Úloha č. 1

Podstatná jména jsou

A
B
C
D

A: Názvy osob, zvířat, věcí.

B: Slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají.

C: Slova, která vyjadřují počet.

D: Slova nadřazená.

Úloha č. 2

Á, É, Í, Ý, Ó, Ú jsou

A
B
C
D

A: Samohlásky krátké.

B: Dvojhlásky.

C: Souhlásky obojetné.

D: Samohlásky dlouhé.

Úloha č. 3

Slovo lichotné je

A
B
C
D

A: Pes

B: Sněženka

C: Dům

D: Sluníčko


Úloha č. 4

Ve slově d-vadlo píšeme

A
B
C
D

A: í

B: i

C: y

D: á

Úloha č. 5

Předložky píšeme

A
B
C
D

A: Dohromady se slovem.

B:

C:

D: Odděleně od slova.

Úloha č. 6

Slovo píše je

A
B
C
D

A: Podstatné jméno

B:

C: Sloveso

D: Předložka


Úloha č. 7

Malé počáteční písmeno píšeme na začátku slova

A
B
C
D

A: mourek

B: lucka

C: litoměřice

D: slon

Úloha č. 8

T je

A
B
C
D

A: Samohláska

B: Souhláska měkká

C: Souhláska tvrdá

D: Souhláska obojetná

Úloha č. 9

Za větou oznamovací píšeme

A
B
C
D

A: Tečku nebo vykřičník

B: Tečku

C: Otazník

D: Vykřičník


Úloha č. 10

Počet slabik ve slově otočíme je

A
B
C
D

A: 4

B: 7

C: 3

D: 5