Úloha č. 1

Kolik písmen má slovo ZPĚVAČKA?

A
B
C
D

A: 7

B: 9

C: 3

D: 8

Úloha č. 2

Kolik slabik má slovo PAPÍRNICTVÍ?

A
B
C
D

A: 11

B: 4

C: 5

D: 10

Úloha č. 3

Kolik slov má tato věta? PO OBĚDĚ JDU DOMŮ NEBO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

A
B
C
D

A: 6

B: 9

C: 7

D: 8


Úloha č. 4

Které písmeno je v abecedě za písmenem F?

A
B
C
D

A: G

B: E

C: H

D: CH

Úloha č. 5

Která jména jsou seřazena správně podle abecedy?

A
B
C
D

A: Radek, Saša, Roman, Šimon

B: Eva, Iva, Klára, Jana

C: Lenka, Martin, Vašek, Zuzka

D: Honza, Hugo, Hynek, Hana

Úloha č. 6

Která věta je oznamovací?

A
B
C
D

A: Ať Ota maluje!

B: Ota maluje.

C: Maluje Ota?

D: Oto, maluj!


Úloha č. 7

Která dvojice slov nemá slova protikladná?

A
B
C
D

A: zlý - hodný

B: světlý - tmavý

C: úzká - tenká

D: zima - teplo

Úloha č. 8

Která dvojice slov má slova souznačná?

A
B
C
D

A: červené - bledé

B: moudrá - hloupá

C: mluvit - povídat

D: líný - čilý

Úloha č. 9

Které slovo není mnohoznačné?

A
B
C
D

A: list

B: Milevsko

C: oko

D: kolo


Úloha č. 10

Jaké slovo patří do tohoto přirovnání? JE PILNÝ JAKO ...

A
B
C
D

A: lev

B: rybička

C: včela

D: páv