Úloha č. 1

Které slovo je kladně citově zabarvené (lichotivé)?

A
B
C
D

A: babička

B: děda

C: bába

D: dědek

Úloha č. 2

Které slovo je záporně citově zabarvené (hanlivé)?

A
B
C
D

A: dům

B: barabizna

C: chata

D: chatička

Úloha č. 3

Které slovo obsahuje slabikotvorné r?

A
B
C
D

A: Ferda

B: brčko

C: rýma

D: rak


Úloha č. 4

Které slovo nemá dvojhlásku?

A
B
C
D

A: zaútočí

B: louka

C: euro

D: auto

Úloha č. 5

Které písmeno nepatří mezi souhlásky?

A
B
C
D

A: y

B: j

C: v

D: ch

Úloha č. 6

Které slovo nemá jednu slabiku?

A
B
C
D

A: smrk

B: gauč

C: úly

D: vchod


Úloha č. 7

Které písmeno nepatří mezi měkké souhlásky?

A
B
C
D

A: n

B: j

C: ř

D: c

Úloha č. 8

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: průvan

B: domů

C: nahoru

D: dolu

Úloha č. 9

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: cinká

B: ťikají

C: žížala

D: nikdo


Úloha č. 10

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: nohy

B: letný

C: tygr

D: kytara