Úloha č. 1

Zemské těleso je tvořeno

A
B
C
D

A: Jádrem, pláštěm, kůrou

B: Kůrou, jádrem, zrnem

C:

D: Slupkou, pláštěm, kůrou

Úloha č. 2

Zemský plášť má hloubku v km

A
B
C
D

A: 0 – 100

B: 2 900 – 6 378

C: 100 – 2 900

D:

Úloha č. 3

Zemská kůra je

A
B
C
D

A: Pod pevninou je užšínež pod oceány

B:

C: Pod pevninou i oceánem stejně široká

D: Pod oceány je užší než pod pevninou


Úloha č. 4

Zemské jádro je

A
B
C
D

A: Velice těžké a složené převážně z kovů

B: Tvořeno štěrkopískem

C:

D: Složeno ze 3 vrstev

Úloha č. 5

Který název mezi litosférické desky nepatří

A
B
C
D

A: Indoaustralská

B: Severoamerická

C:

D: Severoafrická

Úloha č. 6

Původ mohutných pohoří spočívá

A
B
C
D

A: Ve zvětrávání hornin

B:

C: V pohybu litosférických desek

D: V pohybu mořské vody


Úloha č. 7

Nasunutím zemských desek na sebe vznikají

A
B
C
D

A: Zlomy

B: Vrásy

C: Příkrovy

D:

Úloha č. 8

Mezi vnější geologické síly patří

A
B
C
D

A: Zemětřesení, vrásnění

B:

C: Zlomy, příkrovy

D: Mráz, vítr, voda