeno ze 3 vrstev

B:

C: Tvořeno štěrkopískem

D: Velice těžké a složené převážně z kovů

Úloha č. 5

Který název mezi litosférické desky nepatří

A
B
C
D

A: Severoafrická

B: Severoamerická

C: Indoaustralská

D:

Úloha č. 6

Původ mohutných pohoří spočívá

A
B
C
D

A: V pohybu litosférických desek

B: Ve zvětrávání hornin

C: V pohybu mořské vody

D:


Úloha č. 7

Nasunutím zemských desek na sebe vznikají

A
B
C
D

A:

B: Příkrovy

C: Zlomy

D: Vrásy

Úloha č. 8

Mezi vnější geologické síly patří

A
B
C
D

A: Zlomy, příkrovy

B:

C: Mráz, vítr, voda

D: Zemětřesení, vrásnění