Úloha č. 1

Co společného mají vždy slova příbuzná?

A
B
C
D

A: kořen

B: předponu a příponu

C: kořen a podobný význam

D: podobný význam

Úloha č. 2

Část slova před kořenem se nazývá:

A
B
C
D

A: přípona

B: začátek slova

C: konec slova

D: předpona

Úloha č. 3

Které slovo nepatří mezi slova příbuzná: silák - posilovna - silnice - síla

A
B
C
D

A: silák

B: posilovna

C: síla

D: silnice


Úloha č. 4

Část slova za kořenem se nazývá:

A
B
C
D

A: přípona

B: konec slova

C: začátek slova

D: předpona

Úloha č. 5

Označ řadu slov příbuzných, kde je chyba:

A
B
C
D

A: hrad, hradby, hraní, Hradiště, podhradí

B: lesík, lesník, zálesák, lesíček, les

C: ryba, rybář, rybník, porybný

D: letiště, letadlo, letec, vyletět, létat

Úloha č. 6

Ve slovech příbuzných nesmí chybět tato část:

A
B
C
D

A: předpona a přípona

B: kořen

C: předpona

D: přípona


Úloha č. 7

Vyber slovo s předponou:

A
B
C
D

A: přílet

B: let

C: letiště

D: letuška

Úloha č. 8

Vyber slovo s příponou:

A
B
C
D

A: zálesák

B: les

C: prales

D: lesní