Úloha č. 1

Které slovo je kladně citově zabarvené (lichotivé)?

A
B
C
D

A: děda

B: babička

C: bába

D: dědek

Úloha č. 2

Které slovo je záporně citově zabarvené (hanlivé)?

A
B
C
D

A: barabizna

B: chatička

C: chata

D: dům

Úloha č. 3

Které slovo obsahuje slabikotvorné r?

A
B
C
D

A: Ferda

B: brčko

C: rak

D: rýma


Úloha č. 4

Které slovo nemá dvojhlásku?

A
B
C
D

A: auto

B: zaútočí

C: louka

D: euro

Úloha č. 5

Které písmeno nepatří mezi souhlásky?

A
B
C
D

A: v

B: ch

C: y

D: j

Úloha č. 6

Které slovo nemá jednu slabiku?

A
B
C
D

A: úly

B: gauč

C: smrk

D: vchod


Úloha č. 7

Které písmeno nepatří mezi měkké souhlásky?

A
B
C
D

A: n

B: c

C: ř

D: j

Úloha č. 8

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: domů

B: dolu

C: nahoru

D: průvan

Úloha č. 9

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: žížala

B: ťikají

C: cinká

D: nikdo


Úloha č. 10

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: letný

B: kytara

C: nohy

D: tygr