Úloha č. 1

Kolik písmen má slovo ZPĚVAČKA?

A
B
C
D

A: 3

B: 8

C: 9

D: 7

Úloha č. 2

Kolik slabik má slovo PAPÍRNICTVÍ?

A
B
C
D

A: 11

B: 4

C: 10

D: 5

Úloha č. 3

Kolik slov má tato věta? PO OBĚDĚ JDU DOMŮ NEBO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

A
B
C
D

A: 8

B: 9

C: 6

D: 7


Úloha č. 4

Které písmeno je v abecedě za písmenem F?

A
B
C
D

A: G

B: CH

C: E

D: H

Úloha č. 5

Která jména jsou seřazena správně podle abecedy?

A
B
C
D

A: Honza, Hugo, Hynek, Hana

B: Lenka, Martin, Vašek, Zuzka

C: Radek, Saša, Roman, Šimon

D: Eva, Iva, Klára, Jana

Úloha č. 6

Která věta je oznamovací?

A
B
C
D

A: Ota maluje.

B: Oto, maluj!

C: Maluje Ota?

D: Ať Ota maluje!


Úloha č. 7

Která dvojice slov nemá slova protikladná?

A
B
C
D

A: světlý - tmavý

B: zlý - hodný

C: zima - teplo

D: úzká - tenká

Úloha č. 8

Která dvojice slov má slova souznačná?

A
B
C
D

A: mluvit - povídat

B: moudrá - hloupá

C: červené - bledé

D: líný - čilý

Úloha č. 9

Které slovo není mnohoznačné?

A
B
C
D

A: list

B: Milevsko

C: kolo

D: oko


Úloha č. 10

Jaké slovo patří do tohoto přirovnání? JE PILNÝ JAKO ...

A
B
C
D

A: rybička

B: páv

C: lev

D: včela