Úloha č. 1

Které slovo je kladně citově zabarvené (lichotivé)?

A
B
C
D

A: bába

B: babička

C: děda

D: dědek

Úloha č. 2

Které slovo je záporně citově zabarvené (hanlivé)?

A
B
C
D

A: barabizna

B: chata

C: dům

D: chatička

Úloha č. 3

Které slovo obsahuje slabikotvorné r?

A
B
C
D

A: rýma

B: rak

C: brčko

D: Ferda


Úloha č. 4

Které slovo nemá dvojhlásku?

A
B
C
D

A: euro

B: louka

C: auto

D: zaútočí

Úloha č. 5

Které písmeno nepatří mezi souhlásky?

A
B
C
D

A: v

B: y

C: j

D: ch

Úloha č. 6

Které slovo nemá jednu slabiku?

A
B
C
D

A: smrk

B: úly

C: gauč

D: vchod


Úloha č. 7

Které písmeno nepatří mezi měkké souhlásky?

A
B
C
D

A: n

B: c

C: ř

D: j

Úloha č. 8

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: dolu

B: nahoru

C: průvan

D: domů

Úloha č. 9

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: žížala

B: nikdo

C: ťikají

D: cinká


Úloha č. 10

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: kytara

B: nohy

C: letný

D: tygr