Úloha č. 1

Co společného mají vždy slova příbuzná?

A
B
C
D

A: kořen

B: předponu a příponu

C: kořen a podobný význam

D: podobný význam

Úloha č. 2

Část slova před kořenem se nazývá:

A
B
C
D

A: konec slova

B: předpona

C: začátek slova

D: přípona

Úloha č. 3

Které slovo nepatří mezi slova příbuzná: silák - posilovna - silnice - síla

A
B
C
D

A: silnice

B: posilovna

C: síla

D: silák


Úloha č. 4

Část slova za kořenem se nazývá:

A
B
C
D

A: předpona

B: přípona

C: konec slova

D: začátek slova

Úloha č. 5

Označ řadu slov příbuzných, kde je chyba:

A
B
C
D

A: lesík, lesník, zálesák, lesíček, les

B: hrad, hradby, hraní, Hradiště, podhradí

C: letiště, letadlo, letec, vyletět, létat

D: ryba, rybář, rybník, porybný

Úloha č. 6

Ve slovech příbuzných nesmí chybět tato část:

A
B
C
D

A: přípona

B: předpona a přípona

C: kořen

D: předpona


Úloha č. 7

Vyber slovo s předponou:

A
B
C
D

A: přílet

B: letuška

C: let

D: letiště

Úloha č. 8

Vyber slovo s příponou:

A
B
C
D

A: les

B: prales

C: zálesák

D: lesní