Úloha č. 1

Kolik písmen má slovo ZPĚVAČKA?

A
B
C
D

A: 7

B: 8

C: 3

D: 9

Úloha č. 2

Kolik slabik má slovo PAPÍRNICTVÍ?

A
B
C
D

A: 5

B: 10

C: 11

D: 4

Úloha č. 3

Kolik slov má tato věta? PO OBĚDĚ JDU DOMŮ NEBO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

A
B
C
D

A: 8

B: 6

C: 9

D: 7


Úloha č. 4

Které písmeno je v abecedě za písmenem F?

A
B
C
D

A: H

B: CH

C: G

D: E

Úloha č. 5

Která jména jsou seřazena správně podle abecedy?

A
B
C
D

A: Radek, Saša, Roman, Šimon

B: Lenka, Martin, Vašek, Zuzka

C: Eva, Iva, Klára, Jana

D: Honza, Hugo, Hynek, Hana

Úloha č. 6

Která věta je oznamovací?

A
B
C
D

A: Maluje Ota?

B: Ať Ota maluje!

C: Ota maluje.

D: Oto, maluj!


Úloha č. 7

Která dvojice slov nemá slova protikladná?

A
B
C
D

A: úzká - tenká

B: světlý - tmavý

C: zlý - hodný

D: zima - teplo

Úloha č. 8

Která dvojice slov má slova souznačná?

A
B
C
D

A: mluvit - povídat

B: moudrá - hloupá

C: červené - bledé

D: líný - čilý

Úloha č. 9

Které slovo není mnohoznačné?

A
B
C
D

A: kolo

B: list

C: oko

D: Milevsko


Úloha č. 10

Jaké slovo patří do tohoto přirovnání? JE PILNÝ JAKO ...

A
B
C
D

A: včela

B: rybička

C: lev

D: páv