Úloha č. 1

Kolik písmen má slovo ZPĚVAČKA?

A
B
C
D

A: 7

B: 8

C: 9

D: 3

Úloha č. 2

Kolik slabik má slovo PAPÍRNICTVÍ?

A
B
C
D

A: 4

B: 10

C: 11

D: 5

Úloha č. 3

Kolik slov má tato věta? PO OBĚDĚ JDU DOMŮ NEBO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

A
B
C
D

A: 6

B: 9

C: 7

D: 8


Úloha č. 4

Které písmeno je v abecedě za písmenem F?

A
B
C
D

A: E

B: CH

C: H

D: G

Úloha č. 5

Která jména jsou seřazena správně podle abecedy?

A
B
C
D

A: Lenka, Martin, Vašek, Zuzka

B: Radek, Saša, Roman, Šimon

C: Honza, Hugo, Hynek, Hana

D: Eva, Iva, Klára, Jana

Úloha č. 6

Která věta je oznamovací?

A
B
C
D

A: Oto, maluj!

B: Ať Ota maluje!

C: Ota maluje.

D: Maluje Ota?


Úloha č. 7

Která dvojice slov nemá slova protikladná?

A
B
C
D

A: úzká - tenká

B: světlý - tmavý

C: zlý - hodný

D: zima - teplo

Úloha č. 8

Která dvojice slov má slova souznačná?

A
B
C
D

A: moudrá - hloupá

B: mluvit - povídat

C: líný - čilý

D: červené - bledé

Úloha č. 9

Které slovo není mnohoznačné?

A
B
C
D

A: Milevsko

B: list

C: kolo

D: oko


Úloha č. 10

Jaké slovo patří do tohoto přirovnání? JE PILNÝ JAKO ...

A
B
C
D

A: rybička

B: lev

C: páv

D: včela