Úloha č. 1

Kolik písmen má slovo ZPĚVAČKA?

A
B
C
D

A: 8

B: 3

C: 7

D: 9

Úloha č. 2

Kolik slabik má slovo PAPÍRNICTVÍ?

A
B
C
D

A: 11

B: 10

C: 4

D: 5

Úloha č. 3

Kolik slov má tato věta? PO OBĚDĚ JDU DOMŮ NEBO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

A
B
C
D

A: 7

B: 9

C: 8

D: 6


Úloha č. 4

Které písmeno je v abecedě za písmenem F?

A
B
C
D

A: E

B: H

C: G

D: CH

Úloha č. 5

Která jména jsou seřazena správně podle abecedy?

A
B
C
D

A: Lenka, Martin, Vašek, Zuzka

B: Eva, Iva, Klára, Jana

C: Radek, Saša, Roman, Šimon

D: Honza, Hugo, Hynek, Hana

Úloha č. 6

Která věta je oznamovací?

A
B
C
D

A: Maluje Ota?

B: Ať Ota maluje!

C: Oto, maluj!

D: Ota maluje.


Úloha č. 7

Která dvojice slov nemá slova protikladná?

A
B
C
D

A: úzká - tenká

B: zlý - hodný

C: zima - teplo

D: světlý - tmavý

Úloha č. 8

Která dvojice slov má slova souznačná?

A
B
C
D

A: moudrá - hloupá

B: líný - čilý

C: mluvit - povídat

D: červené - bledé

Úloha č. 9

Které slovo není mnohoznačné?

A
B
C
D

A: Milevsko

B: list

C: oko

D: kolo


Úloha č. 10

Jaké slovo patří do tohoto přirovnání? JE PILNÝ JAKO ...

A
B
C
D

A: lev

B: včela

C: páv

D: rybička