Úloha č. 1

Co společného mají vždy slova příbuzná?

A
B
C
D

A: kořen a podobný význam

B: kořen

C: předponu a příponu

D: podobný význam

Úloha č. 2

Část slova před kořenem se nazývá:

A
B
C
D

A: přípona

B: začátek slova

C: konec slova

D: předpona

Úloha č. 3

Které slovo nepatří mezi slova příbuzná: silák - posilovna - silnice - síla

A
B
C
D

A: posilovna

B: silnice

C: silák

D: síla


Úloha č. 4

Část slova za kořenem se nazývá:

A
B
C
D

A: předpona

B: začátek slova

C: přípona

D: konec slova

Úloha č. 5

Označ řadu slov příbuzných, kde je chyba:

A
B
C
D

A: lesík, lesník, zálesák, lesíček, les

B: letiště, letadlo, letec, vyletět, létat

C: ryba, rybář, rybník, porybný

D: hrad, hradby, hraní, Hradiště, podhradí

Úloha č. 6

Ve slovech příbuzných nesmí chybět tato část:

A
B
C
D

A: kořen

B: předpona

C: přípona

D: předpona a přípona


Úloha č. 7

Vyber slovo s předponou:

A
B
C
D

A: letiště

B: přílet

C: let

D: letuška

Úloha č. 8

Vyber slovo s příponou:

A
B
C
D

A: les

B: lesní

C: prales

D: zálesák