Úloha č. 1

Podstatná jména jsou

A
B
C
D

A: Slova, která vyjadřují počet.

B: Slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají.

C: Slova nadřazená.

D: Názvy osob, zvířat, věcí.

Úloha č. 2

Á, É, Í, Ý, Ó, Ú jsou

A
B
C
D

A: Samohlásky dlouhé.

B: Samohlásky krátké.

C: Dvojhlásky.

D: Souhlásky obojetné.

Úloha č. 3

Slovo lichotné je

A
B
C
D

A: Dům

B: Sněženka

C: Pes

D: Sluníčko


Úloha č. 4

Ve slově d-vadlo píšeme

A
B
C
D

A: á

B: i

C: í

D: y

Úloha č. 5

Předložky píšeme

A
B
C
D

A:

B:

C: Dohromady se slovem.

D: Odděleně od slova.

Úloha č. 6

Slovo píše je

A
B
C
D

A: Podstatné jméno

B:

C: Sloveso

D: Předložka


Úloha č. 7

Malé počáteční písmeno píšeme na začátku slova

A
B
C
D

A: mourek

B: lucka

C: slon

D: litoměřice

Úloha č. 8

T je

A
B
C
D

A: Souhláska tvrdá

B: Souhláska obojetná

C: Samohláska

D: Souhláska měkká

Úloha č. 9

Za větou oznamovací píšeme

A
B
C
D

A: Otazník

B: Tečku

C: Vykřičník

D: Tečku nebo vykřičník


Úloha č. 10

Počet slabik ve slově otočíme je

A
B
C
D

A: 3

B: 7

C: 5

D: 4