Úloha č. 1

Počet obyvatel Evropy je:

A
B
C
D

A: 10 000

B: 740 000

C: 740 000 000

D: 10 000 000

Úloha č. 2

Hustota zalidnění Evropy je nejnižší na světě.

A
B
C
D

A: Ne

B: Ano

C:

D:

Úloha č. 3

Germánskými jazyky se mluví:

A
B
C
D

A: Ve východní Evropě

B: v jižní Evropě

C:

D: v západní Evropě


Úloha č. 4

Které je nejrozšířenější náboženství v Evropě?

A
B
C
D

A: Judaismus

B: Křesťanství

C: Buddhismus

D: Islám

Úloha č. 5

V evropských městech žije

A
B
C
D

A:

B: 2/3 obyvatel

C: 1/3 obyvatel

D: 1/2 obyvatel

Úloha č. 6

Bydlení ve městě má své

A
B
C
D

A: nevýhody

B: výhody

C:

D: výhody i nevýhody


Úloha č. 7

Evropská populace se vyznačuje

A
B
C
D

A: vysokou životní úrovní

B: vysokou porodností

C:

D: vysokou kojeneckou úmrtností

Úloha č. 8

Počet obyvatel Evropy poslední dobou rapidně stoupá?

A
B
C
D

A:

B:

C: Ne

D: Ano