Úloha č. 1

Které slovo je kladně citově zabarvené (lichotivé)?

A
B
C
D

A: bába

B: dědek

C: děda

D: babička

Úloha č. 2

Které slovo je záporně citově zabarvené (hanlivé)?

A
B
C
D

A: chatička

B: barabizna

C: dům

D: chata

Úloha č. 3

Které slovo obsahuje slabikotvorné r?

A
B
C
D

A: Ferda

B: rýma

C: rak

D: brčko


Úloha č. 4

Které slovo nemá dvojhlásku?

A
B
C
D

A: euro

B: auto

C: zaútočí

D: louka

Úloha č. 5

Které písmeno nepatří mezi souhlásky?

A
B
C
D

A: v

B: ch

C: j

D: y

Úloha č. 6

Které slovo nemá jednu slabiku?

A
B
C
D

A: gauč

B: úly

C: vchod

D: smrk


Úloha č. 7

Které písmeno nepatří mezi měkké souhlásky?

A
B
C
D

A: ř

B: j

C: n

D: c

Úloha č. 8

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: dolu

B: průvan

C: nahoru

D: domů

Úloha č. 9

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: nikdo

B: ťikají

C: cinká

D: žížala


Úloha č. 10

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: nohy

B: kytara

C: tygr

D: letný