Úloha č. 1

Kolik písmen má slovo ZPĚVAČKA?

A
B
C
D

A: 9

B: 3

C: 7

D: 8

Úloha č. 2

Kolik slabik má slovo PAPÍRNICTVÍ?

A
B
C
D

A: 4

B: 5

C: 10

D: 11

Úloha č. 3

Kolik slov má tato věta? PO OBĚDĚ JDU DOMŮ NEBO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

A
B
C
D

A: 7

B: 9

C: 6

D: 8


Úloha č. 4

Které písmeno je v abecedě za písmenem F?

A
B
C
D

A: CH

B: E

C: H

D: G

Úloha č. 5

Která jména jsou seřazena správně podle abecedy?

A
B
C
D

A: Radek, Saša, Roman, Šimon

B: Honza, Hugo, Hynek, Hana

C: Eva, Iva, Klára, Jana

D: Lenka, Martin, Vašek, Zuzka

Úloha č. 6

Která věta je oznamovací?

A
B
C
D

A: Ať Ota maluje!

B: Oto, maluj!

C: Ota maluje.

D: Maluje Ota?


Úloha č. 7

Která dvojice slov nemá slova protikladná?

A
B
C
D

A: zima - teplo

B: světlý - tmavý

C: zlý - hodný

D: úzká - tenká

Úloha č. 8

Která dvojice slov má slova souznačná?

A
B
C
D

A: červené - bledé

B: moudrá - hloupá

C: mluvit - povídat

D: líný - čilý

Úloha č. 9

Které slovo není mnohoznačné?

A
B
C
D

A: kolo

B: oko

C: list

D: Milevsko


Úloha č. 10

Jaké slovo patří do tohoto přirovnání? JE PILNÝ JAKO ...

A
B
C
D

A: lev

B: páv

C: včela

D: rybička