Úloha č. 1

Kolik písmen má slovo ZPĚVAČKA?

A
B
C
D

A: 3

B: 8

C: 7

D: 9

Úloha č. 2

Kolik slabik má slovo PAPÍRNICTVÍ?

A
B
C
D

A: 11

B: 10

C: 5

D: 4

Úloha č. 3

Kolik slov má tato věta? PO OBĚDĚ JDU DOMŮ NEBO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

A
B
C
D

A: 8

B: 9

C: 6

D: 7


Úloha č. 4

Které písmeno je v abecedě za písmenem F?

A
B
C
D

A: CH

B: E

C: G

D: H

Úloha č. 5

Která jména jsou seřazena správně podle abecedy?

A
B
C
D

A: Honza, Hugo, Hynek, Hana

B: Lenka, Martin, Vašek, Zuzka

C: Radek, Saša, Roman, Šimon

D: Eva, Iva, Klára, Jana

Úloha č. 6

Která věta je oznamovací?

A
B
C
D

A: Oto, maluj!

B: Ať Ota maluje!

C: Maluje Ota?

D: Ota maluje.


Úloha č. 7

Která dvojice slov nemá slova protikladná?

A
B
C
D

A: úzká - tenká

B: zima - teplo

C: zlý - hodný

D: světlý - tmavý

Úloha č. 8

Která dvojice slov má slova souznačná?

A
B
C
D

A: mluvit - povídat

B: líný - čilý

C: červené - bledé

D: moudrá - hloupá

Úloha č. 9

Které slovo není mnohoznačné?

A
B
C
D

A: Milevsko

B: list

C: kolo

D: oko


Úloha č. 10

Jaké slovo patří do tohoto přirovnání? JE PILNÝ JAKO ...

A
B
C
D

A: včela

B: lev

C: páv

D: rybička