Úloha č. 1

Podstatná jména jsou

A
B
C
D

A: Slova nadřazená.

B: Slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají.

C: Názvy osob, zvířat, věcí.

D: Slova, která vyjadřují počet.

Úloha č. 2

Á, É, Í, Ý, Ó, Ú jsou

A
B
C
D

A: Dvojhlásky.

B: Souhlásky obojetné.

C: Samohlásky krátké.

D: Samohlásky dlouhé.

Úloha č. 3

Slovo lichotné je

A
B
C
D

A: Sluníčko

B: Sněženka

C: Dům

D: Pes


Úloha č. 4

Ve slově d-vadlo píšeme

A
B
C
D

A: y

B: i

C: á

D: í

Úloha č. 5

Předložky píšeme

A
B
C
D

A:

B: Dohromady se slovem.

C:

D: Odděleně od slova.

Úloha č. 6

Slovo píše je

A
B
C
D

A: Sloveso

B: Podstatné jméno

C:

D: Předložka


Úloha č. 7

Malé počáteční písmeno píšeme na začátku slova

A
B
C
D

A: litoměřice

B: mourek

C: slon

D: lucka

Úloha č. 8

T je

A
B
C
D

A: Souhláska tvrdá

B: Souhláska obojetná

C: Souhláska měkká

D: Samohláska

Úloha č. 9

Za větou oznamovací píšeme

A
B
C
D

A: Tečku nebo vykřičník

B: Tečku

C: Otazník

D: Vykřičník


Úloha č. 10

Počet slabik ve slově otočíme je

A
B
C
D

A: 4

B: 3

C: 5

D: 7