Úloha č. 1

Které slovo je kladně citově zabarvené (lichotivé)?

A
B
C
D

A: babička

B: děda

C: bába

D: dědek

Úloha č. 2

Které slovo je záporně citově zabarvené (hanlivé)?

A
B
C
D

A: barabizna

B: chata

C: dům

D: chatička

Úloha č. 3

Které slovo obsahuje slabikotvorné r?

A
B
C
D

A: rýma

B: Ferda

C: rak

D: brčko


Úloha č. 4

Které slovo nemá dvojhlásku?

A
B
C
D

A: louka

B: euro

C: auto

D: zaútočí

Úloha č. 5

Které písmeno nepatří mezi souhlásky?

A
B
C
D

A: ch

B: y

C: v

D: j

Úloha č. 6

Které slovo nemá jednu slabiku?

A
B
C
D

A: smrk

B: vchod

C: úly

D: gauč


Úloha č. 7

Které písmeno nepatří mezi měkké souhlásky?

A
B
C
D

A: ř

B: j

C: c

D: n

Úloha č. 8

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: průvan

B: dolu

C: nahoru

D: domů

Úloha č. 9

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: ťikají

B: cinká

C: žížala

D: nikdo


Úloha č. 10

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: letný

B: nohy

C: kytara

D: tygr