Úloha č. 1

Kolik písmen má slovo ZPĚVAČKA?

A
B
C
D

A: 9

B: 3

C: 8

D: 7

Úloha č. 2

Kolik slabik má slovo PAPÍRNICTVÍ?

A
B
C
D

A: 5

B: 11

C: 4

D: 10

Úloha č. 3

Kolik slov má tato věta? PO OBĚDĚ JDU DOMŮ NEBO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

A
B
C
D

A: 6

B: 8

C: 7

D: 9


Úloha č. 4

Které písmeno je v abecedě za písmenem F?

A
B
C
D

A: G

B: H

C: CH

D: E

Úloha č. 5

Která jména jsou seřazena správně podle abecedy?

A
B
C
D

A: Lenka, Martin, Vašek, Zuzka

B: Radek, Saša, Roman, Šimon

C: Eva, Iva, Klára, Jana

D: Honza, Hugo, Hynek, Hana

Úloha č. 6

Která věta je oznamovací?

A
B
C
D

A: Ota maluje.

B: Oto, maluj!

C: Maluje Ota?

D: Ať Ota maluje!


Úloha č. 7

Která dvojice slov nemá slova protikladná?

A
B
C
D

A: úzká - tenká

B: světlý - tmavý

C: zlý - hodný

D: zima - teplo

Úloha č. 8

Která dvojice slov má slova souznačná?

A
B
C
D

A: mluvit - povídat

B: líný - čilý

C: moudrá - hloupá

D: červené - bledé

Úloha č. 9

Které slovo není mnohoznačné?

A
B
C
D

A: kolo

B: Milevsko

C: list

D: oko


Úloha č. 10

Jaké slovo patří do tohoto přirovnání? JE PILNÝ JAKO ...

A
B
C
D

A: lev

B: rybička

C: páv

D: včela