Úloha č. 1

Co společného mají vždy slova příbuzná?

A
B
C
D

A: předponu a příponu

B: kořen

C: kořen a podobný význam

D: podobný význam

Úloha č. 2

Část slova před kořenem se nazývá:

A
B
C
D

A: předpona

B: začátek slova

C: konec slova

D: přípona

Úloha č. 3

Které slovo nepatří mezi slova příbuzná: silák - posilovna - silnice - síla

A
B
C
D

A: posilovna

B: silák

C: síla

D: silnice


Úloha č. 4

Část slova za kořenem se nazývá:

A
B
C
D

A: přípona

B: předpona

C: začátek slova

D: konec slova

Úloha č. 5

Označ řadu slov příbuzných, kde je chyba:

A
B
C
D

A: letiště, letadlo, letec, vyletět, létat

B: ryba, rybář, rybník, porybný

C: hrad, hradby, hraní, Hradiště, podhradí

D: lesík, lesník, zálesák, lesíček, les

Úloha č. 6

Ve slovech příbuzných nesmí chybět tato část:

A
B
C
D

A: předpona

B: přípona

C: kořen

D: předpona a přípona


Úloha č. 7

Vyber slovo s předponou:

A
B
C
D

A: let

B: letuška

C: přílet

D: letiště

Úloha č. 8

Vyber slovo s příponou:

A
B
C
D

A: les

B: prales

C: zálesák

D: lesní