Úloha č. 1

Se kterým pádem se pojí předložka S, SE?

A
B
C
D

A: 7.

B: 5.

C: 2.

D: 4.

Úloha č. 2

Se kterým pádem se pojí předložka Z, ZE?

A
B
C
D

A: 6.

B: 7.

C: 2.

D: 3.

Úloha č. 3

Kde je předložka S ?

A
B
C
D

A: slétla

B: s kamarádem

C: strom

D: nos


Úloha č. 4

Kde je předložka Z ?

A
B
C
D

A: zprava

B: dotaz

C: z domu

D: zima

Úloha č. 5

Ve kterém výrazu není předložka SE?

A
B
C
D

A: slůně jde se slonicí

B: se mnou půjde maminka

C: jedeme se školou na výlet

D: smála se na maminku

Úloha č. 6

Které pády nemají v otázce předložku?

A
B
C
D

A: 4. a 5.

B: 3. a 7.

C: 2. a 6.

D: 1. a 5.