Úloha č. 1

Podstatná jména jsou

A
B
C
D

A: Slova nadřazená.

B: Slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají.

C: Názvy osob, zvířat, věcí.

D: Slova, která vyjadřují počet.

Úloha č. 2

Á, É, Í, Ý, Ó, Ú jsou

A
B
C
D

A: Souhlásky obojetné.

B: Samohlásky krátké.

C: Dvojhlásky.

D: Samohlásky dlouhé.

Úloha č. 3

Slovo lichotné je

A
B
C
D

A: Pes

B: Sluníčko

C: Dům

D: Sněženka


Úloha č. 4

Ve slově d-vadlo píšeme

A
B
C
D

A: y

B: á

C: i

D: í

Úloha č. 5

Předložky píšeme

A
B
C
D

A:

B: Dohromady se slovem.

C:

D: Odděleně od slova.

Úloha č. 6

Slovo píše je

A
B
C
D

A:

B: Sloveso

C: Podstatné jméno

D: Předložka


Úloha č. 7

Malé počáteční písmeno píšeme na začátku slova

A
B
C
D

A: litoměřice

B: lucka

C: mourek

D: slon

Úloha č. 8

T je

A
B
C
D

A: Souhláska měkká

B: Souhláska obojetná

C: Samohláska

D: Souhláska tvrdá

Úloha č. 9

Za větou oznamovací píšeme

A
B
C
D

A: Vykřičník

B: Tečku nebo vykřičník

C: Tečku

D: Otazník


Úloha č. 10

Počet slabik ve slově otočíme je

A
B
C
D

A: 3

B: 4

C: 5

D: 7