Úloha č. 1

Zemské těleso je tvořeno

A
B
C
D

A:

B: Kůrou, jádrem, zrnem

C: Jádrem, pláštěm, kůrou

D: Slupkou, pláštěm, kůrou

Úloha č. 2

Zemský plášť má hloubku v km

A
B
C
D

A: 0 – 100

B:

C: 2 900 – 6 378

D: 100 – 2 900

Úloha č. 3

Zemská kůra je

A
B
C
D

A: Pod oceány je užší než pod pevninou

B: Pod pevninou je užšínež pod oceány

C: Pod pevninou i oceánem stejně široká

D:


Úloha č. 4

Zemské jádro je

A
B
C
D

A: Tvořeno štěrkopískem

B: Velice těžké a složené převážně z kovů

C: Složeno ze 3 vrstev

D:

Úloha č. 5

Který název mezi litosférické desky nepatří

A
B
C
D

A: Severoamerická

B: Severoafrická

C:

D: Indoaustralská

Úloha č. 6

Původ mohutných pohoří spočívá

A
B
C
D

A: V pohybu mořské vody

B: Ve zvětrávání hornin

C: V pohybu litosférických desek

D:


Úloha č. 7

Nasunutím zemských desek na sebe vznikají

A
B
C
D

A: Příkrovy

B: Vrásy

C:

D: Zlomy

Úloha č. 8

Mezi vnější geologické síly patří

A
B
C
D

A: Zlomy, příkrovy

B: Mráz, vítr, voda

C: Zemětřesení, vrásnění

D: