Úloha č. 1

Které slovo je kladně citově zabarvené (lichotivé)?

A
B
C
D

A: děda

B: babička

C: bába

D: dědek

Úloha č. 2

Které slovo je záporně citově zabarvené (hanlivé)?

A
B
C
D

A: chata

B: barabizna

C: chatička

D: dům

Úloha č. 3

Které slovo obsahuje slabikotvorné r?

A
B
C
D

A: rýma

B: rak

C: brčko

D: Ferda


Úloha č. 4

Které slovo nemá dvojhlásku?

A
B
C
D

A: euro

B: auto

C: zaútočí

D: louka

Úloha č. 5

Které písmeno nepatří mezi souhlásky?

A
B
C
D

A: y

B: j

C: v

D: ch

Úloha č. 6

Které slovo nemá jednu slabiku?

A
B
C
D

A: vchod

B: smrk

C: gauč

D: úly


Úloha č. 7

Které písmeno nepatří mezi měkké souhlásky?

A
B
C
D

A: ř

B: j

C: c

D: n

Úloha č. 8

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: průvan

B: domů

C: nahoru

D: dolu

Úloha č. 9

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: nikdo

B: ťikají

C: žížala

D: cinká


Úloha č. 10

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: letný

B: tygr

C: nohy

D: kytara