Úloha č. 1

Se kterým pádem se pojí předložka S, SE?

A
B
C
D

A: 5.

B: 2.

C: 4.

D: 7.

Úloha č. 2

Se kterým pádem se pojí předložka Z, ZE?

A
B
C
D

A: 2.

B: 7.

C: 3.

D: 6.

Úloha č. 3

Kde je předložka S ?

A
B
C
D

A: s kamarádem

B: strom

C: nos

D: slétla


Úloha č. 4

Kde je předložka Z ?

A
B
C
D

A: zprava

B: zima

C: dotaz

D: z domu

Úloha č. 5

Ve kterém výrazu není předložka SE?

A
B
C
D

A: se mnou půjde maminka

B: slůně jde se slonicí

C: jedeme se školou na výlet

D: smála se na maminku

Úloha č. 6

Které pády nemají v otázce předložku?

A
B
C
D

A: 1. a 5.

B: 2. a 6.

C: 4. a 5.

D: 3. a 7.