Úloha č. 1

Které slovo je kladně citově zabarvené (lichotivé)?

A
B
C
D

A: dědek

B: děda

C: bába

D: babička

Úloha č. 2

Které slovo je záporně citově zabarvené (hanlivé)?

A
B
C
D

A: chatička

B: dům

C: chata

D: barabizna

Úloha č. 3

Které slovo obsahuje slabikotvorné r?

A
B
C
D

A: rak

B: rýma

C: Ferda

D: brčko


Úloha č. 4

Které slovo nemá dvojhlásku?

A
B
C
D

A: auto

B: euro

C: louka

D: zaútočí

Úloha č. 5

Které písmeno nepatří mezi souhlásky?

A
B
C
D

A: v

B: j

C: ch

D: y

Úloha č. 6

Které slovo nemá jednu slabiku?

A
B
C
D

A: smrk

B: úly

C: gauč

D: vchod


Úloha č. 7

Které písmeno nepatří mezi měkké souhlásky?

A
B
C
D

A: j

B: ř

C: n

D: c

Úloha č. 8

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: dolu

B: nahoru

C: průvan

D: domů

Úloha č. 9

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: nikdo

B: cinká

C: ťikají

D: žížala


Úloha č. 10

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: letný

B: tygr

C: kytara

D: nohy