Úloha č. 1

Které slovo je kladně citově zabarvené (lichotivé)?

A
B
C
D

A: dědek

B: bába

C: babička

D: děda

Úloha č. 2

Které slovo je záporně citově zabarvené (hanlivé)?

A
B
C
D

A: dům

B: barabizna

C: chatička

D: chata

Úloha č. 3

Které slovo obsahuje slabikotvorné r?

A
B
C
D

A: Ferda

B: rak

C: brčko

D: rýma


Úloha č. 4

Které slovo nemá dvojhlásku?

A
B
C
D

A: zaútočí

B: auto

C: euro

D: louka

Úloha č. 5

Které písmeno nepatří mezi souhlásky?

A
B
C
D

A: j

B: y

C: v

D: ch

Úloha č. 6

Které slovo nemá jednu slabiku?

A
B
C
D

A: gauč

B: úly

C: vchod

D: smrk


Úloha č. 7

Které písmeno nepatří mezi měkké souhlásky?

A
B
C
D

A: j

B: ř

C: n

D: c

Úloha č. 8

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: dolu

B: průvan

C: domů

D: nahoru

Úloha č. 9

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: nikdo

B: ťikají

C: cinká

D: žížala


Úloha č. 10

Ve kterém slově je chyba?

A
B
C
D

A: tygr

B: kytara

C: nohy

D: letný