Úloha č. 1

Se kterým pádem se pojí předložka S, SE?

A
B
C
D

A: 4.

B: 5.

C: 7.

D: 2.

Úloha č. 2

Se kterým pádem se pojí předložka Z, ZE?

A
B
C
D

A: 6.

B: 7.

C: 3.

D: 2.

Úloha č. 3

Kde je předložka S ?

A
B
C
D

A: strom

B: nos

C: s kamarádem

D: slétla


Úloha č. 4

Kde je předložka Z ?

A
B
C
D

A: zprava

B: zima

C: dotaz

D: z domu

Úloha č. 5

Ve kterém výrazu není předložka SE?

A
B
C
D

A: slůně jde se slonicí

B: jedeme se školou na výlet

C: smála se na maminku

D: se mnou půjde maminka

Úloha č. 6

Které pády nemají v otázce předložku?

A
B
C
D

A: 1. a 5.

B: 4. a 5.

C: 3. a 7.

D: 2. a 6.