Úloha č. 1

Jaký je název státu, který je na mapě označen křížkem?

A
B
C
D

A: Uganda

B: Ghana

C: Keňa

D: Tanzanie

Úloha č. 2

Které z následujících měst leží na pobřeží Indického oceánu?

A
B
C
D

A: Mombasa

B: Los Angeles

C: Lagos

D: Nairobi

Úloha č. 3

Kterým číslem je na mapě označen Súdán?

A
B
C
D

A: 4

B: 2

C: 3

D: 1


Úloha č. 4

Řeka, vyznačená na mapě světa, se nazývá:

A
B
C
D

A: Nil

B: Kongo

C: Niger

D: Paraná

Úloha č. 5

Název státu, na mapě označeného hvězdičkou, je:

A
B
C
D

A: Kolumbie

B: Kostarika

C: Venezuela

D: Surinam

Úloha č. 6

Které z následujících měst se nachází ve státě Pobřeží slonoviny?

A
B
C
D

A: Dakar

B: Kinshasa

C: Abidjan

D: Chartúm


Úloha č. 7

Název státu, na mapě označeného hvězdičkou, je:

A
B
C
D

A: Kamerun

B: Nigérie

C: Demokratická republika Kongo

D: Angola

Úloha č. 8

Který z následujících jihoamerických států leží ve vnitrozemí?

A
B
C
D

A: Peru

B: Surinam

C: Uruguay

D: Paraguay

Úloha č. 9

Na mapě Kanady je šipkou označeno jezero:

A
B
C
D

A: Velké Otročí jezero

B: Velké Medvědí jezero

C: Athabasca

D: Ontarijské jezero


Úloha č. 10

Město Tijuana se nachází ve státě:

A
B
C
D

A: Brazílie

B: Kuba

C: Mexiko

D: Kolumbie

Úloha č. 11

Libye a Alžírsko vynikají těžbou:

A
B
C
D

A: ropy a zemního plynu

B: stříbra

C: hnědého uhlí

D: fosfátů

Úloha č. 12

Studený Benguelský proud způsobil vznik pouště:

A
B
C
D

A: Namib

B: Sahara

C: Kalahari

D: Atacama


Úloha č. 13

Jako tzv. Švýcarsko Latinské Ameriky je označován stát:

A
B
C
D

A: Panama

B: Venezuela

C: Chile

D: Kostarika

Úloha č. 14

Který stát je považován za pravlast pěstování kávy?

A
B
C
D

A: Etiopie

B: Kolumbie

C: Brazílie

D: Tanzanie

Úloha č. 15

Kanada je na druhém místě na světě, v přepočtu na jednoho obyvatele, ve výrobě:

A
B
C
D

A: zbraní

B: elektrické energie

C: vína

D: notebooků


Úloha č. 16

Karibský ostrov Martinik je zámořským územím:

A
B
C
D

A: Francie

B: Španělska

C: Portugalska

D: Velké Británie

Úloha č. 17

Jižní oblast USA je často nazývána:

A
B
C
D

A: spanish belt

B: warm belt

C: seabelt

D: sunbelt

Úloha č. 18

Základem průmyslu Brazílie je výroba:

A
B
C
D

A: textilu

B: čokolády

C: cukru

D: dopravních prostředků


Úloha č. 19

Hnutí Rastafari je charakteristické pro stát:

A
B
C
D

A: Portoriko

B: Jamajka

C: Kuba

D: Haiti

Úloha č. 20

Kterému státu patří souostroví Galapágy, známé výskytem unikátní flóry a fauny?

A
B
C
D

A: Ekvádor

B: Kolumbie

C: Peru

D: Bolívie