Úloha č. 1

Podstatná jména jsou

A
B
C
D

A: Slova nadřazená.

B: Názvy osob, zvířat, věcí.

C: Slova, která vyjadřují počet.

D: Slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají.

Úloha č. 2

Á, É, Í, Ý, Ó, Ú jsou

A
B
C
D

A: Souhlásky obojetné.

B: Samohlásky krátké.

C: Dvojhlásky.

D: Samohlásky dlouhé.

Úloha č. 3

Slovo lichotné je

A
B
C
D

A: Pes

B: Sluníčko

C: Dům

D: Sněženka


Úloha č. 4

Ve slově d-vadlo píšeme

A
B
C
D

A: í

B: y

C: á

D: i

Úloha č. 5

Předložky píšeme

A
B
C
D

A:

B: Odděleně od slova.

C: Dohromady se slovem.

D:

Úloha č. 6

Slovo píše je

A
B
C
D

A: Předložka

B: Sloveso

C: Podstatné jméno

D:


Úloha č. 7

Malé počáteční písmeno píšeme na začátku slova

A
B
C
D

A: lucka

B: litoměřice

C: mourek

D: slon

Úloha č. 8

T je

A
B
C
D

A: Souhláska tvrdá

B: Souhláska měkká

C: Souhláska obojetná

D: Samohláska

Úloha č. 9

Za větou oznamovací píšeme

A
B
C
D

A: Tečku

B: Tečku nebo vykřičník

C: Otazník

D: Vykřičník


Úloha č. 10

Počet slabik ve slově otočíme je

A
B
C
D

A: 5

B: 3

C: 4

D: 7