Úloha č. 1

Co společného mají vždy slova příbuzná?

A
B
C
D

A: předponu a příponu

B: kořen

C: kořen a podobný význam

D: podobný význam

Úloha č. 2

Část slova před kořenem se nazývá:

A
B
C
D

A: konec slova

B: přípona

C: předpona

D: začátek slova

Úloha č. 3

Které slovo nepatří mezi slova příbuzná: silák - posilovna - silnice - síla

A
B
C
D

A: silák

B: síla

C: posilovna

D: silnice


Úloha č. 4

Část slova za kořenem se nazývá:

A
B
C
D

A: předpona

B: konec slova

C: začátek slova

D: přípona

Úloha č. 5

Označ řadu slov příbuzných, kde je chyba:

A
B
C
D

A: hrad, hradby, hraní, Hradiště, podhradí

B: ryba, rybář, rybník, porybný

C: lesík, lesník, zálesák, lesíček, les

D: letiště, letadlo, letec, vyletět, létat

Úloha č. 6

Ve slovech příbuzných nesmí chybět tato část:

A
B
C
D

A: předpona a přípona

B: přípona

C: předpona

D: kořen


Úloha č. 7

Vyber slovo s předponou:

A
B
C
D

A: letuška

B: letiště

C: let

D: přílet

Úloha č. 8

Vyber slovo s příponou:

A
B
C
D

A: lesní

B: les

C: prales

D: zálesák