Úloha č. 1

Pokud $A = \{1,3\}$ a $B = \{2,3,4\}$, pak čemu se rovná množina $A \cup B$ ?

A
B
C
D

A: {1}

B: {3}

C: {1,2,3,4}

D: {2,4}

Úloha č. 2

Jaká je hodnota funkce $f: y = \log_9 x}$ v bodě $x = 3$ ?

A
B
C
D

A: -1

B: 2

C: -2

D: 0,5

Úloha č. 3

Která z následujících přímek je rovnoběžná s přímkou $3x - 2y + 1 = 0$ ?

A
B
C
D

A: 3x + 2y + 1 = 0

B: -3x - 2y + 1 = 0

C: 2x - 3y + 1 = 0

D: 3x - 2y - 1 = 0


Úloha č. 4

Součin kořenů kvadratické rovnice $2x^2 + 13x - 24 = 0$ je:

A
B
C
D

A: 12

B: -12

C: -24

D: 24

Úloha č. 5

Házíme najednou dvěma kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že na obou padne šestka?

A
B
C
D

A: 1/12

B: 1/2

C: 1/36

D: 1/6