Úloha č. 1

Kolik písmen má slovo ZPĚVAČKA?

A
B
C
D

A: 9

B: 8

C: 3

D: 7

Úloha č. 2

Kolik slabik má slovo PAPÍRNICTVÍ?

A
B
C
D

A: 4

B: 11

C: 10

D: 5

Úloha č. 3

Kolik slov má tato věta? PO OBĚDĚ JDU DOMŮ NEBO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

A
B
C
D

A: 8

B: 9

C: 7

D: 6


Úloha č. 4

Které písmeno je v abecedě za písmenem F?

A
B
C
D

A: CH

B: H

C: E

D: G

Úloha č. 5

Která jména jsou seřazena správně podle abecedy?

A
B
C
D

A: Eva, Iva, Klára, Jana

B: Radek, Saša, Roman, Šimon

C: Lenka, Martin, Vašek, Zuzka

D: Honza, Hugo, Hynek, Hana

Úloha č. 6

Která věta je oznamovací?

A
B
C
D

A: Ota maluje.

B: Oto, maluj!

C: Maluje Ota?

D: Ať Ota maluje!


Úloha č. 7

Která dvojice slov nemá slova protikladná?

A
B
C
D

A: zlý - hodný

B: zima - teplo

C: světlý - tmavý

D: úzká - tenká

Úloha č. 8

Která dvojice slov má slova souznačná?

A
B
C
D

A: moudrá - hloupá

B: mluvit - povídat

C: líný - čilý

D: červené - bledé

Úloha č. 9

Které slovo není mnohoznačné?

A
B
C
D

A: Milevsko

B: oko

C: kolo

D: list


Úloha č. 10

Jaké slovo patří do tohoto přirovnání? JE PILNÝ JAKO ...

A
B
C
D

A: páv

B: včela

C: lev

D: rybička