Úloha č. 1

Které slovo je kladně citově zabarvené (lichotivé)?

A
B
C
D

A: bába

B: děda

C: babička

D: dědek

Úloha č. 2

Které slovo je záporně citově zabarvené (hanlivé)?

A
B
C
D

A: barabizna

B: dům

C: chatička

D: chata

Úloha č. 3

Které slovo obsahuje slabikotvorné r?

A
B
C
D

A: rak

B: brčko

C: rýma

D: Ferda


Úloha č. 4

Které slovo nemá dvojhlásku?

A
B
C
D

A: auto

B: louka

C: euro

D: zaútočí

Úloha č. 5

Které písmeno nepatří mezi souhlásky?

A
B
C
D

A: j

B: y

C: ch

D: v

Úloha č. 6

Které slovo nemá jednu slabiku?

A
B
C
D

A: úly

B: smrk

C: gauč

D: vchod


Úloha č. 7

Které písmeno nepatří mezi měkké souhlásky?

A
B
C
D

A: ř

B: j

C: n

D: c

Úloha č. 8

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: domů

B: nahoru

C: průvan

D: dolu

Úloha č. 9

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: nikdo

B: cinká

C: ťikají

D: žížala


Úloha č. 10

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: letný

B: kytara

C: tygr

D: nohy