Úloha č. 1

Urči mluvnické kategorie u slovesa: MĚŘÍME

A
B
C
D

A: os. 1., č. mn., čas přít.

B: os. 3., č. mn., čas přít.

C: os. 1., č. j., čas přít.

D: os. 1., č. mn., čas min.

Úloha č. 2

Urči mluvnické kategorie u slovesa: PADALI

A
B
C
D

A: os. 3., č. j., čas bud.

B: os. 1., č. mn., čas min.

C: os. 3., č. mn., čas min.

D: os. 3., č. mn., čas přít.

Úloha č. 3

Urči mluvnické kategorie u slovesa: OPRAVÍŠ

A
B
C
D

A: os. 2., č. j., čas bud.

B: os. 2., č. mn., čas min.

C: os. 1., č. j., čas přít.

D: os. 2., č. j., čas přít.


Úloha č. 4

Urči mluvnické kategorie u slovesa: VESLUJI

A
B
C
D

A: os. 3., č. j., čas min.

B: os. 1., č. j., čas bud.

C: os. 1., č. mn., čas přít.

D: os. 1., č. j., čas přít.

Úloha č. 5

Urči mluvnické kategorie u slovesa: BUDOU KOPAT

A
B
C
D

A: os. 1., č. j., čas bud.

B: os. 3., č. mn., čas přít.

C: os. 3., č. j., čas bud.

D: os. 3., č. mn., čas bud.

Úloha č. 6

Urči mluvnické kategorie u slovesa: ŠEPTAL JSI

A
B
C
D

A: os. 2., č. mn., čas min.

B: os. 2., č. j., čas přít.

C: os. 3., č. j., čas min.

D: os. 2., č. j., čas min.


Úloha č. 7

Urči mluvnické kategorie u slovesa: MYJETE SE

A
B
C
D

A: os. 2., č. j., čas přít.

B: os. 3., č. mn., čas min.

C: os. 2., č. mn., čas přít.

D: os. 2., č. mn., čas bud.

Úloha č. 8

Urči mluvnické kategorie u slovesa: BUDEME SPÁT

A
B
C
D

A: os. 1., č. mn., čas bud.

B: os. 3., č. mn., čas přít.

C: os. 1., č. j., čas bud.

D: os. 2., č. mn., čas bud.

Úloha č. 9

Urči mluvnické kategorie u slovesa: POSLOUCHALI JSTE

A
B
C
D

A: os. 2., č. j., čas min.

B: os. 1., č. mn., čas přít.

C: os. 2., č. mn., čas bud.

D: os. 2., č. mn., čas min.


Úloha č. 10

Urči mluvnické kategorie u slovesa: UKROJÍM

A
B
C
D

A: os. 2., č. j., čas bud.

B: os. 1., č. j., čas přít.

C: os. 1., č. mn., čas bud.

D: os. 1., č. j., čas bud.

Úloha č. 11

Urči mluvnické kategorie u slovesa: SOLÍŠ

A
B
C
D

A: os. 2., č. j., čas přít.

B: os. 1., č. j., čas přít.

C: os. 2., č. mn., čas přít.

D: os. 2., č. j., čas min.

Úloha č. 12

Urči mluvnické kategorie u slovesa: POLEZETE

A
B
C
D

A: os. 2., č. mn., čas bud.

B: os. 2., č. mn., čas přít.

C: os. 2., č. j., čas bud.

D: os. 3., č. mn., čas bud.


Úloha č. 13

Urči mluvnické kategorie u slovesa: CHYTAL JSEM

A
B
C
D

A: os. 1., č. j., čas min.

B: os. 1., č. mn., čas min.

C: os. 2., č. j., čas min.

D: os. 1., č. j., čas přít.

Úloha č. 14

Urči mluvnické kategorie u slovesa: BUDE ZVONIT

A
B
C
D

A: os. 3., č. mn., čas bud.

B: os. 2., č. j., čas bud.

C: os. 3., č. j., čas přít.

D: os. 3., č. j., čas bud.

Úloha č. 15

Urči mluvnické kategorie u slovesa: SČÍTAJÍ

A
B
C
D

A: os. 3., č. j., čas přít.

B: os. 3., č. mn., čas min.

C: os. 3., č. mn., čas přít.

D: os. 1., č. mn., čas přít.


Úloha č. 16

Urči mluvnické kategorie u slovesa: TELEFONOVALI JSME

A
B
C
D

A: os. 1., č. j., čas min.

B: os. 1., č. mn., čas min.

C: os. 3., č. mn., čas min.

D: os. 1., č. mn., čas přít.

Úloha č. 17

Urči mluvnické kategorie u slovesa: CHODIL

A
B
C
D

A: os. 3., č. j., čas přít.

B: os. 3., č. mn., čas min.

C: os. 3., č. j., čas min.

D: os. 2., č. j., čas min.

Úloha č. 18

Urči mluvnické kategorie u slovesa: MRKÁ

A
B
C
D

A: os. 3., č..mn., čas přít.

B: os. 3., č. j., čas přít.

C: os. 3., č. j., čas min.

D: os. 2., č. j., čas přít.