Úloha č. 1

Se kterým pádem se pojí předložka S, SE?

A
B
C
D

A: 2.

B: 4.

C: 5.

D: 7.

Úloha č. 2

Se kterým pádem se pojí předložka Z, ZE?

A
B
C
D

A: 7.

B: 6.

C: 3.

D: 2.

Úloha č. 3

Kde je předložka S ?

A
B
C
D

A: s kamarádem

B: strom

C: nos

D: slétla


Úloha č. 4

Kde je předložka Z ?

A
B
C
D

A: zprava

B: zima

C: z domu

D: dotaz

Úloha č. 5

Ve kterém výrazu není předložka SE?

A
B
C
D

A: smála se na maminku

B: se mnou půjde maminka

C: jedeme se školou na výlet

D: slůně jde se slonicí

Úloha č. 6

Které pády nemají v otázce předložku?

A
B
C
D

A: 2. a 6.

B: 1. a 5.

C: 3. a 7.

D: 4. a 5.