Úloha č. 1

Které slovo je kladně citově zabarvené (lichotivé)?

A
B
C
D

A: děda

B: bába

C: babička

D: dědek

Úloha č. 2

Které slovo je záporně citově zabarvené (hanlivé)?

A
B
C
D

A: chata

B: barabizna

C: dům

D: chatička

Úloha č. 3

Které slovo obsahuje slabikotvorné r?

A
B
C
D

A: brčko

B: rak

C: Ferda

D: rýma


Úloha č. 4

Které slovo nemá dvojhlásku?

A
B
C
D

A: auto

B: louka

C: euro

D: zaútočí

Úloha č. 5

Které písmeno nepatří mezi souhlásky?

A
B
C
D

A: v

B: j

C: y

D: ch

Úloha č. 6

Které slovo nemá jednu slabiku?

A
B
C
D

A: úly

B: vchod

C: gauč

D: smrk


Úloha č. 7

Které písmeno nepatří mezi měkké souhlásky?

A
B
C
D

A: n

B: ř

C: c

D: j

Úloha č. 8

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: domů

B: průvan

C: dolu

D: nahoru

Úloha č. 9

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: žížala

B: cinká

C: nikdo

D: ťikají


Úloha č. 10

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: letný

B: kytara

C: tygr

D: nohy