Úloha č. 1

Co společného mají vždy slova příbuzná?

A
B
C
D

A: podobný význam

B: předponu a příponu

C: kořen a podobný význam

D: kořen

Úloha č. 2

Část slova před kořenem se nazývá:

A
B
C
D

A: přípona

B: začátek slova

C: předpona

D: konec slova

Úloha č. 3

Které slovo nepatří mezi slova příbuzná: silák - posilovna - silnice - síla

A
B
C
D

A: silák

B: silnice

C: síla

D: posilovna


Úloha č. 4

Část slova za kořenem se nazývá:

A
B
C
D

A: předpona

B: přípona

C: začátek slova

D: konec slova

Úloha č. 5

Označ řadu slov příbuzných, kde je chyba:

A
B
C
D

A: lesík, lesník, zálesák, lesíček, les

B: ryba, rybář, rybník, porybný

C: letiště, letadlo, letec, vyletět, létat

D: hrad, hradby, hraní, Hradiště, podhradí

Úloha č. 6

Ve slovech příbuzných nesmí chybět tato část:

A
B
C
D

A: předpona a přípona

B: přípona

C: předpona

D: kořen


Úloha č. 7

Vyber slovo s předponou:

A
B
C
D

A: letiště

B: letuška

C: let

D: přílet

Úloha č. 8

Vyber slovo s příponou:

A
B
C
D

A: zálesák

B: lesní

C: les

D: prales