Úloha č. 1

Podstatná jména jsou

A
B
C
D

A: Slova nadřazená.

B: Názvy osob, zvířat, věcí.

C: Slova, která říkají, co osoby, zvířata a věci dělají.

D: Slova, která vyjadřují počet.

Úloha č. 2

Á, É, Í, Ý, Ó, Ú jsou

A
B
C
D

A: Samohlásky krátké.

B: Dvojhlásky.

C: Samohlásky dlouhé.

D: Souhlásky obojetné.

Úloha č. 3

Slovo lichotné je

A
B
C
D

A: Sluníčko

B: Sněženka

C: Dům

D: Pes


Úloha č. 4

Ve slově d-vadlo píšeme

A
B
C
D

A: á

B: y

C: í

D: i

Úloha č. 5

Předložky píšeme

A
B
C
D

A: Dohromady se slovem.

B: Odděleně od slova.

C:

D:

Úloha č. 6

Slovo píše je

A
B
C
D

A: Sloveso

B: Předložka

C:

D: Podstatné jméno


Úloha č. 7

Malé počáteční písmeno píšeme na začátku slova

A
B
C
D

A: mourek

B: lucka

C: litoměřice

D: slon

Úloha č. 8

T je

A
B
C
D

A: Samohláska

B: Souhláska obojetná

C: Souhláska měkká

D: Souhláska tvrdá

Úloha č. 9

Za větou oznamovací píšeme

A
B
C
D

A: Otazník

B: Tečku

C: Tečku nebo vykřičník

D: Vykřičník


Úloha č. 10

Počet slabik ve slově otočíme je

A
B
C
D

A: 5

B: 4

C: 3

D: 7